از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ای کسانی که ایمان آورده اید ، هنگامی که زنان مؤمن ( از شوی کافر خود جدا شده ) به عنوان مهاجر نزد شما آمدند ، آنها را ( از نظر ایمان ) بیازمایید- و خدا خود به ایمان آنها داناتر است- پس اگر آنها را مؤمن تشخیص دادید آنها را به سوی کفار ( شوهران کافرشان ) بازمگردانید ، نه اینان بر آنها حلالند و نه آنها بر اینان حلالند و آنچه ( شوهرانشان از مهر ) هزینه نموده اند به آنها بازپردازید ، و بر شما گناهی نیست که آنها را به همسری درآورید در صورتی که اجرت هایشان ( مهرهایشان ) را بپردازید ، و نیز به عقود و پیوندهای زنان کافر ( تان که به کفار پیوسته اند ) تمسک مجویید ( آن عقدها باطل شده ) و از آنها آنچه هزینه ( مهر ) کرده اید بطلبید ، و آنها هم از شما آنچه هزینه کرده اند بطلبند. این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند ، و خدا دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان باایمان بعنوان هجرت نزد شما آیند ، آنها را آزمایش کنید- خداوند به ایمانشان آگاهتر است- هر گاه آنان را مؤمن یافتید ، آنها را بسوی کفّار بازنگردانید نه آنها برای کفّار حلالند و نه کفّار برای آنها حلال و آنچه را همسران آنها ( برای ازدواج با این زنان ) پرداخته اند به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هر گاه مَهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید ( و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد ، ) حق دارید مَهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند ) از شما مطالبه کنند این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند ، و خداوند دانا و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان باایمان بعنوان هجرت نزد شما آیند ، آنها را آزمایش کنید- خداوند به ایمانشان آگاهتر است- هر گاه آنان را مؤمن یافتید ، آنها را بسوی کفّار بازنگردانید نه آنها برای کفّار حلالند و نه کفّار برای آنها حلال و آنچه را همسران آنها ( برای ازدواج با این زنان ) پرداخته اند به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هر گاه مَهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید ( و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد ، ) حق دارید مَهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند ) از شما مطالبه کنند این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند ، و خداوند دانا و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ای کسانی که ایمان آورده اید ، زنانی که به عنوان اسلام و ایمان ( از دیار خود ) هجرت کرده و به سوی شما آمدند ( ممکن است جاسوس باشند ) شما از آنها تحقیق کرده و امتحانشان کنید و البته خدا به ( صدق و کذب ) ایمانشان داناتر است ، اگر با ایمانشان شناختید آنها را دیگر به شوهران کافرشان بر مگردانید که هرگز این زنان مؤمن بر آن کفّار و آن شوهران کافر بر این زنان حلال نیستند ولی مهر و نفقه ای که شوهران مخارج آن زنان کرده اند به آنها بپردازید ، و باکی نیست که شما با آنان نکاح کنید در صورتی که اجر و مهرشان را بدهید. و هرگز متوسل به حفاظت ( و عقد و پیمان ) زنان کافره نشوید و ( اگر زنانتان از اسلام به کفر برگشتند و نزد کافران رفتند ) از کفّار مهر و نفقه مطالبه کنید ، آنها هم ( اگر زنانشان ایمان آوردند و نزد شما آمدند ) مهر و نفقه طلبند. این حکم خداست که میان شما حکم می کند و خدا ( به حقایق امور ) دانا و ( به مصالح خلق ) آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
ای کسانی که ایمان آورده اید ، چون زنان با ایمان مهاجر ، نزد شما آیند آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید ، دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید: نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن [ مردان ] بر این زنان حلال. و هر چه خرج [ این زنان ] کرده اند به [ شوهران ] آنها بدهید ، و بر شما گناهی نیست که- در صورتی که مهرشان را به آنان بدهید- با ایشان ازدواج کنید ، و به پیوندهای قبلی کافران متمسّک نشوید [ و پایبند نباشید ] و آنچه را شما [ برای زنان مرتد و فراریِ خود که به کفّار پناهنده شده اند ] خرج کرده اید ، [ از کافران ] مطالبه کنید ، و آنها هم باید آنچه را خرج کرده اند [ از شما ] مطالبه کنند. این حکمِ خداست [ که ] میان شما داوری می کند ، و خدا دانای حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید ، هرگاه زنان با ایمان به مدینه هجرت کردند و نزد شما آمدند ، آنان را در مورد هجرت و ایمانشان بیازمایید و ] به نتیجه آزمون اکتفا کنید که [ خداوند به ایمانشان داناتر است . پس اگر با ایمانشان یافتید ، آنان را به کافران باز مگردانید; نه زنان با ایمان برای مردان کافر حلالند و نه کافران برای زنان با ایمان ، چرا که پیوند ازدواج میان آنان گسسته است; و باید به شوهرانشان آنچه را که به عنوان مهریه پرداخته اند بدهید . و بر شما گناهی نیست که با این زنان ازدواج کنید به شرط آن که مَهرشان را به آنان بدهید . شما بعد از آن که اسلام آوردید نباید زنان کافر خود را در همسری نگه دارید . و اگر همسر شما به کافران پیوست ، از آنان مهریه ای را که به همسرانتان داده اید مطالبه کنید ، و کافران نیز حق دارند که اگر همسرانشان به شما پیوستند ، مهریه آنها را از شما بخواهند . این است حکمِ خدا که میان شما داوری می کند و خدا دانا و حکیم است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ای مؤمنان! هنگامی که زنان باایمان [ با جدا شدن از همسرانشان ] هجرت کنان [ از دیار کفر ] به سوی شما می آیند ، آنان را [ از جهت ایمان ] بیازمایید ، البته خدا خود به ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید ، آنان را به سوی کافران [ که همسرانشان هستند ] باز مگردانید ، نه این زنان بر کافران حلال اند ، و نه آن کافران بر این زنان حلال اند ، و مهریه ای که همسران کافر به زنان مؤمن خود داده اند به آنان بپردازید ، و بر شما گناهی نیست در صورتی که مهریه شان را به آنان بدهید ، با آنان ازدواج کنید ، و به عقد و پیوندهای زنان کافر [ تان که به کفار پیوسته اند ] پای بند نباشید [ که آن عقد و پیوند باطل شده و وظیفه شما رها کردن آنان است ] و آنچه را شما [ برای همسران مرتد و فراری خود که به کافران پناهنده شده اند ] هزینه کرده اید [ از کافران ] بخواهید ، و آنان هم باید آنچه را هزینه کرده اند از شما درخواست کنند این حکم خداست که میان شما حکم می کند ، و خدا دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
الا اهل ایمان و ای مومنان
هر آنگه ببینید جمعی زنان
که با نام اسلام و با نام دین
بکردند هجرت از این سرزمین
به سوی شما آمدندی ز راه
که جویند از جای امنی پناه
به رازی که دارند آگه خدا ست
که کذب است ایمانشان یا که راست
زنان جمله در امتحان آورید
که بر صدق گفتارشان پی برید
چو دیدید ایمان بیاورده اند
به آیین اسلام دل داده اند
مرانیدشان سوی ازواج خویش
که هستند کافر به یزدان و کیش
که این زن بر آن شوی نبود حلال
نبایست جویند با هم وصال
همین گونه هم شوی کافر مرام
بر این مومنه زن بگردد حرام
ولی هر چه خرجی که اندر وطن
بکردند آن شوهران بهر زن
ببایست در پیش ایشان نهید
همه مال را پس به آنها دهید
نباشد شما را گناهی و باک
که در عقد آرید زنهای پاک
به شرطی که با رغبت و با رضا
نمایید مهر زنان را عطا
ز کفار هرگز به هر روزگار
حفاظت نسازید در هیچ کار
الا مسلمین گر زنان شما
بگشتند کافر به دین خدا
از آنان که هستند کافر به رب
نمایید مهر گذشته طلب
اگر هم که زنهایی از کافرین
بگشتند مومن به اسلام و دین
توانند آن کافران هر چه مال
که کردند خرجش ستانند حال
بود حکم از سوی پروردگار
سزد تا شود بینتان برقرار
همانا علیم است یکتا خدا
حکیم است در کار خود کبریا
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏ای مؤمنان ! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند ، ایشان را بیازمائید - خداوند از ایمان آنان آگاه‌تر است ( تا شما ) - هرگاه ایشان را مؤمن یافتید ، آنان را به سوی کافران برنگردانید . این زنان برای آن مردان ، و آن مردان برای این زنان حلال نیستند . آنچه را که همسران ایشان ( به عنوان مهریه ) خرج کرده‌اند ، بدانان مسترد دارید . گناهی بر شما نخواهد بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و مهریه ایشان را بپردازید . با زنان کافر ( غیر اهل کتاب ) ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید ( چرا که با کفرِ شوهر یا همسر ، رابطه زوجیت به هم می‌خورد . اگر هم همسران شما کافر شدند و به دیار کفر گریختند ، از کافران ) چیزی را که ( به عنوان مهریه ) خرج کرده‌اید درخواست کنید و مردان کافر نیز چیزی را که ( به عنوان مهریه ) خرج کرده‌اند درخواست کنند . اینها حکم خدا است ، و خدا است که در میانتان فرمانروائی و داوری می‌کند ، و او آگاه کار بجا است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.