از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
9) ای کسانی که ایمان آورده اید ، به یاد آرید نعمت خدا را بر خود آن گاه که ( در جنگ احزاب ) لشکریانی ( انبوه از قبایل متعدد عرب ) به شما روی آوردند ، پس بر آنها بادی ( سرد و تند ) و سپاهیانی ( از فرشتگان ) که شما آنها را ندیدید فرستادیم ، و همیشه خداوند به آنچه عمل می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
10) آن گاه که از طرف بالا و پایین ( شهر ) تان به شما روی آوردند ، و آن گاه که چشم ها ( از غایت ترس مانند چشم غش زدگان ) کج شد و دل ها به حنجره ها رسید و به خداوند گمان های ناروا می بردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن هنگام مؤمنان آزمایش شدند و سخت متزلزل و مضطرب گشتند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و ( به یاد آر ) زمانی که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری ( ضعف ایمان ) است می گفتند: خدا و رسولش به ما جز وعده ای فریبنده نداده اند. [ نظرات / امتیازها ]
13) و ( یاد کن ) آن هنگام که گروهی از آنها گفتند: ای اهل مدینه ( این میدان ) جای توقف شما نیست ( و گرنه همه کشته می شوید ) پس ( به شهرتان ) بازگردید و گروهی هم از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند ، می گفتند: خانه های ما بی حفاظ است ، در حالی که بی حفاظ نبود ، آنها جز فرار ( از جهاد ) چیزی نمی خواستند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
9) ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی ( عظیم ) به سراغ شما آمدند ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید ( و به این وسیله آنها را در هم شکستیم ) و خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است. [ نظرات / امتیازها ]
10) ( به خاطر بیاورید ) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین ( شهر ) بر شما وارد شدند ( و مدینه را محاصره کردند ) و زمانی را که چشمها از شدّت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود ، و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند! [ نظرات / امتیازها ]
12) و ( نیز ) به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیماردلان می گفتند: «خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند!» [ نظرات / امتیازها ]
13) و ( نیز ) به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل یثرب ( ای مردم مدینه ) ! اینجا جای توقف شما نیست به خانه های خود بازگردید!» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است!» ، در حالی که بی حفاظ نبود آنها فقط می خواستند ( از جنگ ) فرار کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
9) ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی ( عظیم ) به سراغ شما آمدند ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید ( و به این وسیله آنها را در هم شکستیم ) و خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است. [ نظرات / امتیازها ]
10) ( به خاطر بیاورید ) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین ( شهر ) بر شما وارد شدند ( و مدینه را محاصره کردند ) و زمانی را که چشمها از شدّت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود ، و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند! [ نظرات / امتیازها ]
12) و ( نیز ) به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیماردلان می گفتند: «خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند!» [ نظرات / امتیازها ]
13) و ( نیز ) به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل یثرب ( ای مردم مدینه ) ! اینجا جای توقف شما نیست به خانه های خود بازگردید!» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است!» ، در حالی که بی حفاظ نبود آنها فقط می خواستند ( از جنگ ) فرار کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
9) ای اهل ایمان ، به یاد آرید نعمتی را که خدا به شما عطا کرد وقتی که لشکر بسیاری ( از کافران ) بر شما حمله ور شدند ، پس ما بادی تند و سپاهی بسیار ( از فرشتگان ) که به چشم نمی دیدید فرستادیم ، و خدا خود به اعمال شما بینا بود. [ نظرات / امتیازها ]
10) ( یاد آرید ) وقتی که ( در جنگ احزاب ) لشکر کفار از بالا و زیر بر شما حمله ور شدند و آن گاه که چشمها حیران شد و جانها به گلو رسید و به وعده خدا گمانهای مختلف بردید ( مؤمنان حقیقی به وعده حق و فتح اسلام خوش گمان و دیگران بدگمان و ترسان بودند ) . [ نظرات / امتیازها ]
11) در آنجا مؤمنان امتحان شدند و ( ضعیفان در ایمان ) سخت متزلزل گردیدند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و نیز در آن هنگام منافقان و آنان که در دلهاشان مرض ( شک و ریب ) بود ( با یکدیگر ) می گفتند: آن وعده ( فتح و نصرتی ) که خدا و رسول به ما دادند غرور و فریبی بیش نبود. [ نظرات / امتیازها ]
