از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) یا ، سین. این حروف رمزهایی میان اللَّه و رسول اوست. و این کتاب مرکب از همین حروف است ولی کسی را توان آوردن مانند آن نیست. و این کتاب دارای محکمات و این گونه متشابهات است. ای انسان ( یگانه در انسانیت ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به این قرآن حکیم ( مستحکم در برابر آسیب باطل ، گویای به حکمت ، حاکم و داور میان حق و باطل ، و دارای معارف عقلی و شرایع آسمانی ) که ، [ نظرات / امتیازها ]
3) به یقین تو از ( جمله ) فرستادگان ( خدا ) هستی ( به سوی انسان ها از زمان بعثتت تا انقراض نسل آنها ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) ( تو ) بر راهی مستقیم هستی ( راه علوم شریعت و معارف عقلی ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) ( و این کتابی است ) فروفرستاده ( از جانب خدای ) مقتدر و مهربان ( مهرش علت نزول ، قدرتش ضامن اجراست ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) تا بیم دهی قومی را که پدرانشان ( از زمان عیسی یا ابراهیم ) بیم داده نشده اند ، از این رو ( از حقایق دینی ) غافل اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
2) سوگند به قرآن حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
3) که تو قطعاً از رسولان ( خداوند ) هستی ، [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست ( قرار داری ) [ نظرات / امتیازها ]
5) این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند ، از این رو آنان غافلند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
2) سوگند به قرآن حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
3) که تو قطعاً از رسولان ( خداوند ) هستی ، [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست ( قرار داری ) [ نظرات / امتیازها ]
5) این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند ، از این رو آنان غافلند! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) یس ( ای سیّد رسولان و ای کاملترین انسان ) [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم به قرآن حکمت بیان. [ نظرات / امتیازها ]
3) که تو البته از پیمبران خدایی. [ نظرات / امتیازها ]
4) که به راهی راست فرستاده شدی. [ نظرات / امتیازها ]
5) ( این قرآن تو کتابی است که ) از جانب خدای مقتدر مهربان نازل شده است. [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی که پدرانشان به کتب آسمانی پیشین بیم داده ( و وعظ و اندرز ) شدند تو هم خود آنها را ( به این قرآن ) بیم دهی ( و از قهر حق بترسانی ) که ایشان سخت غافلند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) یس [ / یاسین ] [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به قرآن حکمت آموز ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که قطعاً تو از [ جمله ] پیامبرانی ، [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست. [ نظرات / امتیازها ]
5) [ و کتابت ] از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است ، [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند ، بیم دهی. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
2) سوگند به قرآنِ دربردارنده حکمت ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که تو یقیناً از جمله کسانی هستی که به رسالت فرستاده شده اند . [ نظرات / امتیازها ]
4) به قرآن سوگند که تو بر راهی راست قرار داری; راهی که به خدا منتهی می شود و تو را به نیکبختی می رساند . [ نظرات / امتیازها ]
5) قرآن از جانب خدای شکست ناپذیر رحمت گستر ، نازل شده است; پس او بر منکران آن پیروز و بر باوردارندگان آن رحمت آورنده است . [ نظرات / امتیازها ]
6) تو را به رسالت برانگیخت و قرآن را فرو فرستاد تا مردمی را که پدرانشان به وسیله هیچ پیامبری بیم داده نشدند و از این رو در غفلت و بی خبری به سر می بردند ، از عذاب الهی بیم دهی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
2) سوگند به قرآن کریم ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که بی تردید تو از فرستادگانی ، [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست [ قرار داری. ] [ نظرات / امتیازها ]
5) [ قرآن ] نازل شده توانای شکست ناپذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
6) تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و به این علت [ از حقایق ] بی خبرند. [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرام پور
2) سوگند به قرآن حکیم [ نظرات / امتیازها ]
3) که قطعا تو از پیامبرانى [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهى راست [ نظرات / امتیازها ]
5) [و این قرآن‏] نازل شده‏ى آن عزیز مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
6) تا مردمى را بیم دهى که پدرانشان بیم داده نشدند و از این رو ناآگاهند [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
1) حروف مقطعه ( ی - س ) [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم به کتاب حکیمانه ( قران حکیم ) [ نظرات / امتیازها ]
3) بی شک ای پیامبر تو از فرستاده شدگانی [ نظرات / امتیازها ]
4) تو فرستاده ای هستی که همبرشیوه و راه راست هستی وهم راهنمای آن راه راست [ نظرات / امتیازها ]
5) [و این قرآن‏] فرستاده شده‏ى آن شکست ناپذیرمهربان است [ نظرات / امتیازها ]
6) تو قران را فروفرستادتا مردمی را که پدرانشان به وسیله هیچ پیامبری بیم داده نشدند و در غفلت و بی خبری به سر می بردند ، از عذاب الهی بترسانی . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
2) ‏سوگند به قرآن حکیم !‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) ‏قطعاً تو از زمره فرستادگان ( یزدان ) هستی [ نظرات / امتیازها ]
4) ‏و بر راه راست ( خداشناسی ) قرار داری ( که دین اسلام است ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) این قرآن را ) فرو فرستاده است خداوند چیره و مهربان .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
  مرتضي عزتيان - ترجمه مرتضی عزتیان
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
2) سوگند به قرآن سرشار از (هرگونه) حکمت [:پیوند شایسته‌ی گسسته‌ها]. [ نظرات / امتیازها ]
3) همانا تو همواره از (جمله‌ی) پیامبرانی؛ [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست چیره و استواری! [ نظرات / امتیازها ]
5) (قرآنی را که) فروفرستاده‌ای از جانب (آن) عزیزِ رحمتگر بر ویژگان است‌؛ [ نظرات / امتیازها ]
5) [این کتاب‌] فرو فرستاده [خداوند] پیروزمند مهربان است‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی را هشدار دهی که پدرانشان هشدار داده نشدند. پس آنان (همچنان) در (ژرفای) غفلتند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیتی
2) سوگند به قرآن حکمت‌آمیز، [ نظرات / امتیازها ]
3) که تو قطعاً از رسولان (خداوند) هستی، [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهى راست. [ نظرات / امتیازها ]
5) قرآن از جانب آن پیروزمند مهربان، نازل شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) تا مردمى را بیم دهى که پدرانشان بیم داده نشدند و در بى خبرى بودند. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
3) که تو از پیامبرانی‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) بر راهی راست‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) تا قومی را که پدرانشان هشدار نیافته بودند، و خود غافلند، هشدار دهی‌ [ نظرات / امتیازها ]