از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و اگر زنی از سرکشی یا اعراض شوی خود بترسد ، بر آن دو گناهی نیست که به نوعی در میان خودشان ( هر چند به گذشت از پاره ای از حقوقشان ) صلح و آشتی نمایند ، و صلح ( ذاتا ) بهتر است و ( البته ) بخل و تنگ چشمی طبعا ملازم نفوس گردیده است ( گذشت از حق بر آنها سخت است ) . و اگر نیکویی کنید و تقوا ورزید حتما خداوند به آنچه می کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : دوست دارم خدا من تو رو دوست دارم نه شوهرم رو که تو محققا سزاوار عشقی!!!!!!!!!!
2) : بر آن دو گناهی نیست که صلح کنند؟؟!!! و اگر صلح کنند بهتر است؟؟؟!!!!
.
دقیقا منظور چیه اینجا؟
مگر تا پیش از آن برصلح گناهی بوده؟؟؟؟ .... و یا مگر در آیه پیشنهاد دیگری هم داده شده که اکنون به صلح برتری داده شده؟؟؟
لطفا موضوع رو باز تر ترجمه کنید....
3) : درپاسخ به دوست گرامی که سوال کرده اند مگر تا قبل از ان بر صلح گناهی بوده ،نظربنده این است که خیر این چنین برداشتی نادرست است ،صلح همیشه خوب وپسندیده بوده،هست وخواهد بود اما به نظرمن چون زنی که شوهرش ازاو اعراض کرده به نوعی مورد ظلم واقع شده است،وممکن است بگوید من مظلوم واقع شده ام وتا حقم را پس نگیرم کوتاه نمی ایم و کوتاه امدنم به منزله ی یک گناه ونوعی پذیرش ظلم است ،وخداوند میفرماید خیر اگر زن از روی جود وبخشش از بدی شوهر خود بگذرد وصلح کند نه تنها گناه نکرده بلکه عملی را که پسندیده تر است انجام داده است ،توجه کنید با عمل به این دستور خداوند،چقدر طلاقها به صلح می انجامید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و اگر زنی ، از طغیان و سرکشی یا اعراضِ شوهرش ، بیم داشته باشد ، مانعی ندارد با هم صلح کنند ( و زن یا مرد ، از پاره ای از حقوق خود ، بخاطر صلح ، صرف نظر نماید. ) و صلح ، بهتر است اگر چه مردم ( طبق غریزه حبّ ذات ، در این گونه موارد ) بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید ( و بخاطر صلح ، گذشت نمایید ) ، خداوند به آنچه انجام می دهید ، آگاه است ( و پاداش شایسته به شما خواهد داد ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و هر گاه زنی از بی میلی و یا سرگردانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریک شد ، او و همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود صرفنظر کنند و صلح در هر حال بهتر است و اگر شما مردان احسان کنید و رعایت تقوا بنمائید خدا از آنچه می کنید با خبر است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او دوری گزیند باکی نیست که هر دو تن به گونه ای به راه صلح و سازش باز آیند ، که صلح به هر حال بهتر است ، و نفوس را بخل و حرص فرا گرفته. و اگر ( درباره یکدیگر ) نیکویی کرده و پرهیزکار باشید ، خدا به هر چه کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد ، بر آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر ، به آشتی گرایند که سازش بهتر است. و [ لی ] بخل [ و بی گذشت بودن ] ، در نفوس ، حضور [ و غلبه ] دارد و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه نمایید ، قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) اخوان بهابادی : استفاده از کلمه حضور در ترجمه که هم خانواده ی کلمه‌ی احضرت است به نظرم قابل تحسین است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و اگر زنی از ناسازگاری یا رویگردانی شوهرش بیم داشته باشد ، بر آن دو گناهی نیست که او با گذشت از بخشی از حقوقش میان خودشان صلح و سازش برقرار کنند و سازش بهتر ] از جدایی [ است . ولی آزمند بودن مردم به حقوق خود خصلتی است که همواره در برابر آنان حضور دارد و آنان را به دفاع از