از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ای کسانی که ایمان آورده اید ، باید کسانی که برده ملکی شمایند و کسانی از شما که به حد بلوغ نرسیده اند ( هنگام ورود به مسکن شخصی شما ) سه بار ( در سه وقت ) اجازه بگیرند ( و سر زده وارد نشوند ) ، قبل از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس های خود را وامی نهید و پس از نماز عشا که ( این اوقات ) سه وقت خلوت شماست ، گذشته از این ( سه وقت ) بر شما و بر آنها گناهی نیست ( که بدون اجازه وارد شوند ، زیرا ) آنها پیوسته ( بر حسب ضرورت معاشرت ) به دور شما می چرخند ( یا شما با یکدیگر کار و رفت و آمد دارید و طلبیدن اذن مشکل است ) . این گونه خداوند آیات ( احکام ) را برای شما بیان می کند و خداوند دانا و مصلحت دان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ای کسانی که ایمان آورده اید! بردگان شما ، و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیده اند ، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح ، و نیمروز هنگامی که لباسهای ( معمولی ) خود را بیرون می آورید ، و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصی برای شماست امّا بعد از این سه وقت ، گناهی بر شما و بر آنان نیست ( که بدون اذن وارد شوند ) و بر گرد یکدیگر بگردید ( و با صفا و صمیمیّت به یکدیگر خدمت نمایید ) . این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند ، و خداوند دانا و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
شما ای کسانی که ایمان دارید باید به کسانی که شما مالک آنان شده اید و کسانی که هنوز به عقل نرسیده اند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگیرند یکی پیش از نماز صبح و دوم هنگام نیم روز که جامه های خویش از تن در می آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سه هنگام ، هنگام خلوت شما است و پس از آن می توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست که هنگام تحرک و برخورد با یکدیگر است ، خدا این چنین آیه ها را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ای کسانی که ایمان آورده اید ( بدانید که ) بندگان ملکی شما و اطفال شما که هنوز به وقت احتلام و زمان بلوغ نرسیده اند باید ( شبانه روزی ) سه مرتبه از شما اجازه ورود بخواهند: یک بار پیش از نماز صبح و دیگر هنگام ظهر که جامه ها را از تن برمی گیرید و دیگر پس از نماز خفتن ، که این سه وقت هنگام عورت و خلوت شماست ( اکثر برهنه یا در لباس کوتاهید ) و بعد از این سه بار اجازه ، دیگر باکی بر شما و آنها نیست که ( بی دستور ) با بندگان و اطفال خود گرد یکدیگر جمع شوید و هر ساعت در کارها به شما مراجعه کنند. خدا آیات را بر شما چنین روشن بیان می کند ، و خدا ( به کار بندگان ) دانا و ( به مصالح خلق ) آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
ای کسانی که ایمان آورده اید ، باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما که به [ سن ] بلوغ نرسیده اند سه بار [ در شبانه روز ] از شما کسب اجازه کنند: پیش از نماز بامداد ، و نیمروز که جامه های خود را بیرون می آورید ، و پس از نماز شامگاهان. [ این ، ] سه هنگام برهنگی شماست ، نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این [ سه هنگام ] گرد یکدیگر بچرخید [ و با هم معاشرت نمایید ] . خداوند آیات [ خود ] را این گونه برای شما بیان می کند ، و خدا دانای سنجیده کار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید ، باید بردگانتان و نیز نوجوانانتان که به حد بلوغ نرسیده اند ، هنگام ورود به خانه های شما ، در هر شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه بگیرند : پیش از نماز صبح ، و در نیمروز آن گاه که لباس های خود را از تن بیرون می آورید ، و پس از نماز عشا . این سه زمان ، زمان هایی هستند که شما دوست نمی دارید دیگران از وضع شما در آنها آگاه شوند ، و شایسته است که بر دیگران پوشیده بمانید . ولی پس از این سه زمان ، نه بر شما گناهی است که آنان را به اجازه خواستن فرمان ندهید ، و نه بر آنان گناهی است که اجازه در چندین آیه دیگر نگیرند ، چرا که رفت و آمدشان بر گرد شما بسیار است و همه بر گرد یکدیگر می چرخید ، و اجازه خواستن پی در پی ملال آور است . خداوند احکام دین خود را که از نشانه های اوست این گونه برای شما بیان می کند ، و خدا به احکامی که مورد نیاز شماست داناست و آنچه برای شما مقرّر می دارد براساس حکمت اوست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ای اهل ایمان! باید بردگانتان و کسانی از شما که به مرز بلوغ نرسیده اند [ هنگام ورود به خلوت خانه شخصی شما ] سه بار [ در سه زمان ] از شما اجازه بگیرند ، پیش از نماز صبح ، و هنگام [ استراحت ] نیم روز که جامه هایتان را کنار می نهید ، و پس از نماز عشا [ این زمان ها ] سه زمان خلوت شماست ، بعد از این سه زمان بر شما و آنان گناهی نیست [ که بدون اجازه وارد شوند زیرا آنان ] همواره نزد شما در رفت و آمدند و با یکدیگر نشست و برخاست دارید. این گونه خدا آیاتش را برای شما بیان می کند ، و خدا دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
اى مؤمنان، باید که ملک یمینهایتان و کسانى از شما که هنوز به حد بلوغ نرسیده‏اند، سه بار، پیش از نماز صبح، و هنگامى که در ظهر لباسهایتان را درمى‏آورید، و پس از نماز عشاء، که سه هنگام برهنگى شماست، از شما [براى ورود] اجازه بگیرند، و پس از آن [سه هنگام‏] نه بر شما و نه برایشان گناهى نیست، چرا که پیرامون شما در گردشند، و با هم حشر و نشر دارید، بدین‏سان خداوند آیات خویش را براى شما روشن مى‏گرداند، و خداوند داناى فرزانه است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بيژن خاوري
ای کسانیکه ایمان اورده اید به کنیزکان و به بلوغ نرسیدگان حکم کنید که برای ورود به خلوتگاهتان در سه نوبت اجازه بگیرند ، قبل از نماز صبح و هنگام ظهر و بعد از نماز عشا ( که عموما در این ساعات لباس رسمی از تن خارج است ) که این سه وقت خلوت شماست و در غیر این ساعات برانان باکی نیست که اجازه نگیرند .
