از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 446 حزب : 89 جزء : بیست و سوم سوره : صافات
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(رب السموات والارض و مابینهما و رب المشارق ): (پروردگار آسمانهاو زمین و آنچه میان آندوست و پروردگار مشرقها)این آیه متعلق قسم های سابق است ، یعنی ای مردم قسم به آنچه یاد کردیم معبودشما یگانه است و او پروردگار آسمانها و زمین و متصرف و مدبر جمیع شئون آنهاست و او پروردگار مشرقها است ، مشارق نقطه هایی از افق هایی است که خورشید در فصول چهارگانه از آن نقاط طلوع می کند و شاید هم مراد از مشارق ، مشارق مطلق ستارگان و یا مطلق مشارق باشد و اگر نامی از مغرب برده نشده به جهت مناسبتی است که مشرق با طلوع وحی از آسمان بوسیله ملائکه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي عزتيان - برگزیده تفسیر نمونه
سپس مى‏افزاید: «همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه برگزیده تفسیر نمونه، ج‏4، ص: 132
در میان آن دو قرار دارد، و پروردگار مشرقها»! (رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ).
خورشید آسمان در هر روز از سال از نقطه‏اى غیر از نقطه روز قبل و بعد طلوع مى‏کند، و فاصله این نقاط با یکدیگر آنقدر منظم و دقیق است که حتى یک هزارم ثانیه کم و زیاد نمى‏شود، و هزاران هزار سال است که نظم «مشارق شمس» بر قرار مى‏باشد. در طلوع و غروب ستارگان دیگر نیز همین نظام حکمفرماست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری

رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ «5»

رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌: پروردگار آسمانها و زمینها، وَ ما بَیْنَهُما: و آنچه ما بین آسمانها و زمینها است از اصناف مخلوقات و انواع موجودات، وَ رَبُّ الْمَشارِقِ‌: و پروردگار مشرقهاى کواکب یا موضع آفتاب، و آن در هر سال سیصد و شصت مشرق است در هر روز از ایام سال از مشرقى طلوع کند. و چون اختلاف مغارب به اختلاف مشارق است لذا اکتفا به آن فرمود. و شکى نیست که انتظام این امور بروجه اکمل با امکان غیر آن، دلیل صریحى است بر وجود صانع حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
رَب‌ُّ السَّماوات‌ِ وَ الأَرض‌ِ وَ ما بَینَهُما وَ رَب‌ُّ المَشارِق‌ِ «5»