حق خود وامی دارد . پس اگر شما مردان احسان کنید و راه تقوا در پیش گیرید و همسرانتان را به گذشت از حقوق خویش وادار نسازید ] سزاوارتر است [ که خدا به آنچه می کنید آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و اگر زنی از ناسازگاری شوهرش ، یا روی گردانی اش [ از حقوق همسرداری ] بترسد ، بر آن دو گناهی نیست که با یکدیگر به طور شایسته و پسندیده آشتی کنند ، [ گرچه به چشم پوشی بخشی از حقوقشان باشد. ] و [ در حقیقت ] صلح و آشتی بهتر است. و بخل ، نزد نفوس [ آدمیان ] حاضر است [ به این خاطر هر یک از دو زوج در عفو و گذشت و سازش و ادای حقوق بخل می ورزند ] . و اگر [ شما شوهران ] نیکی کنید و [ از سرکشی و ناسازگاری نسبت به زنان ] بپرهیزید [ از ثواب و پاداش حق بهره مند می شوید ] یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می دهید ، آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
et Si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. mais Si vous Agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, Certes, parfaitement Connaisseur de ce que vous faites [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خرمدل:
هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سر باز می‌زند و (یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است، بر هیچ یک از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیله‌ی صرف نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری) میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند، و صلح (همیشه از جنگ و جدائی) بهتر است. (سرچشمه‌ی بسیاری از نزاعها بخل است) و انسانها با بخل سرشته شده‌اند (و مال دوستی خصلت ذاتی و دائمی بشر است و باید پیوسته با آن مبارزه و پیکار کرد) و اگر نیکوکاری و نیک‌رفتاری کنید و (با زنان بسازید و به بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و بدرفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید، بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنان که باید می‌دهد). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : سلام. دقیقا چی شده که توی ترجمه ایشون فعل مثنی مفرد ترجمه شده و قرار شده که زن از بخشی از حقوقش بگذره تا مرد به نشوز خودش پایان بده؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خرمشاهی:
و اگر زنى از ناسازگارى یا رویگردانى شوهرش بیمناک باشد، بر آن دو گناهى نیست که بین خود صلحى کنند، و صلح بهتر است، و آزمندى در دلها خانه دارد، و اگر نیکوکارى و پارسایى کنید، خداوند به آنچه مى‌کنید آگاه است‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر راهنما:
و اگر زنى از ناسازگارى یا روى گردانى شوهرش بیم دارد گناهى بر آن دو نیست که [با گذشت زن از بعضى حقوق خود ]میان خویش سازشى برقرار کنند، و سازش [از جدایى] بهتر است، و بخل (عدم گذشت) در طبیعت نفوس حضور دارد; و اگر [به زنانتان ]نیکى کنید و تقوا پیشه سازید قطعاً خدا از آنچه انجام مى دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
اگر زنى دریافت که شوهرش با او بى‏مهر و از او بیزار شده است، باکى نیست که هر دو در میان خود طرح آشتى افکنند، که آشتى بهتر است. و بخل و فرومایگى بر نفوس مردم غلبه دارد. و اگر نیکى و پرهیزگارى کنید خدا به هر چه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
اگر زنى از عصیان یا بى میلى شوهرش بیم دارد، مانعى نیست که میان خود سازش کنند، سازش کردن خوب است، جانها در تنگ چشمى حاضراند و اگر نکویى کنید و از اعراض پرهیز جویید خدا به آنچه مى‏کنید داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
