از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین ): (بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبلا بودند وبیشترشان مشرک بودند، چگونه بود؟)در این آیه به رسولخدا دستور می دهد تا به مردم بگوید، در زمین سیر کنند وسرانجام و آثار بر جا مانده اقوام گذشته را ببیندند که چگونه ابنیه آنها ویران شده وآثارشان محو گشته و همه این بلایا به جهت آن بوده که بیشترشان مشرک بوده اند وخداوند جزای بعضی از کردارشان را به ایشان چشانید تا شاید اهل عبرت ، از احوال آنها، پند بگیرند و به سوی توحید بازگردند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ کانَ أَکْثَرُهُمْ مُشْرِکِینَ (42)
قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ‌: بگو اى پیغمبر سیر کنید در زمین امتهاى گذشته، فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ‌: پس بنگرید و تأمل کنید چگونه بود، عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ‌: سر انجام آنانکه پیش از ایشان بودند از ملوک طاغى و اهل شهرهاى یاغى تا معلوم کنند مصداق قول مذکور را و متحقق شوند به صدق آن از مشاهده این که قصور ایشان قبور شده و بکلى اثر آنان محو گردید. کانَ أَکْثَرُهُمْ مُشْرِکِینَ‌:
بودند بیشتر آن امم هلاک شده شرک آورندگان. این کلام استیناف است براى دلالت بر آنکه سوء عاقبت آنان به جهت غلبیت شرک بود در آنان. یا آنکه مراد این باشد که اکثر آنها به جهت شرک، و اقلّ ایشان به جهت معاصى دیگر هلاک شدند.
تبصره: «سیر» بر دو قسم است: سیر جسمى و نظرى، و دیگر سیر عقلى و فکرى؛ اولى منوط است به حرکت شخص و سیر در زمین و دیدن محل و مکان کفار و مشرکان و عبرت گرفتن از ویرانى عمارات و آثار ایشان. دومى که سیر عقلى باشد منوط و مربوط است به مطالعه احوالات گذشتگان و تأمل در نتیجه‌شآمت افعال آنان؛ و این قسمت را قرآن مجید شرح مبسوطى نسبت به امم گذشته عنوان فرموده که عاقل فهیم را بینائى باشد، لذا ابن عباس بدین مطلب اشاره نموده که: من قرء القران و علمه سار فى الارض، لأنّ فیه اخبار الامم: هر که قرآن بخواند و فهم کند معانى آن را، سیر نموده در زمین، زیرا در قرآن شریف باشد اخبار امم گذشته‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان

قُل‌ سِیرُوا فِی‌ الأَرض‌ِ فَانظُرُوا کَیف‌َ کان‌َ عاقِبَةُ الَّذِین‌َ مِن‌ قَبل‌ُ کان‌َ أَکثَرُهُم‌ مُشرِکِین‌َ (42)
بفرما باین‌ مشرکین‌ و کفار سیر کنید ‌در‌ زمین‌ ‌پس‌ نظر کنید ‌که‌ چگونه‌ بوده‌ عاقبت‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌از‌ قبل‌ بودند ‌که‌ بودند اکثر ‌آنها‌ مشرکین‌.
قوم‌ نوح‌، عاد، ثمود، قوم‌ ابراهیم‌، قوم‌ لوط، قوم‌ شعیب‌، فرعونیان‌ ‌که‌ بچه‌ عقوباتی‌ هلاک‌ شدند ‌ یا ‌ بغرق‌ مثل‌ قوم‌ نوح‌ ‌ یا ‌ بباد سموم‌ مثل‌ عاد ‌ یا ‌ بصیحه‌ و صاعقه‌ مثل‌ ثمود ‌ یا ‌ بامطار حجاره‌ مثل‌ قوم‌ لوط ‌ یا ‌ بخسف‌ مثل‌ قارون‌ و غرق‌ فرعونیان‌ بلکه‌ نزدیک‌ بشما قوم‌ ابرهه‌ و اصحاب‌ فیل‌.
قُل‌ سِیرُوا فِی‌ الأَرض‌ِ سیر فکری‌ و تدبری‌ و عبرت‌ گیری‌.
فَانظُرُوا نظر تنبهی‌ و بخود آمدن‌ و متذکر شدن‌.
کَیف‌َ کان‌َ عاقِبَةُ الَّذِین‌َ مِن‌ قَبل‌ُ ‌که‌ خداوند انبیاء و مؤمنین‌ بآنها ‌را‌ نجات‌ داد و مکذبین‌ ‌آنها‌ ‌را‌ و مخالفین‌ ‌آنها‌ ‌را‌ هلاک‌ فرمود.
کان‌َ أَکثَرُهُم‌ مُشرِکِین‌َ ‌که‌ اکثریت‌ بت‌ پرست‌ بودند مثل‌ قوم‌ نوح‌ و ابراهیم‌ و ابدا بتهای‌ ‌آنها‌ ‌از‌ ‌آنها‌ دادرسی‌ نکردند و ‌از‌ عذاب‌ الهی‌ نجات‌ ندادند بترسید و متنبه‌ شوید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.