از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 529 حزب : 106 جزء : بیست و هفتم سوره : قمر
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
23) (کذبت ثمود بالنذر): (ثمود هم پیامبران را تکذیب کردند) [ نظرات / امتیازها ]
24) (فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر): (گفتند: آیا از یک بشر که از خود ماست ، پیروی کنیم ؟ در این صورت خیلی گمراه و دیوانه ایم ) [ نظرات / امتیازها ]
25) (ءالقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر): (آیا از بین همه ما ذکر بر اونازل شده ؟ بلکه او دروغگویی جاه طلب است ) [ نظرات / امتیازها ]
26) (سیعلمون غدا من الکذاب الاشر): (به زودی خواهند فهمید که دروغ پرداز و جاه طلب کیست ؟) [ نظرات / امتیازها ]
27) (انا مرسلوا الناقه فتنه لهم فارتقبهم و اصطبر): (ما ماده شتر را برای آزمایش آنها می فرستیم ، پس صبر کن و منتظر باش ) [ نظرات / امتیازها ]
28) (و نبئهم ان الماء قسمه بینهم کل شرب محتضر): (و به آنها خبر بده که آب محل بین ایشان و شتر تقسیم می شود، هر روز صاحب قسمت حاضر شود) [ نظرات / امتیازها ]
29) (فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر): (مردم داوطلب کشتن شتر را صدا زدند و اومتصدی کشتن آن شد) [ نظرات / امتیازها ]
30) (فکیف کان عذابی ونذر): (پس ببین که عذاب و انذار من چگونه بود) [ نظرات / امتیازها ]
31) (انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتظر): (همانا ما فقط یک صیحه بر آنان فرستادیم پس همگی چون هیزم انباشته شدند) [ نظرات / امتیازها ]
32) (ولقد یسرنا القر ان للذکر فهل من مدکر): (و به تحقیق ما این قرآن را برای تذکر، آسان نمودیم ، پس آیا تذکر یابنده ای هست ؟)در این آیات به ماجرای قوم ثمود می پردازد، می فرماید: قوم ثمود انذار پیامبرشان صالح ع و یا همه منذران و انبیاء را تکذیب کردند ـ چون رسالت همه انبیاء واحد است و تکذیب یک پیامبر در حکم تکذیب همه انبیاست ـ و گفتند: آیا ما از بشری از نوع خود ما که یک نفر است و نیرو و جمعیتی هم ندارد، پیروی کنیم ؟ اگر ما اینکار رابکنیم ، خیلی بیچاره هستیم و به ضلالتی عجیب و جنونی غریب دچار شده ایم . و آیا ازمیان همه ما وحی تنها بر او نازل شده و او به این امتیاز تخصیص یافته (در حالیکه اگروحی بر یک بشر جایز باشد، هر آینه باید بر همه ما هم نازل شود)، نه چنین نیست ، بلکه او فردی دروغ پرداز و پرافاده است که می خواهد بر ما تکبر کند.آن وقت خدای متعال خطاب به صالح ع می فرماید: اینها به زودی وقتی که عذاب بر ایشان نازل شود، خواهند فهمید که دروغگو و جاه طلب آنها هستند یا تو ؟€ چون مامی خواهیم به طریقه اعجاز و به عنوان امتحان ایشان ، ماده شتری را که درخواست کرده اند، بفرستیم ، پس تو ایشان را در حال انتظار نگه دار و بر آزار و اذیت آنها صبر وخویشتنداری کن و به ایشان خبر ده که بعد از آنکه ما ناقه را فرستادیم ، آب بین آنها وبین ناقه تقسیم شده است و هر یک باید از سهم خودش بهره بگیرد و در موقع مناسب برسر آب حاضر شود. پس مردم همان شخصی را که ناقه را کشت صدا زدند و او دست بکار شد و ناقه را پی کرد و کشت . پس بنگر که عذاب و انذار من چگونه بود؟ ما به جهت همین عمل و کفران ایشان ، فقط یک صیحه آسمانی بر آنها فرو فرستادیم وهمگی مانند چوب خشک روی هم ریختند و هر آینه ما قرآن را برای تذکر مردم ،آسان و قابل فهم کردیم ، پس آیا پندگیرنده ای هست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]