از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
41) و همانا که برای فرعونیان نیز بیم دهندگان و هشدارها ( ی پیاپی ) بیامد. [ نظرات / امتیازها ]
42) آنها همه آیات و نشانه ها ( ی توحید و صدق فرستاده ) ما را تکذیب نمودند ، ما هم آنها را به مانند گرفتن سلطان غالب مقتدر بگرفتیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
41) و ( همچنین ) انذارها و هشدارها ( یکی پس از دیگری ) به سراغ آل فرعون آمد ، [ نظرات / امتیازها ]
42) امّا آنها همه آیات ما را تکذیب کردند ، و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم ، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
41) و ( همچنین ) انذارها و هشدارها ( یکی پس از دیگری ) به سراغ آل فرعون آمد ، [ نظرات / امتیازها ]
42) امّا آنها همه آیات ما را تکذیب کردند ، و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم ، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
41) و بر ارشاد فرعونیان هم رسول و آیات الهی آمد. [ نظرات / امتیازها ]
42) آنها همه آیات ما را تکذیب کردند ، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
41) و در حقیقت هشداردهندگان به جانب فرعونیان آمدند. [ نظرات / امتیازها ]
42) [ امّا آنها ] همه معجزات ما را تکذیب کردند ، تا چون زبردستی زورمند [ گریبان ] آنان را گرفتیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
41) و قطعاً هشدارها به فرعونیان نیز رسید . [ نظرات / امتیازها ]
42) ولی آنان همه آیات ما را دروغ انگاشتند; ما هم آنان را به عذاب گرفتیم ، گرفتنِ شکست ناپذیری مقتدر . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
41) و همانا برای فرعونیان بیم دهندگان آمدند. [ نظرات / امتیازها ]
42) [ آنان ] همه معجزات و آیات ما را تکذیب کردند در نتیجه آنان را [ به عذابی سخت ] گرفتیم ، گرفتن توانایی شکست ناپذیر و نیرومند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
41) به راستى هشداردهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند (۴۱)
[ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همه معجزات ما را دروغ شمردند، آنگاه آنان را چنان فرو گرفتیم که پیروزمند توانمند گیرد (۴۲)
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
41) ‏بیدار باشها و هوشدارها ( یکی پس از دیگری ) به سراغ فرعونیان آمد .‏
[ نظرات / امتیازها ]
42) ‏آنان همه آیات ما را تکذیب کردند ، و ما هم ایشان را گرفتار کردیم و کیفر دادیم بسان گرفتار ساختن و کیفر دادن خدائی چیره و پیروز و قدرتمند و زبردست [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
41) و بدانید که انذار دهندگان ( رسولان بیدارگر) به سوی آل فرعون آمدند. [ نظرات / امتیازها ]
42) (ولی آنها ) نشانه های روشن ما (معجزات حضرت موسی) را دروغ پنداشتند و ما همانند عزتمندی مقتدر یقه آنان را گرفته (وهلاک شان کردیم). [ نظرات / امتیازها ]