از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) نون. رمزی میان اللَّه و رسول اوست. این کتاب مرکب از همین حروف است اما بشر از معارضه آن ناتوان است. این کتاب دارای محکمات و این گونه متشابهات است. سوگند به لوح نورانی محفوظ ( که قلم بر وی بنگاشت ) ، و به دوات و هر جوهر مایع ( که قلم بدان بنویسد ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) که به نعمت و لطف پروردگارت تو دیوانه نیستی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) ن ، سوگند به قلم و آنچه مینویسند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) ن ، سوگند به قلم و آنچه مینویسند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی ، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ن ( قسم به نون که شاید نام نور و ناصر حق یا لوح نور خداست ) و قسم به قلم ( علم فعلی ازلی ) و آنچه ( تا ابد در لوح محفوظ عالم ) خواهند نگاشت. [ نظرات / امتیازها ]
2) که تو به لطف و رحمت پروردگارت هرگز دیوانه نیستی. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) نون ، سوگند به قلم و آنچه می نویسند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) [ که ] تو ، به لطف پروردگارت ، دیوانه نیستی. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) نون . سوگند به قلم و آنچه با قلم می نویسند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که تو در پرتو نعمتِ رسالتی که پروردگارت به تو عطا کرده است ، به جنون مبتلا نیستی و نخواهی شد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) ن ، سوگند به قلم و آنچه می نویسند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که به سبب نعمت و رحمت پروردگارت [ که نبوّت ، دانش و بصیرت است ] تو مجنون نیستی [ نظرات / امتیازها ]
  حميده احمدي نيا - تفسیرنور
1) نون. به قلم و به آنچه مى‏نویسند سوگند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
1) ن [نون‏]، سوگند به قلم و آنچه نویسند [ نظرات / امتیازها ]
2) تو -به لطف پروردگارت دیوانه نیستى‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
1) ‏نون . سوگند به قلم ! و قسم به چیزی که می‌نویسند !‏
[ نظرات / امتیازها ]
2) ‏در سایه نعمت و لطف پروردگارت ، تو دیوانه نیستی .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - "قرآن کریم" ترجمه: آرش طوفانی
1) ن و سوگند به قلم و آنچه می نویسند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي - تدبر و تحقیق شخصی
1) نون . قسم به قلم (و ) قسم به نوشتن (/نوشته ها= مکتوب/مرکب و دوات/ آنچه با آن می نویسند) (1)
[ نظرات / امتیازها ]
2) تو به (سبب / همراه) نعمت پروردگارت(=نبوت) (برخلاف گفته مشرکان که میگویند دیوانه ای ، هرگز و به هیچوجه و ) مطلقا دیوانه نیستى (ودیوانگی در تو متصور نیست) (2) [ نظرات / امتیازها ]