و اگر زنى بترسد که شوهرش با او بد سلوکى یا اعراض کند بر آنها گناهى نیست که با هم اصلاح کنند و صلح بهتر است و نفسها حاضر و مهیّا میباشند براى بخل و اگر نیکى کنند و بپرهیزند همانا خدا بآنچه میکنند آگاهست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا مزروعي - ترجمه مجتبوی
و اگر زنى از شوى خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد باکى بر آنها نیست که میان خود به گونه‏اى آشتى و سازش کنند و آشتى و سازش بهتر است. و جانها را بخیلى و آزمندى فراآمده، و اگر نیکى و پرهیزگارى کنید خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
زنی را اگر هست ترسی ز پی
که شویش کند بد سلوکی به وی
بر او ترشروئی کند شوهرش
و یا دور گردد شب از بسترش
اگر از در صلح آیند در
بر آن دو بود بیگمان نیکتر
که صلح و رفاقت به هر گونه حال
بود بهتر از گفتگو و جدال
مگر قلب برخی از انفاس را
گرفتست حرصی و بخلی فرا
که کوشند در زجر و آزار هم
نمایند بیهوده بر هم ستم
چو نیکی نمایند بر همدگر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و اگر زنی از نازازگاری و یا رویگردانی شوی خویش از حق و عدالت بیم داشته باشد، برآن دو تن گناهی نیست که به گونه ای خدا پسندانه و انسانی با یکدیگر سازش نمایند، و با هم به آشتی گرایندکه صلح وسازش از ستیزه وجدایی بهتر است؛ ولی جان ها در کنار بخل و آز حاضر آورده شده و بر آن سرشته اند! و اگر نیکی کنید و پروا پیشه سازید، بی گمان خدا از آن چه انجام می دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
هرگاه همسری دید که شوهرش (‌خویشتن را بالاتر از او می‏‎گیرد و از انجام امور خانوادگی‌) سرباز می‌زند و (‌یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است‌، بر هـیچیک از آن دو گناهی نیست این که (‌بکوشند به وسیلۀ صرف نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) میان خویشـتن صلح و صفا راه بیندازند، و صلح (‌همیشه از جنگ و جدائـی‌) بهتر است‌. (‌سـرچشـمۀ بسیاری از نزاعها بخل است‌) و انسانها با بخل سرشته شده‌اند (‌و مال دوستی خصلت ذاتی و دائمی بشر است و باید پـیوسته بـا آن مـبارزه و پیکار کرد) و اگر نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (‌با زنان بسازید و بـه بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و بدرفتاری با ایشان‌) پرهیزگاری کنید، بیگمان خداونـد از آنچه می‌کنید بس آگاه است (‌و پاداش‌ شما را چنانکه باید می‌دهد)‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي
And if a woman fears ill usage or desertion on the part of her husband, there is no blame on them, if they effect a reconciliation between them, and reconciliation is better, and avarice has been made to be present in the (people's) minds; and if you do good (to others) and guard (against evil), then surely Allah is aware of what you do.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و اگر زنى از شوى خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد باکى بر آنها نیست که میان خود به گونه‏اى آشتى و سازش کنند و آشتى و سازش بهتر است. و جانها را بخیلى و آزمندى فراآمده، و اگر نیکى و پرهیزگارى کنید خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و اگر زنى از شوهرش بیم ناسازگارى یا اعراض داشته باشد بر آن دو باکى نیست که به گونه‏اى با یکدیگر صلح کنند (گرچه با چشم‏پوشى بعضى از حقوقش باشد) و صلح بهتر است، ولى بخل وتنگ‏نظرى، در نفْس‏ها حاضر شده (ومانع صلح) است، واگر نیکى کنید و تقوا ورزید، پس بدانید که همانا خداوند به آنچه مى‏کنید آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
