از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس ( ما بنی اسرائیل را لعن و تعذیب کردیم ) به سزای پیمان شکنی آنها و انکارشان آیات خدا را و کشتار به ناحقشان پیامبران ( الهی ) را و گفتارشان که دل های ما در غلاف است ( و سخنان تو را نمی فهمند ، لکن چنین نیست ) بلکه خداوند به خاطر کفرشان بر آن مهر ( شقاوت ) زده ، از این رو آنها ایمان نخواهند آورد جز اندکی از آنان به اندکی از ایمان. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) موالی : مگر کشتن پیامبر به حق هم داریم که در آیه آمده به ناحق!؟
ابراهیمی (داور) : سلام علیکم
منظور آیه از کشتن به ناحق پیامبران این است که قاتلین انبیا برای این عمل زشت خود دلایلی می آورند و آنها را حق می پنداشتند؛ آیه در ردّ دلایل آنان می گوید که آنان به ناحق پیامبران را می کشتند و دلیلشان حق نبوده بلکه باطل می باشد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( ولی ) بخاطر پیمان شکنی آنها ، و انکار آیات خدا ، و کشتن پیامبران بناحق ، و بخاطر اینکه ( از روی استهزا ) می گفتند: «بر دلهای ما ، پرده افکنده ( شده و سخنان پیامبر را درک نمی کنیم!» رانده درگاه خدا شدند. ) آری ، خداوند بعلّت کفرشان ، بر دلهای آنها مهر زده که جز عده کمی ( که راه حق می پویند و لجاج ندارند ، ) ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ولی با همه این احوال به سزای پیمان شکنی و کفر به آیه های خدا و به ناحق کشتن پیامبران از نعمت دین حق محروم شدند آنها بهانه آوردند که دلهای ما نمی تواند دعوت اسلام را بفهمد ، غافل از اینکه خدا بر دلهاشان مهر زده بود و در نتیجه جز اندکی ایمان نیاوردند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
پس چون پیمان شکستند و به آیات خدا کافر شدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و ( همه این قبایح به جای آوردند ) بدین عذر که گفتند: دلهای ما در پرده است ( و دروغ گفتند ) بلکه خدا به سبب کفر ، آنها را مهر بر دل نهاد ، که به جز اندکی ایمان نیاورند [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
پس به [ سزای ] پیمان شکنی شان ، و انکارشان نسبت به آیات خدا ، و کشتار ناحقّ آنان [ از ] انبیا ، و گفتارشان که: «دلهای ما در غلاف است» [ لعنتشان کردیم ] بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان مُهر زده و در نتیجه جز شماری اندک [ از ایشان ] ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
پس به سبب این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کافر شدند و پیامبران را به ناحق کشتند و گفتند : دل های ما از دریافت پیام محمد در پرده است ـ چنین نیست ، بلکه خدا به سزای کفرشان بر دل های آنان مهر نهاده است ، ازاین رو جز اندکی از آنان ایمان نمی آورند ـ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
پس به کیفر پیمان شکنی آنان و کفرشان به آیات خدا ، و به ناحق کشتن پیامبران ، و گفتار [ بی پایه و باطل ] شان که: دل های ما در پوشش و حجاب است [ از این رو سخن حق را درک نمی کنیم ، لعنتشان کردیم ] بلکه به سبب کفرشان بر دل هایشان مُهرِ [ محرومیت از فهم معارف ] زدیم به همین سبب جز اندکی ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
(Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole: ‹Nos coeurs sont (enveloppés) et imperméables›. et réalité, C'est Allah qui a scellé leurs coeurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que Très peu [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
تفسیر راهنما:
پس به سبب پیمان شکنى شان و اینکه به آیات خدا کفر ورزیدند و پیامبران را به ناحق کشتند و گفتند: دلهاى ما [از درک حق] در غلاف است، [نه] بلکه به سبب کفرشان خدا بر دلهایشان مهر زده است که جز اندکى ایمان نمى آورند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مخزن العرفان بانو امین:
پس چون آنها پیمان شکستند و بآیات خدا کافر شدند و انبیاء را بغیر حق کشتند و گفتند قلبهاى ما بسته شده آنها را عقوبت کردیم بلکه بسبب کفر آنها خدا بقلب آنها مهر زده این است که از اینها بجز عدّه معدودى ایمان نمیآورند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فیض الاسلام:
پس آنان را لعن کرده و عذاب نمودیم بسبب عهد شکنى و کفرشان بآیات و نشانه‏هاى خدا (معجزات حضرت موسى یا آیات توراة) و کشتنشان پیغمبران را بنا حقّ و نادرستى (بى جرم و گناهى از ایشان درباره آنها) و گفتارشان به اینکه دلهاى ما غلاف و بر آنها روپوش کشیده شده (چنین نیست که میگویند) بلکه بسبب کفر و نگرویدنشان خدا بر آن دلها مهر نهاده (خیر و نیکى را از آنها بازداشته که سخن حقّ را نمیفهمند) پس (از اینرو) ایمان نمیآورند مگر اندکى (از ایشان مانند عبد اللَّه بن سلام، یا مگر ایمان اندکى که چندان التفات و توجّهى بآن نیست، یا ایمان به پیغمبران نمیآورند مگر باندکى از ایشان مانند موسى و عزیر) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
روض الجنان:
به شکافتن ایشان عهدشان و کفرشان به آیتهاى خدا و کشتن‏شان پیغامبران را بناحق و گفتنشان که دلهاى ما غلاف است بل مهر نهاد خداى بر آن بکفرشان نگروند ایشان مگر اندکى [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر خسروی:
و بسبب پیمان شکنى آنها (پیمانى که با خدا بسته و بعد حلال او را حرام و حرام او را حلال نمودند) و بسبب کفرشان و انکارشان بآیات خدا (آنهم آیاتى که آنها دیدند و غیر آنها ندیدند) و بسبب کشتن آنها پیمبران خدا را بغیر حق و بدون گناه (که فقط میگفتند ربّنا اللّه پروردگار ما خداى یکتاست مانند یحیى و زکریّا و غیر هما علیهم السّلام) و بسبب گفتارشان که دلهاى مادر غلاف است و آنچه شما ما را بآن دعوت میکنید بدلهاى ما نمیرسد یا اینکه دلهاى ما ظرفى پر از دانش است و نیازى بآنچه شما میگوئید نداریم (و حال آنکه چنین نبود) بلکه خداوند بسبب کفرشان بر دلهاى آنها مهر زده که نور هدایت بآنها نرسد (و مانند نقود مسکوک نقش دیگرى نپذیرد) و بدین جهت جز عدّه کمى (مانند عبد اللّه بن سلام و امثالش) ایمان نخواهند آورد (و یا آنکه جز بکمى از آنچه نازل گشته است تصدیق نمیکنند و ایمان بتمام ما أنزل اللّه ندارند) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
به علت نقض پیمان و کفر بآیات خدا و ناحق کشتن پیامبران (ملعون شدند) و اینکه مى‏گفتند دلهاى ما در غلاف است (چنین نیست) بلکه خدا بسزاى کفرشان بر دل آنها مهر نهاده در نتیجه جز اندکى ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
چو نیکی نمایید بر این و آن
اگر آشکار ست یا که نهان
و گر عفو سازید کار خطا
بود سخت محبوب پیش خدا
که یزدان همیشه از اعمال بد
بدان رحمت خاص خود بگذرد
اگر چه توانا ست در انتقام
ورا قدرت و قدر باشد تمام (آیه149) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
شکستند آن قوم پیمان خویش
ره کذب آیات بگرفته پیش
به ناحق بکشتند پیغمبران
زمین ریخته خون آن رهبران
بگفتند از روی کذب و نفاق
نداریم ما با شما اتفاق
که دلهای ما سخت در پرده است
کسی پشت پرده نیاورده دست
دروغین بود آنچه خود گفته اند
به ناحق طلای سخن سفته اند
چو رفتند بر راه کفر و عناد
خدا مهر بر قلب ایشان نهاد
که هرگز بجز عده ای کم شمار
نگشتند مومن به پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