13) و در آن وقت طایفه ای از آن کفار و منافقان دین گفتند: ای یثربیان ، دیگر شما را ( در اردوگاه ) جای ماندن نیست ( که همه کشته خواهید شد ، از گرد پیغمبر متفرق شوید و به مدینه ) باز گردید. و در آن حال گروهی از آنها ( برای رفتن ) از پیغمبر اجازه خواسته و می گفتند: خانه های ما دیوار و حفاظی ندارد ، در صورتی که ( دروغ می گفتند و ) خانه هاشان بی حفاظ نبود ، و مقصودشان جز فرار ( از جبهه جنگ ) نبود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
9) ای کسانی که ایمان آورده اید ، نعمت خدا را بر خود به یاد آرید ، آن گاه که لشکرهایی به سوی شما [ در ] آمدند ، پس بر سر آنان تندبادی و لشکرهایی که آنها را نمی دیدید فرستادیم ، و خدا به آنچه می کنید همواره بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
10) هنگامی که از بالای [ سر ] شما و از زیر [ پای ] شما آمدند ، و آن گاه که چشمها خیره شد و جانها به گلوگاهها رسید و به خدا گمانهایی [ نابجا ] می بردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنجا [ بود که ] مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند: «خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای ندادند.» [ نظرات / امتیازها ]
13) و چون گروهی از آنان گفتند: «ای مردم مدینه ، دیگر شما را جای درنگ نیست ، برگردید.» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است» و [ لی خانه هایشان ] بی حفاظ نبود ، [ آنان ] جز گریز [ از جهاد ] چیزی نمی خواستند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
9) ای کسانی که ایمان آورده اید ، نعمت خدا را که در غزوه خندق بر شما نازل شد ، به خاطر داشته باشید ، آن هنگام که سپاهیانی از قبایل مختلف هم پیمان شدند و آهنگ شما کردند ، و ما برای شکست آنان در شب هایی زمستانی بادی سرد بر آنان فرستادیم و لشکریانی از فرشتگان که شما آنها را نمی دیدید به سویشان گسیل داشتیم ، و خدا به آنچه می کنید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
10) هنگامی خداوند نعمت خود را به شما ارزانی داشت که لشکریانی از سمت بالای شما ( از شرق مدینه ) و لشکریانی از فرودست شما ( غرب مدینه ) بر شما هجوم آوردند; و هنگامی که از شدّت ترس و وحشت دیدگان به یک سو غلطید و جان ها به حنجره ها رسید و درباره خدا گمان ها بردید . [ نظرات / امتیازها ]
11) آن گاه که لشکر احزاب از شرق و غرب بر مسلمانان تاختند و سختی به نهایت رسید ، مؤمنان آزموده شدند و از ترس به شدت مضطرب گشتند . [ نظرات / امتیازها ]
12) و همان دم که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری ریشه کرده بود و سست ایمان بودند ، می گفتند : خداوند با نوید پیروزی ما را خام کرد و ما را جز به فریب وعده نداد و پیامبرش نیز چنین کرد . [ نظرات / امتیازها ]
13) و آن دم که گروهی از منافقان و کسانی که سست ایمان بودند گفتند : ای مردم یثرب ، شما را در برابر مشرکان توانِ ایستادگی نیست ، به مدینه بازگردید . و گروهی دیگر از آنان از پیامبر اجازه می خواستند که برگردند ، و می گفتند : خانه های ما بی حفاظ است و در آن رخنه هایی است که از دزدان و دشمنان در امان نیست . در حالی که خانه هایشان بی حفاظ نبود . آنان با این بهانه فقط در پی آن بودند که از میدان نبرد بگریزند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
9) ای اهل ایمان! نعمت خدا را بر خود یاد کنید ، هنگامی که سپاهیانی [ به قصد نابود کردنتان ] به سوی شما آمدند ، پس بادی [ کوبنده ] و لشکریانی که آنها را نمی دیدید بر ضد آنان فرستادیم [ تا آنان را در هم کوبیدند ] و خدا به آنچه انجام می دهید ، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
10) زمانی که از بالا و از پایین [ لشکرگاه ] تان به سویتان آمدند ، و آن گاه که دیده ها [ از شدت ترس ] خیره شد و جان ها به گلو رسید ، و به خدا آن گمان ها [ ی ناروا ] را [ که خود می دانید ] می بردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنجا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابی سخت دچار شدند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و آن گاه که منافقان و آنان که در دل هایشان بیماری [ ضعف ایمان ] بود ، می گفتند: خدا و پیامبرش جز به فریب ما را وعده [ پیروزی ] نداده اند! [ نظرات / امتیازها ]
13) و آن گاه که گروهی از آنان گفتند: ای اهل مدینه! [ میدان نبرد ] جای درنگ و ماندن شما نیست ، پس برگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه [ برگشتن ] می خواستند ، و می گفتند: خانه های ما بدون حفاظ است. در صورتی که بدون حفاظ نبود ، و آنان جز فرار را قصد نداشتند! [ نظرات / امتیازها ]