از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
18) خداوند ( از ازل به علم خود و پس از خلقت جهان به صنع خود و سپس به زبان انبیا و خرد و کتب آسمانی ) در حالی که قیام به عدالت دارد ( و کارهایش بر پایه عدل استوار است ) گواهی داد که معبودی جز او نیست ، و فرشتگان و صاحبان دانش ( نیز گواهی دادند آری ) جز او معبودی نیست ، مقتدر شکست ناپذیر و دارای اتقان صنع ( در تکوین و تشریع ) است. [ نظرات / امتیازها ]
19) به یقین دین ( حقیقی که انبیا آورده و به صورت شرایع به بشر عرضه داشته اند ) در نزد خداوند همان اسلام است ، و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده ( مانند یهود و نصاری ، در دینشان ) اختلاف نکردند مگر پس از آنکه آنها را ( به حقیقت امر ) علم آمد ، ( آن هم ) از روی حسد و برتری جویی. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس ( بداند که ) خداوند زودرس به حساب است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
18) خداوند ، ( با ایجادِ نظامِ واحدِ جهانِ هستی ، ) گواهی می دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش ، ( هر کدام به گونه ای بر این مطلب ، ) گواهی می دهند در حالی که ( خداوند در تمام عالم ) قیام به عدالت دارد معبودی جز او نیست ، که هم توانا و هم حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
19) دین در نزد خدا ، اسلام ( و تسلیم بودن در برابر حق ) است. و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد ، اختلافی ( در آن ) ایجاد نکردند ، مگر بعد از آگاهی و علم ، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد ، ( خدا به حساب او می رسد زیرا ) خداوند ، سریع الحساب است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
18) خدا خود شاهد است بر اینکه معبودی جز او نیست ، ملائکه و صاحبان علم نیز شهادت می دهند به یگانگی او و اینکه او همواره به عدل قیام دارد ، معبودی جز او که عزیز و حکیم است وجود ندارد [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین نزد خدا تنها اسلام است ، و اهل کتاب در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن یقین داشتند و خصومتی که در بین خود داشتند وادار به اختلافشان کرد و کسی که به آیات خدا کفر بورزد باید بداند که خدا سریع الحساب است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
18) خدا به یکتایی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل و درستی است خدایی نیست ، و فرشتگان و دانشمندان نیز به یکتایی او گواهی دهند نیست خدایی جز او که ( بر همه چیز ) توانا و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین ( پسندیده ) نزد خدا آیین اسلام است ، و اهل کتاب راه اختلاف نپیمودند مگر پس از آگاهی به حقّانیت آن ، و این خلاف را از راه حسد در میان آوردند. و هر کس به آیات خدا کافر شود ( بترسد که ) محاسبه خدا زود خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
18) خدا که همواره به عدل ، قیام دارد ، گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگانِ [ او ] و دانشوران [ نیز گواهی می دهند که: ] جز او ، که توانا و حکیم است ، هیچ معبودی نیست. [ نظرات / امتیازها ]
19) در حقیقت ، دین نزد خدا همان اسلام است. و کسانی که کتابِ [ آسمانی ] به آنان داده شده ، با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان [ حاصل ] آمد ، آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد ، پس [ بداند ] که خدا زود شمار است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