اگر زنی دریافت که شوهرش با او بی مهر و از او بیزار شده است ،، باکی نیست که هر دو در میان خود طرح آشتی افکنند ، که آشتی بهتر است و بخل و فرومایگی بر نفوس مردم غلبه دارد و اگر نیکی و پرهیزگاری کنید خدا به هر چه می کنید آگاه است
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
و اگر زنى از شوى خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد باکى بر آنها نیست که میان خود به گونه‏اى آشتى و سازش کنند و آشتى و سازش بهتر است. و جانها را بخیلى و آزمندى فراآمده، و اگر نیکى و پرهیزگارى کنید خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه بهرام پور
و اگر زنى از بى‏میلى یا رویگردانى شوهر خویش بیم دارد، رواست که میان خود به گونه‏اى، صلح کنند، که صلح بهتر است، و حرص و آز در جان‏ها لانه کرده، و اگر نیکى کنید و پرهیزکار باشید، بدون شک خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : با سلام دو ایه هست که من رو خیلی گیج کرده است اول یکی ایه 38 سوره نساء که به مرد این حق رو میدهد که زن سرکش خود رو تنبیه کند اول پند و اندرز کند دوم بسترش را جدا کند و سوم تنبیه کند او را بزند. ولی در ایه 128 سوره نساء همین شرایط برعکس است یعنی اگر مردی ناسازگاری بکنه رویبگردانه و غیره زن باید صلح کند آیا میشه توضیح داد که این ایه برای کسانی که ممکن دچار شبهه بشوند چه باید توضیح داد؟ متشکرم
2) : من در این رابطه بی سوادم. اما اونچه به عقلم میرسه اینه که خدا که ما رو خلق کرده و به ظرایف وجودی ما بیشتر از خودمان آگاه هست، پس چه بهتر که راه حل سرپیچی زن یا شوهر رو خودش در کتاب اسمانی اورده. و در زندگی که تجربه دارم بهترین راه حل همینه. البته بگم من زن هستم
3) : دقیثا سوال ۱ هم برای من پیش اومد؟!!!چرا
4) وقاری : در آیه 38نسا که از زن نشوزه حرف میزنه از مردانی که نان بیار و نفقه دهنده به زن هست صحبت می‌کنه یعنی اساس را قرآن قیمومت مرد قرار داده الرجال قوامین علی نسا و از کلمه بعضی بعدا استفاده می‌کنه که مردان برای تامین نیازهای زنان در آفرینش برتری دارن ..پس در مقابل چنین امتیازی که زن از مردان و همسران دریافت می‌کنه توقع اطاعت درستکاری و حفیظ بودن درآمد و زحمت مرد از جانب زنان است ..ولی ما زنانی را میشناسیم که اصلا اهل زندگی نیستند اهل فحاشی ..بد اخلاقی ...اسراف ..نق زدن ...زیاده خواهی ...و بی احترامی هستند که قرآن برای رشد این گونه زنان مردان را به تربیت زنان وادار میکند و. ما میدانیم که برتری عقلی ..دینی و اخلاقی یک مرد برای حفظ خانواده بسیار تأثیر گذار است قرآن زنان ناسازگار را به تمام رجال ارجاع می‌دهد و میخواهد جلوی زنان ناشزه را بگیرند الرجال قوامین علی نسا....در مورد مرد نشوزه ...باز زنان نقش نفقه دهی و قیمومت ندارند و بعضی از مردان ممکن است کار و خستگی آنها را خسیس و نامهربان بیابی که باعث ه آزار و اذیت روانی برای زن است پس برای گذر از این مردان ناسازگار باید گذشت و صبر و صمیمیت را زن به خانواده تزریق کند ..ناسازگاری مردان و زنان معمولا بعلت عدم وفاداری ... درستکاری ...مراقبت از زندگی پیش می اید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و اگر زنی از ناسازگاری یا از دوری کردن شوهرش بیم دارد، اشکالی ندارد که در حقوق‌شان نسبت به هم صلح کنند و بخشی از آن را برای صلح و آشتی نادیده بگیرند. هرچند مردم طبعاً نسبت به گذشت از حقوق خویش بخل می‌ورزند، اما صلح و سازش بهتر از قهر و سرکشی است. پس اگر احسان و گذشت کنید و راه تقوا در پیش گیرید، خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است و پاداش شایسته به شما می‌دهد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.