از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
در هر جا یافت شوند ( مهر ) ذلت و خواری ( از نظر اسلام ) بر آنها زده شده ، مگر آنکه به ریسمانی از جانب خدا ( پذیرش اسلام ) و یا ریسمانی از جانب مردم ( قبول ذمّه از مسلمانان تمسک جویند ) ، و آنها به خشمی از خداوند بازگشته مستحق غضب او شده اند ، و بر آنان ( داغی از ) فقر و بدبختی ( اعتقادی و اخلاقی و عملی و اجتماعی ) زده شده ، این بدان سبب است که آنها همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران خدا را به ناحق می کشتند ، و آن به خاطر این است که گناه کرده و پیوسته تعدّی می نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : حبل من الناس میتونه ولایت فقیه منظورش باشه
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
هر جا یافت شوند ، مهر ذلت بر آنان خورده است مگر با ارتباط به خدا ، ( و تجدید نظر در روش ناپسند خود ، ) و ( یا ) با ارتباط به مردم ( و وابستگی به این و آن ) و به خشم خدا ، گرفتار شده اند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده چرا که آنها به آیات خدا ، کفر می ورزیدند و پیامبران را بناحق می کشتند. اینها بخاطر آن است که گناه کردند و ( به حقوق دیگران ، ) تجاوز می نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ذلت بر آنان هر جا که دیده شوند نوشته شده ، مگر اینکه متوسل به خدا و یا به وسیله ای مردمی بشوند و زورمندانی از ایشان حمایت کند و ایشان برای خود جایی از غضب خدا گرفتند و خواری و مسکنت بر آنان حتمی شده و این بدان جهت است که همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و انبیا را به ناحق می کشتند و منشا این کفر و جنایتشان ، معصیت هایشان بود و مردمی تجاوزگر بودند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آنها محکوم به ذلّت و خواری هستند به هر کجا که یافت شوند ، مگر به دین خدا و عهد مسلمین درآیند. و آنان پیوسته مستحق خشم خدا و اسیر بدبختی و ذلّت شدند از این رو که به آیات خدا کافر شده و پیغمبران حق را به ناحق می کشتند ، و این نابکاریها به خاطر نافرمانی و ستمگری همیشه آنها بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
هر کجا یافته شوند ، به خواری دچار شده اند- مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم [ روند ] - و به خشمی از خدا گرفتار آمدند ، و [ مُهر ] بینوایی بر آنان زده شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را بناحق می کشتند. [ و نیز ] این [ عقوبت ] به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه درمی گذرانیدند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
هر کجا یافت شوند و تسلطی بر آنان حاصل آید باید مهر خواری بر آنان نهاده شود ، مگر آن که به رشته ای از جانب خدا تمسّک جویند و به پیمانی از سوی مردم متعهد شوند . آنان خشمی را از خدا بر خود جای دادند و مهر درماندگی بر ایشان زده شد . این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر میورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند ، و این از آن روی بود که از فرمان خدا سرپیچی کردند و از حدود ] الهی و انسانی [ تجاوز می نمودند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
هر زمان و هر کجا یافت شوند ، [ داغِ ] خواری و ذلت بر آنان زده شده ، مگر [ آنکه ] به ریسمانی از جانب خدا [ که ایمان به قرآن و نبوّت پیامبر است ] و یا ریسمانی از سوی مردم ، [ مؤمن که پذیرش ذمه و شرایط آن است ، چنگ زنند ] و به خشمی از سوی خدا سزاوار شده اند و [ داغِ ] بینوایی و بدبختی بر آنان زده شد. این بدان سبب است که آنان همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند ، و این [ کفرورزی و کشتن پیامبران ] به سبب این است که [ خدا را ] نافرمانی نمودند و همواره [ از حدود الهی ] تجاوز می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي - ترجمه نور
(دشمنان شما به قدرى ترسو و زبون هستند که) هر کجا یافت شوند، مُهر ذلّت بر آنها خورده است، مگر آنکه به ریسمان (امان) الهى چنگ زنند (و از انحراف و فسق دست برداشته، ایمان آورند) و با مردم پیوندى برقرار کنند. آنها گرفتار خشم خدا گشتند ومُهر بیچارگى بر آنها زده شد. این به خاطر آن بود که به آیات خدا کفر مى‏ورزیدند و پیامبران را به ناحق مى‏کشتند. این بدان سبب بود که عصیان ورزیده و تجاوز مى‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه السادات قاسمپور - بروجردی
یهودان محکوم بخوارى هستند بهر کجا توسل جویند مگر آنکه توسل جویند بخدا و مؤمنین و آنان پیوسته اسیر بدبختى و ذلت شدند براى آنکه بآیات خدا کافر شده و پیغمبران را بنا حق کشتند و بدین سبب عصیان نموده و همیشه ستمگرى را پیشه خود قرار دادند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes,. ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de Malheur, pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - مجتبوی
هر جا یافته شوند مهر خواری بر آنان زده شده است، مگر به زنهاری امانی یا پیمانی یا دستاویزی از خدای و زنهاری از مردم دست داشته باشند . و به خشمی از خدای بازگشتند یعنی سزاوار خشم خدای گشتند و مهر درماندگی و بیچارگی بر آنان زده شده این بدان سبب است که به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناروا می کشتند ، این از آن روست که نافرمانی کردند و از اندازه در می گذشتند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
(دشمنان شما به قدرى ترسو و زبون هستند که) هر کجا یافت شوند، مُهر ذلّت بر آنها خورده است، مگر آنکه به ریسمان (امان) الهى چنگ زنند (و از انحراف و فسق دست برداشته، ایمان آورند) و با مردم پیوندى برقرار کنند. آنها گرفتار خشم خدا گشتند ومُهر بیچارگى بر آنها زده شد. این به خاطر آن بود که به آیات خدا کفر مى‏ورزیدند و پیامبران را به ناحق مى‏کشتند. این بدان سبب بود که عصیان ورزیده و تجاوز مى‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
Abasement is made to cleave to them wherever they are found, except under a covenant with Allah and a covenant with men, and they have become deserving of wrath from Allah, and humiliation is made to cleave to them; this is because they disbelieved in the communications of Allah and slew the prophets unjustly; this is because they disobeyed and exceeded the limits.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع را ذکر کنید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
هرکجا که باشند محکوم به ذلت و خواری هستند، مگر آنکه به ریسمان الهی تمسک جویند یا به دامن دیگران پناه برند. اینان به خشم خدا گرفتار آمده و اسیر بیچارگی و بدبختی شده‌اند؛ زیرا به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند و مرتکب گناه می‌شدند و به حقوق دیگران تجاوز می‌کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - بیان السعاده
آنها محکوم به خوارى و ذلّت هستند و لو به هرجا و یا هر کس که متوسّل شوند مگر اینکه به دین خدا و عهد مسلمانان درآیند، و آنان پیوسته اسیر بدبختى و ذلّت شدند از این رو که به آیات خدا کافر شدند و پیامبران حقّ را بنا حقّ کشتند که این نافرمانى و ستمگرى کار همیشۀ آنان خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسرآسان
هرکجا که ایشان یافت شوند ذلت بر آنان مسلط خواهد بود، مگر اینکه بعهد و پیمان خدا و مردم مسلمان وفا کنند آنان بغضب خدا گرفتار شدند و دچار پریشانى و مسکینى گردیدند بدین علت این طور شدند که به آیات خدا کفر مى ورزند و پیامبران را به ناحق مى کشند این گونه رفتار آنان به علت معصیت و تجاوزى است که مى نمایند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.