پس به سبب پیمان شکنى‏شان و کفرشان به نشانه‏هاى خدا و کشتارشان پیامبران را به ناحق و گفتارشان که دلهاى ما بسته و در پوشش است- سخن پیامبران را نمى‏فهمیم- [و حال آنکه چنین نیست که مى‏گویند] بلکه خداوند به سزاى کفرشان بر دلهاشان مُهر نهاده و از اینرو جز اندکى ایمان نمى‏ آورند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
Therefore, for their breaking their covenant and their disbelief in the communications of Allah and their killing the prophets wrongfully and their saying: Our hearts are covered; nay! Allah set a seal upon them owing to their unbelief, so they shall not believe except a few.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و به خاطر پیمان شکنى، و کفر آنان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحقّ، و گفتن این سخن که بر دلهاى ما پرده افتاده است (آنان را عقوبت کردیم) بلکه خداوند بر دل‏هاى آنان به خاطر کفرشان مهر زد و جز اندکى، ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه بهرام پور
پس به سزاى پیمان شکنى‏شان، و انکار آیات خدا، و کشتن پیامبران به ناحق، و به خاطر گفتارشان که: دل‏هاى ما در غلاف است [لعنتشان کردیم‏]، بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دل‏هاى آنها مهر زد و جز اندکى ایمان نمى‏آورند
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مجتبوی
پس به سبب پیمان شکنى‏شان و کفرشان به نشانه‏هاى خدا و کشتارشان پیامبران را به ناحق و گفتارشان که دلهاى ما بسته و در پوشش است- سخن پیامبران را نمى‏فهمیم- [و حال آنکه چنین نیست که مى‏گویند] بلکه خداوند به سزاى کفرشان بر دلهاشان مُهر نهاده و از اینرو جز اندکى ایمان نمى‏ آورند، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اسپانیایی
por haber violado su pacto, por no haber creído en los signos de Alá, por haber matado a los profetas sin justificación y por haber dicho: «Nuestros corazones están incircuncisos». ¡No! Alá los ha sellado por su incredulidad, de modo que tienen fe, pero poca.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه فيضي رباني - تفسیرنور
و به خاطر پیمان شکنى، و کفر آنان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحقّ، و گفتن این سخن که بر دلهاى ما پرده افتاده است (آنان را عقوبت کردیم) بلکه خداوند بر دل‏هاى آنان به خاطر کفرشان مهر زد و جز اندکى، ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏2، ص: 204


و به خاطر پیمان شکنى، و کفر آنان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحقّ، و گفتن این سخن که بر دلهاى ما پرده افتاده است (آنان را عقوبت کردیم) بلکه خداوند بر دل‏هاى آنان به خاطر کفرشان مهر زد و جز اندکى، ایمان نمى‏آورند.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
اما به خاطر پیمان شکنی و انکار آیات خدا و کشتن پیامبران به دلایل واهی و ناحق و این سخن تمسخر آمیز‌شان که «بر دل‌های ما پرده‌ای افتاده و غلافی آن را پوشانده که سخنان پیامبر را درک نمی‌کنیم» خدا بر دل‌های آنها طوری مهر زد که هرگز ایمان نمی‌آورند، مگر تعداد کمی از آنان که عنادی ندارند و دنبال حقیقت هستند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - حداد عادل
و سرانجام(به ذلت و خوارى افکندیمشان)به سبب پیمان شکستنشان،و به آیات الهى کافرشدنشان،و پیامبرکشى به ناحقشان،و این سخنشان که دلهامان در پرده پوشیده است،که در واقع خدا به سبب کفرشان بر آن دلها مهر نهاده است،و ایمانشان جز اندکى نیست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.