و ‌اینکه‌ اله‌ واحد ‌شما‌ پروردگار آسمانها و زمین‌ و آنچه‌ ‌بین‌ ‌اینکه‌ دو ‌است‌ و پروردگار مشارق‌ ‌است‌.
رَب‌ُّ السَّماوات‌ِ رب‌ مربی‌ ‌را‌ گویند ‌که‌ تربیت‌ آسمانها کرده‌ ‌آنها‌ ‌را‌ خلق‌ فرموده‌ و ‌هر‌ کدام‌ ‌به‌ وضع‌ مخصوص‌ و محل‌ معینی‌ مقرر فرموده‌ و طرز مخصوصی‌ ‌در‌ اینجا تعبیر ‌به‌ رب‌ میفرماید ‌در‌ یک‌ جا تعبیر ‌به‌ فاطر میکند ‌یعنی‌ ایجاد بدون‌ سابقه‌ الحَمدُ لِلّه‌ِ فاطِرِ السَّماوات‌ِ وَ الأَرض‌ِ فاطر آیه 1. ‌در‌ جای‌ دیگر تعبیر ‌به‌ خالق‌ میفرماید ذلِکُم‌ُ اللّه‌ُ رَبُّکُم‌ لا إِله‌َ إِلّا هُوَ خالِق‌ُ کُل‌ِّ شَی‌ءٍ انعام‌ آیه 102. یک‌ جا تعبیر ‌به‌ بدیع‌ میکند بَدِیع‌ُ السَّماوات‌ِ وَ الأَرض‌ِ انعام‌ آیه 101.
و تماما مفاد یکی‌ ‌است‌ و ‌لو‌ مفاهیم‌ مختلف‌ دارد و تعبیر ‌به‌ رب‌ اوسع‌ ‌از‌ آنهاست‌ زیرا خالق‌ و فاطر و بدیع‌ فقط دلالت‌ ‌بر‌ ایجاد میکند و رب‌ علاوه‌ ‌بر‌ ایجاد دلالت‌ ‌بر‌ نگهبانی‌ ‌هم‌ دارد ‌که‌ علت‌ مبقیه‌ ‌هم‌ هست‌ و مراد ‌از‌ سماوات‌ تمام‌ عوالم‌ بالا ‌را‌ شامل‌ ‌است‌ ‌از‌ عرش‌ و کرسی‌ و سماوات‌ سبع‌ و جمیع‌ کرات‌ جویه‌ و کواکب‌ وشمس‌ و قمر و ‌غیر‌ اینها.
وَ الأَرض‌ِ تمام‌ طبقات‌ زمین‌ ‌که‌ گفتند هفت‌ طبقه‌ دارد بدلیل‌ ‌قوله‌ ‌تعالی‌ اللّه‌ُ الَّذِی‌ خَلَق‌َ سَبع‌َ سَماوات‌ٍ وَ مِن‌َ الأَرض‌ِ مِثلَهُن‌َّ تغابن‌ آیه 12.
وَ ما بَینَهُما مثل‌ کره‌ آب‌ و هوا و نار و ابر و باد و ‌غیر‌ اینها وَ رَب‌ُّ المَشارِق‌ِ.
(سؤال‌) ‌در‌ اینجا فقط تعبیر ‌به‌ مشارق‌ فرموده‌ و ‌در‌ آیه شریفه فَلا أُقسِم‌ُ بِرَب‌ِّ المَشارِق‌ِ وَ المَغارِب‌ِ معارج‌ آیه 40 تعبیر فرموده‌.
(جواب‌) اولا اثبات‌ شی‌ء نفی‌ ‌ما عدا ‌را‌ نمیکند چنانچه‌ رب‌ ‌کل‌ شی‌ء ‌است‌ و ثانیا مشارق‌ و مغارب‌ ‌از‌ باب‌ اینست‌ ‌که‌ گفتند اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا ‌است‌ مثل‌ فقیر و مسکین‌ ‌هر‌ شرقی‌ مغرب‌ ‌هم‌ هست‌ زیرا ‌در‌ ‌هر‌ نقطه‌ ‌که‌ طلوع‌ آفتاب‌ ‌باشد‌ ‌در‌ نقطه مقابلش‌ غروب‌ ‌است‌ و ‌در‌ بیست‌ و چهار ساعت‌ شبانه‌ روزی‌ ‌در‌ ‌هر‌ دقیقه‌ یک‌ نقطه‌ اول‌ طلوع‌ ‌است‌ و ‌در‌ یک‌ نقطه‌ اول‌ غروب‌ مثل‌ اینکه‌ ‌هر‌ فقیری‌ مسکین‌ ‌هم‌ هست‌ و ‌هر‌ مسکینی‌ فقیر و ‌در‌ اجتماع‌ گفتند مسکین‌ اسوء حالا ‌است‌ و ‌از‌ ‌برای‌ مشرق‌ و مغرب‌ ‌هم‌ دو اطلاق‌ ‌است‌ مقابل‌ یکدیگر یک‌ اطلاق‌ ‌از‌ نقطه‌ای‌ ‌که‌ شمس‌ طلوع‌ میکند مشرق‌ میگویند و ‌از‌ نقطه‌ای‌ ‌که‌ غروب‌ میکند مغرب‌ مینامند و اطلاق‌ دیگر ‌آن‌ نقطه‌ ‌که‌ آفتاب‌ میتابد مشرق‌ گویند و ‌آن‌ نقطه‌ ‌که‌ آفتاب‌ میرود مغرب‌ نامند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.