18) خداوند که در کارهایش عدالت را برپاداشته گواهی داده است که معبودی شایسته پرستش جز او نیست ، و فرشتگان و عالِمان نیز بر آن گواهی داده اند . آری ، معبودی شایسته پرستش جز او که شکست ناپذیر و حکیم است ، نیست . [ نظرات / امتیازها ]
19) دین نزد خدا تسلیم شدن در برابر او و پذیرفتن احکام و حقایقی است که او فرو فرستاده است ; و یهودیان و مسیحیان که کتاب آسمانی به آنان داده شده است در دین اختلاف نکردند و مذاهب و ادیان گوناگون پدید نیاوردند مگر پس از آن که دانش بدیشان رسیده بود ، و اختلافشان به سبب برتری جویی و ستمی بود که میانشان وجود داشت . آنان به آیات خدا که بر پیامبران فرو فرستاده شده بود کافر شدند ، و هر کس به آیات خدا کافر شود ، به سزایش خواهد رسید ، چرا که خداوند اعمال بندگان را به سرعت و همان گاه که انجام می شود حسابرسی می کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
18) خدا در حالی که برپا دارنده عدل است [ با منطق وحی ، با نظام مُتقن آفرینش و با زبان همه موجودات ] گواهی می دهد که هیچ معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می دهند که هیچ معبودی جز او نیست معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
19) مسلماً دینِ [ واقعی که همه پیامبرانْ مُبلّغ آن بودند ] نزد خدا اسلام است. و اهل کتاب [ درباره آن ] اختلاف نکردند مگر پس از آنکه آنان را [ نسبت به حقّانیّت آن ] آگاهی و دانش آمد ، این اختلاف به خاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود و هر کس به آیات خدا کافر شود [ بداند که ] خدا حسابرسی سریع است. [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي - تفسیر نور
18) خدایى که همواره به عدل و قسط قیام دارد، گواهى داده که معبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز به یگانگى او گواهى داده‏اند) جز او که مقتدر حکیم است، معبودى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین (مورد پذیرش) نزد خداوند، اسلام (وتسلیم بودن در برابر فرمان خداوند) است و اهل کتاب اختلافى نکردند، مگر بعد از آنکه علم (به حقّانیت اسلام) برایشان حاصل شد، (این اختلاف) از روى حسادت و دشمنى میان آنان بود و هرکس به آیات خداوند کفر ورزد، پس (بداند که) همانا خداوند زود حساب است. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
19) همانا دین نزد خدا اسلام است و کسانی که به آنها کتاب داده شد با ظلم بین خودشان اختلاف نکردند، مگر بعد از اینکه علم برای آنها آمد(دانسته اختلاف کردند) و هر کس بر آیات خدا کفر بورزد پس همانا خدا بسرعت به حسابها رسیدگی می کند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
18) اللَّه حکم کرد- و فرشتگان و دانشمندان نیز- که هیچ خدایى بر پاى دارنده عدل جز او نیست. خدایى جز او نیست که پیروزمند و حکیم است. (18)
[ نظرات / امتیازها ]
19) هر آینه دین در نزد خدا دین اسلام است. و اهل کتاب راه خلاف نرفتند، مگر از آن پس که به حقّانیّت آن دین آگاه شدند، و نیز از روى حسد. آنان که به آیات خدا کافر شوند، بدانند که او به زودى به حسابها خواهد رسید. (19)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ارفع
18) 18 خدا و فرشتگان و اهل علم شهادت مى‏دهند که خدا یکتاست و خدایى جز او نیست و قیام به عدالت نموده، هیچ معبودى جز او نیست، توانا و حکیم است.
[ نظرات / امتیازها ]
19) 19 به تحقیق دین نزد خدا اسلام است و اهل کتاب در آن اختلاف نکردند، مگر بعد از آنکه به حقیقت آن آگاه شدند و این از روى ظلم و تجاوز در بین آنها بود، و هر که به آیات الهى کافر شود، حسابرسى پروردگار سریع است.