اینگونه خداوند احکام خود را برایتان بیان میکند و خداوند دانا و حکیم است .
پیام
راستی !!
حقیقت کدام است ؟
ایا نعوذباله نقص در ایه است ؟(که حتما نیست.)
یا مترجمان و مفسرات علمشان ناقص ؟!
یعنی انانکه بالغ شده اند و انانکه به سن تمیز نرسیدند دیدن عورتین و یا بخش و یا تمام بدن بدون پوشش بلامانع است ؟؟!!
اجازت در این سه نوبت لازم و ضروریست و در سایر مواقع نیز احتیاط واجب اذن حظور لازم است .
فلذا نباید صرف این ایه کریمه که نقص در ترجمان و تفسیرش است ، مومن و یا مسلم و یا با هر ایین و مسلکی سر خود را پایین انداخته و مثل .... داخل خلوتگاه ها شوند .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در آیه بعد خداوند در مورد نحوه اذن افراد بالغ بیان فرموده‎اند.
لطفا پیام را در بخش پیام وارد فرمایید.
2) خاوری : انچه از این ایات مستفاد است ، در اخلاق ارتباطات اجتماعیست ،
مفهوم این است که هر در بسته را باید با اذن وارد شد ، نه صرف اتاق والدین و اقوام سببی و نسبی و یا دوست و اشنا سرخود را پایین انداخته و وارد شویم .
زیرا انکه به حد بلوغ فکری نرسیده و تمیز نیک و بد برایش مشکل ، هرکس باید خودش رعایت احوالات خلوتش را بکند .
3) : سلام . ما نباید عجولانه و صرفا" با یک آیه نتیجه گیری کنیم چه بسا این دیدگاه، انفرادی دیدن اینگونه آیات ، موجب نتیجه گیری غلط ما بشود زیرا آیات قرآن به یکدیگر ارتباط داشته و موضوع مورد نظر برادر ارجمند جناب خاوری کاملا" در آیه بعدی توضیح داده شده است .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
اى مؤمنان، باید که ملک یمینهایتان و کسانى از شما که هنوز به حد بلوغ نرسیده اند، سه بار، پیش از نماز صبح، و هنگامى که در ظهر لباسهایتان را درمى آورید، و پس از نماز عشاء، که سه هنگام برهنگى شماست، از شما [براى ورود] اجازه بگیرند؛ و پس از آن [سه هنگام] نه بر شما و نه بر ایشان گناهى نیست؛ چرا که پیرامون شما در گردشند، و با هم حشر و نشر دارید؛ بدین سان خداوند آیات خویش را براى شما روشن مى گرداند و خداوند داناى فرزانه است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" اِی افرادی که ایمان آوَردید! ؛ بایَد اِجازه بِخواهَند شما را ، [خادِمان و] افرادی که [عَهد و] سوگَندهایِ شما مالِک شُده ، و [همچنین کودَکان و] افرادی از شما که بالِغ نَشُده اند ؛ سه مَرتبه : از قَبلِ نَمازِ صبح ، و هنگامی از ظُهر که لباسهایِتان را [بر زمین] می نَهید ، و از بَعدِ نَمازِ عِشاء ؛ سه [وَقتِ بِرِهنگی و] شَرمگاه هایی برایِ شما! ؛ [و] بَعدِ آنها گُناهی بر شما نیست و نَه بر آنها [که] چَرخَنده بر [اَطرافِ] شما باشَند ، بَرخی شما بر بَرخی [دیگر]! ؛ اینچنین بَیان می نمایَد خداوند برایِ شما ، آیات را! ؛ و خداوند [بِسیار] دانایِ حَکیم است! ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.