از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 447 حزب : 90 جزء : بیست و سوم سوره : صافات
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(قال قائل منهم انی کان لی قرین ): (گوینده ای از میان ایشان گوید: من رفیقی داشتم ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي عزتيان - برگزیده تفسیر نمونه
ناگهان «یکى از آنها (خاطراتى در نظرش مجسم مى‏شود رو به سوى دیگران کرده و) مى‏گوید: من همنشینى (در دنیا) داشتم ...»! (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّی کانَ لِی قَرِینٌ). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری

قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّی کانَ لِی قَرِینٌ (51)

قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ‌: گوید قائلى از ایشان مر یاران خود را، إِنِّی کانَ لِی قَرِینٌ‌: بدرستى که من وقتى در دنیا بودم، بود مرا همنشینى که منکر بعث بود.
مراد شیطان انسى است که منکر قیامت بوده. نزد بعضى دو برادرند که در سوره کهف بیان شده. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
قال‌َ قائِل‌ٌ مِنهُم‌ إِنِّی‌ کان‌َ لِی‌ قَرِین‌ٌ (51)

میگوید گوینده‌ای‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌که‌ بدرستی‌ ‌که‌ ‌بود‌ ‌برای‌ ‌من‌ قرینی‌.
که‌ معاشرت‌ داشت‌ و ‌با‌ ‌من‌ ‌در امر دین‌ بحث‌ میکرد و کافر ‌بود‌ و منکر معاد دوست‌ میداشتم‌ ‌که‌ ‌از‌ حال‌ ‌او‌ خبردار شوم‌ و ببینم‌ ‌در‌ چه‌ حالیست‌ و بچه‌ عذابی‌ گرفتار ‌شده‌ و یکی‌ ‌از‌ لذائذ روحی‌ بهشت‌ همین‌ ‌است‌ ‌که‌ اهل‌ جهنم‌ ‌را‌ مشاهده‌ کنند ‌که‌ ‌در‌ چه‌ عذابی‌ هستند و خداوند چه‌ تفضلی‌ فرموده‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ بهشت‌ متنعم‌ ساخته‌ و یکی‌ ‌از‌ آلام‌ روحی‌ اهل‌ عذاب‌ اینست‌ ‌که‌ اهل‌ بهشت‌ ‌را‌ می‌بینند ‌در‌ چه‌ نعمتی‌ هستند و اینها محروم‌ شده‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.