[ نظرات / امتیازها ]
 » اشرفی
18) گواهى داد خدا که نیست خدائى مگر او و فرشتگان و صاحبان دانش اقامه کننده بعدل نیست خدائى مگر او که غالب درستکردار است (18)
[ نظرات / امتیازها ]
19) بدرستیکه دین نزد خدا اسلام است و اختلاف نکردند آنان که داده شدند کتاب را مگر پس از آنکه آمد ایشانرا دانش از راه حسد میانشان و آنکه کافر شود بآیت‏هاى خدا پس بدرستیکه خدا زود حساب است (19)
[ نظرات / امتیازها ]
 » برزی
18) خداوند که برپادارنده‏ى عدل است و فرشتگان و عالمان گواهى مى‏دهند که به راستى خدایى جز او نیست. آرى جز او که تواناى حکیم است، هیچ خدایى نیست
[ نظرات / امتیازها ]
19) قطعا دین در نزد خداوند، اسلام است. و آنان که کتاب به ایشان داده شده است و هر کس که به آیات الهى کفر ورزد، پس باید [بداند] که خداوند زود شمار است
[ نظرات / امتیازها ]
 » بروجردی
18) گواهى دهد خدا بیکتایى خود که جز ذات مقدسش خدایى نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز بیکتایى او گواهى دهند قائم بعدل و درستى است نیست جز او خدایى توانا و دانا (18)
[ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین پسندیده نزد خدا آئین اسلام است و مخالفت ننمودند یهود و نصارى در آن مگر آنکه بحقانیت اسلام آگاه بودند و خلاف نکردند مگر از جهة بخل و حسد و هر کسى بآیات خدا کافر شود همانا بداند که خدا بزودى بحساب او خواهد رسید (19) [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
18) ى که همواره به عدل و قسط قیام دارد، گواهى داده که معبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز به یگانگى او گواهى داده‏اند) جز او که مقتدر حکیم است، معبودى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین (مورد پذیرش) نزد خداوند، اسلام (وتسلیم بودن در برابر فرمان خداوند) است و اهل کتاب اختلافى نکردند، مگر بعد از آنکه علم (به حقّانیت اسلام) برایشان حاصل شد، (این اختلاف) از روى حسادت و دشمنى میان آنان بود و هرکس به آیات خداوند کفر ورزد، پس (بداند که) همانا خداوند زود حساب است. [ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم محمودي
18) خدایى که همواره به عدل و قسط قیام دارد، گواهى داده که معبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز به یگانگى او گواهى داده‏اند) جز او که مقتدر حکیم است، معبودى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین (مورد پذیرش) نزد خداوند، اسلام (وتسلیم بودن در برابر فرمان خداوند) است و اهل کتاب اختلافى نکردند، مگر بعد از آنکه علم (به حقّانیت اسلام) برایشان حاصل شد، (این اختلاف) از روى حسادت و دشمنى میان آنان بود و هرکس به آیات خداوند کفر ورزد، پس (بداند که) همانا خداوند زود حساب است. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
18) Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage [ نظرات / امتیازها ]
19) Certes, la religion acceptée d'Allah, C'est l'Islam. ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte [ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - تفسیر نور
18) خدایى که همواره به عدل و قسط قیام دارد، گواهى داده که معبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز به یگانگى او گواهى داده‏اند) جز او که مقتدر حکیم است، معبودى نیست [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین (مورد پذیرش) نزد خداوند، اسلام (وتسلیم بودن در برابر فرمان خداوند) است و اهل کتاب اختلافى نکردند، مگر بعد از آنکه علم (به حقّانیت اسلام) برایشان حاصل شد، (این اختلاف) از روى حسادت و دشمنى میان آنان بود و هرکس به آیات خداوند کفر ورزد، پس (بداند که) همانا خداوند زود حساب است [ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني - ترجمه مجتبوی
18) خداى یکتا- اللّه- که همیشه به عدل و داد بود و باشد، گواهى داد که جز او خدایى نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز [گواهى دادند] جز او خدایى نیست، که تواناى بى‏همتا و داناى استوار کار است. [ نظرات / امتیازها ]
19) همانا دین- دین راست و درست- نزد خدا اسلام است. و کسانى که کتابشان داده‏اند- جهودان و ترسایان- اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش و آگاهى [به دین حق‏] بدیشان آمد، از روى بدخواهى و حسد میان خویش و هر که به آیات خدا کافر شود پس [بداند که‏] خدا زود حساب است. [ نظرات / امتیازها ]