از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آنها را ( زنان مطلّقه را ) در آنجا که ساکن هستید از مقدار توانتان سکونت دهید ، و به آنها ( از ناحیه مسکن و انفاق و غیره ) آسیب نرسانید تا ( زندگی را ) بر آنها تنگ نمایید ( و مجبور به رفتن شوند ) . و اگر باردار باشند هزینه آنها را تا آن گاه که وضع حمل کنند بدهید ، و اگر برای شما بچه را شیر دادند اجرت آنها را بپردازید ، و در میان خود ( راجع به حال طفل ) به نیکی به مشورت و قبول گفتار یکدیگر بپردازید ، و اگر با یکدیگر سختگیری کردید ، زن دیگری آن بچه را شیر دهد ( مرد باید برای طفل دایه بگیرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آنها [ زنان مطلّقه ] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید ( و مجبور به ترک منزل شوند ) و اگر باردار باشند ، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما ( فرزند را ) شیر می دهند ، پاداش آنها را بپردازید و ( درباره فرزندان ، کار را ) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید ، آن دیگری شیردادن آن بچه را بر عهده می گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آنها [ زنان مطلّقه ] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید ( و مجبور به ترک منزل شوند ) و اگر باردار باشند ، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما ( فرزند را ) شیر می دهند ، پاداش آنها را بپردازید و ( درباره فرزندان ، کار را ) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید ، آن دیگری شیردادن آن بچه را بر عهده می گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
( زنانی که طلاق رجعی دهید تا در عدّه اند ) آنها را در همان منزل خویش که میسّر شماست بنشانید و به ایشان ( در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در افکنید ( که به ناچار از حق خود بگذرند ) و به زنان مطلّقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید آن گاه اگر فرزند شما را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و ( در کار فرزند ) میان خود به نیکی مشورت و سازش کنید. و اگر با هم سختگیری کنید ( مادر صرف نظر کند تا ) زن دیگری او را شیر دهد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
همانجا که [ خود ] سکونت دارید ، به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسیب [ و زیان ] مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید. و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. و اگر برای شما [ بچه ] شیر می دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت پردازید ، و اگر کارتان [ در این مورد ] با هم به دشواری کشید [ زن ] دیگری [ بچّه را ] شیر دهد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
شما باید زنان مطلّقه خود را در دوران عدّه در همان جا که خود سکونت دارید و به اندازه توانتان آن را فراهم نموده اید جای دهید ، و نباید با کاستن از نفقه یا جایگاه سکونتشان به آنان زیان برسانید تا عرصه را برایشان تنگ و آنان را دچار مشقّت کنید . و اگر باردارند ، باید تا هنگامی که وضع حمل کنند خرجشان را بدهید . و اگر برای شما فرزندتان را شیر دهند ، مزد شیر دادنشان را به آنان بدهید و در امر فرزندتان با یکدیگر مشورت کنید و بر آنچه متعارف است توافق نمایید . و اگر هر یک از شما چیزی را از دیگری خواست که بر او دشوار است و در نتیجه به توافق نرسیدید ، هر چه زودتر زن دیگری کودک را برای پدر ] به خواست و هزینه او [ شیر می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
زنان طلاق داده را [ تا پایان عدّه ] به اندازه توانگری خود آنجا سکونت دهید که خود سکونت دارید و به آنان [ در نفقه و مسکن ] آسیب و زیان نرسانید تا زندگی را بر آنان سخت و دشوار کنید [ و آنان مجبور به ترک خانه شوند ] ، و اگر باردار باشند ، هزینه آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند ، بپردازید و اگر [ پس از جدایی ] کودک شما را شیر دادند اجرتشان را بدهید ، و در میان خود [ درباره فرزند ] به نیکی و شایستگی مشورت کنید [ تا به توافقی عادلانه برسید و در نتیجه به حقّ زن و شوهر و فرزند زیانی نرسد ] و اگر [ کارتان در این زمینه ] با یکدیگر به سختی کشید [ و نهایتاً به توافق نرسیدید ] زنی دیگر کودک را [ با هزینه پدر ] شیر دهد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - استاد مجتبوی
آنان- زنان طلاق‏داده- را [تا سر آمد عدّه‏شان‏] آنجا سکونت دهید که خود سکونت مى‏کنید از همان توانایى که دارید و به ایشان گزند مرسانید- در نفقه و مسکن- تا بر آنها تنگ گیرید- که از آنجا بیرون روند- و اگر بار دارند بر آنها هزینه کنید تا بار خویش بنهند. پس اگر کودکان شما را شیر دادند، مزدشان را بدهید و با یکدیگر به شایستگى و خوبى مشورت و سازش کنید- در شیردادن مادر و پرداخت اجرت از سوى پدر- و اگر دشوارى کنید- به توافق نرسیدید- زنى دیگر باید او را شیر دهد- پدر دایه بگیرد-.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.