از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس به سوی همان ( شریعت ، مردم را ) دعوت کن ، و همان گونه که مأموری پایداری نما ، و از هوا و هوس های آنان ( کفّار و مشرکان ) پیروی مکن ، و بگو: به هر کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان آوردم ، و مأمورم که میان شما عادلانه رفتار کنم ، خداوند پروردگار ما و شماست ، ( نتایج ) عمل های ما از آن ما و عمل های شما از آن شماست ، دیگر محاجّه و استدلالی میان ما و شما ( پس از روشن شدن حقایق و ظهور عناد شما ) نیست ، خداوند میان همه ما ( در روز واپسین ) جمع خواهد نمود ، و بازگشت همه به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آن چنان که مأمور شده ای استقامت نما ، و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن ، و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم خداوند پروردگار ما و شماست نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجه اعمال شما از آن شما ، خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند ، و بازگشت ( همه ) به سوی اوست!» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آن چنان که مأمور شده ای استقامت نما ، و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن ، و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم خداوند پروردگار ما و شماست نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجه اعمال شما از آن شما ، خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند ، و بازگشت ( همه ) به سوی اوست!» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
بدین سبب تو همه را ( به دین اسلام و کلمه توحید ) دعوت کن و چنان که مأموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش و بگو که من به کتابی که خدا فرستاد ( قرآن ) ایمان آورده ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم ، خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست ، ( پاداش ) عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ( و پس از تبلیغ رسالت ) دیگر هیچ حجت و گفت و گویی بین ما و شما باقی نیست. خدا ( روز جزا برای حکم حق ) میان ما جمع می کند و بازگشت همه به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
بنا بر این به دعوت پرداز ، و همان گونه که مأموری ایستادگی کن ، و هوسهای آنان را پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست میان ما و شما خصومتی نیست خدا میان ما را جمع می کند ، و فرجام به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
پس بدین سبب که خدا دینی برای تو و امّتت تشریع کرده که جامع ادیان گذشته است به دعوت همگان بپرداز و آن گونه که فرمان یافته ای بر راه راست پایدار باش و از هواهای نفسانی آنان پیروی مکن و بگو : به هر کتابی که خدا فرو فرستاده است ایمان آورده ام و فرمان یافته ام که میان شما به عدالت رفتار کنم ، چرا که پروردگار ما و شما خداست و در آیین او همه باهم برابریم . اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست . هیچ کس در برابر اعمال دیگران نه مؤاخذه می شود و نه پاداش می بیند . در این که میان ما و شما تفاوتی و امتیازی نیست نباید تردید کنیم زیرا هیچ حجت و برهانی در میان نیست . خدا در روز قیامت ما و شما را گرد می آورد و بازگشت همگان به سوی اوست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
پس آنان را [ به سوی همان آیینی که به تو وحی شده ] دعوت کن ، و همان گونه که مأموری [ بر این دعوت ] استقامت کن ، و از هواهای نفسانی آنان پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آوردم ، و مأمورم که در میان شما به عدالت رفتار کنم خدا پروردگار ما و شماست اعمال ما برای خود ما و اعمال شما برای خود شماست دیگر میان ما و شما [ پس از روشن شدن حقایق ] هیچ حجت و برهانی نیست خدا ما و شما را [ در عرصه قیامت ] جمع می کند ، و بازگشت به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
و به همین جهت تو دعوت کن وهمانطور که مأمور شده ای ، استقامت بورز و دنبال تمایلات آنها مرو و بگو من خود به آنچه خدا از کتاب نازل کرده ایمان دارم و مأمور شده ام که میان شما عدالت را برقرارکنم ، الله پروردگار ما و شماست و نتیجه اعمال ما عاید خودمان می شود و اعمال شما نیزبرای خودتان است و هیچ حجتی میان ما و شما نیست ، خدا بین ما جمع می کند وبازگشت بسوی اوست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏تو نیز مردمان را به سوی آن ( آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است ) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی مکن ، و بگو : من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد ایمان دارم ، و به من دستور داده شده است که در میان شما دادگری کنم . خدا پروردگار ما و پروردگار شما است . اعمال ما از آن ما است و اعمال شما از آن شما است ( نه از آن ما ، و هر کسی در مقابل کارهایش مسؤول است ) . میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست . خداوند ( سرانجام در قیامت در یکجا ) ما را جمع خواهد کرد ، و بازگشت ( همه در آن روز ، برای داوری و حساب و کتاب ) به سوی او است ( و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.