از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس آیا به آنچه پیش روی آنها و پشت سر آنهاست از آسمان و زمین ، ننگریستند که اگر بخواهیم آنها را به زمین فرو می بریم یا پاره هایی از ( کرات ) آسمان را بر سر آنها فرو می افکنیم؟! همانا در ( این احاطه و قدرت ما ) نشانه ای است ( بر توحید و صدق انبیا ) برای هر بنده توبه کار و انابه کننده. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند ( تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند ) ؟! اگر ما بخواهیم آنها را ( با یک زمین لرزه ) در زمین فرومی بریم ، یا قطعه هایی از سنگهای آسمانی را بر آنها فرومی ریزیم در این نشانه ای است ( بر قدرت خدا ) برای هر بنده توبه کار! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند ( تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند ) ؟! اگر ما بخواهیم آنها را ( با یک زمین لرزه ) در زمین فرومی بریم ، یا قطعه هایی از سنگهای آسمانی را بر آنها فرومی ریزیم در این نشانه ای است ( بر قدرت خدا ) برای هر بنده توبه کار! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آیا ( کافران منکر قیامت ) به آسمان و زمین که بر آنها از پیش و پس احاطه کرده ننگریستند ( تا از حکمت خلقت پی به زندگانی ابدی قیامت برند ) که اگر ما بخواهیم آنها را به زمین فرو می بریم یا یک قطعه از آسمان را بر سرشان فرود آوریم؟ همانا در آن آیتی ( از حکمت و قدرت ما ) بر هر بنده خدا شناس با اخلاص به خوبی پدیدار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
آیا به آنچه- از آسمان و زمین- در دسترسشان و پشت سرشان است ننگریسته اند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم ، یا پاره سنگهایی از آسمان بر سرشان می افکنیم. قطعاً در این [ تهدید ] برای هر بنده توبه کاری عبرت است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آیا به آسمان و زمین که پیش روی آنان و پشت سرشان است نظر نیفکنده اند ؟ اگر بخواهیم زمین را می شکافیم و آنان را در زمین فرو می بریم و یا پاره هایی از آسمان بر آنان می افکنیم و هلاکشان می کنیم . همانا در این اندرز و اخطار برای هر بنده ای که از نافرمانی خدا به اطاعت او روی آورد نشانه ای است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آیا به آنچه از آسمان و زمین پیش رو و پشت سر آنان است ، ننگریستند [ که همان خدایی که جهان هستی را آفرید بر زنده کردن مردگان تواناست؟ ] ما اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم یا پاره هایی از آسمان را بر سرشان می افکنیم بی تردید در این [ آفرینش ] برای هر بنده بازگشت کننده نشانه ای [ بر قدرت خدا ] است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
آیا آسمان و زمینى را که پیش روى و پشت ایشان است ننگریسته‏اند؟، اگر خواهیم به زمین فرو بریمشان، یا بر آنان پاره‏اى از آسمان را فرو اندازیم، در این امر براى هر بنده توبه کار، مایه عبرتى است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيدابراهيم غياث الحسيني - تفسیر نور
آیا به آن چه از آسمان و زمین، پیش رو و پشت سرشان است نگاه نکردند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو مى‏بریم یا قطعه‏هایى از (سنگ‏هاى) آسمان را بر سرشان فرود مى‏آوریم، همانا در این (تهدید) براى هر بنده‏ى توبه کارى عبرت قطعى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آیا آسمان و زمینى که پیش روى و پشت ایشان است ننگریسته اند؟ اگر خواهیم به زمین فروبریمشان، یا بر آنان پاره اى از آسمان را فرواندازیم در این امر براى هر بنده توبه کار، مایه عبرتى است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.