از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
175) و بر آنها بخوان سرگذشت کسی را ( بلعم باعورا عالم زمان موسی را ) که آیات خود را ( معارف کتاب آسمانی یا مقام استجابت دعا را ) به او دادیم ، اما او ( به واسطه کفر در اعتقاد و کفران در عمل ) از آنها تهی گشت ، پس شیطان او را دنبال کرد و او عاقبت از گمراهان گردید. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم حتما ( مقام ) او را به وسیله آن آیات ( به اجبار ) بالا می بردیم ، و لکن او ( را طبق سنّت اختیار بشر در انتخاب راه ، آزاد گذاشتیم و او ) به پستی گرایید و دل بر زمین بست و از هوای خود پیروی نمود ، پس داستان او داستان سگ تشنه یا خسته است که اگر بر او حمله بری زبان درآورد و اگر رهایش کنی باز هم زبان درآورد ( این شخص را تهدید کنی یا نصیحت یکسان است ) . این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را بازگو کن ، باشد که بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
175) و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی ( سرانجام ) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد ، و از گمراهان شد! [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم ، ( مقام ) او را با این آیات ( و علوم و دانشها ) بالا می بردیم ( اما اجبار ، بر خلاف سنت ماست پس او را به حال خود رها کردیم ) و او به پستی گرایید ، و از هوای نفس پیروی کرد! مثل او همچون سگ ( هار ) است که اگر به او حمله کنی ، دهانش را باز ، و زبانش را برون می آورد ، و اگر او را به حال خود واگذاری ، باز همین کار را می کند ( گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود! ( این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند این داستانها را ( برای آنها ) بازگو کن ، شاید بیندیشند ( و بیدار شوند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
175) حکایت کسی را که آیه های خویش به او تعلیم دادیم و از آن بدر شد و شیطان بدنبال او افتاد و از گمراهان شد برای آنها بخوان . [ نظرات / امتیازها ]
176) اگر می خواستیم وی را بوسیله آن آیه ها بلندش می کردیم ولی به زمین گرایید ( پستی طلبید و به دنیا میل کرد ) و هوس خویش را پیروی کرد ، حکایت وی حکایت سگ است که اگر بر او هجوم بری پارس می کند و اگر او را واگذاری پارس می کند. این حکایت قومی است که آیه های ما را تکذیب کرده اند پس این خبر را بخوان شاید آنها اندیشه کنند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
175) و بخوان بر این مردم ( بر قوم یهود ) حکایت آن کس ( بَلْعَم باعور ) را که ما آیات خود را به او عطا کردیم ، و او از آن آیات بیرون رفت و شیطان او را تعقیب کرد تا از گمراهان عالم گردید. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم ، لیکن او به زمین ( تن ) فروماند و پیرو هوای نفس گردید ، و در این صورت مثل و حکایت حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو ، باشد که به فکر آیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
175) و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری گشت آن گاه شیطان ، او را دنبال کرد و از گمراهان شد. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم ، قدر او را به وسیله آن [ آیات ] بالا می بردیم ، امّا او به زمین [ دنیا ] گرایید و از هوای نَفْس خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ است [ که ] اگر بر آن حمله ور شوی زبان از کام برآورد ، و اگر آن را رها کنی [ باز هم ] زبان از کام برآوَرَد. این ، مَثَل آن گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را [ برای آنان ] حکایت کن ، شاید که آنان بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
175) و برای بنی اسرائیل بخوان خبر آن کس را که ما نشانه های خود را به او دادیم و راه معرفت حق برای او آشکار شد ولی او خود را از آنها به درآورد و شیطان از پی او روان گردید و در نتیجه او از گمراهان گشت . [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم ، با نشانه هایی که به او نمایاندیم وی را به جایگاهی رفیع بالا می بردیم و به قرب خویش می رساندیم ، ولی نخواستیم ، زیرا او به زمین چسبید و به لذت های دنیا گرایش یافت و از هوای نفس خود پیروی کرد . پس حکایت او مانند حکایت سگ تشنه است که اگر بر او هجوم بری له له می زند ، و اگر رهایش کنی باز هم له له می زند . این حکایت مردمی است که آیات ما را دروغ انگاشتند . پس این داستان را برای آنان بخوان ، باشد که بیندیشند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
175) و سرگذشت کسی که آیات خود را به او عطا کردیم و او عملًا از آنان جدا شد ، برای آنان بخوان پس شیطان او را دنبال کرد [ تا به دامش انداخت ] و در نتیجه از گمراهان شد. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم [ درجات و مقاماتش را ] به وسیله آن آیات بالا می بردیم ، ولی او به امور ناچیز مادی و لذت هایِ زودگذرِ دنیایی تمایل پیدا کرد واز هوای نفسش پیروی نمود پس داستانش چون داستان سگ است [ که ] اگر به او هجوم بری ، زبان از کام بیرون می آورد ، واگر به حال خودش واگذاری [ باز هم ] زبان از کام بیرون می آورد. این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [ برای مردم ] حکایت کن ، شاید [ نسبت به امور خویش ] بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
175) et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. le diable, donc, l'entraîna dans Sa suite et il devint Ainsi du nombre des égarés [ نظرات / امتیازها ]
176) et Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit Sa propre passion. il est semblable à un chien qui halète Si Tu l'attaques, et qui halète aussi Si Tu le laisses. tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
175) خبر آن مرد را بر ایشان بخوان که آیات خویش را به او عطا کرده بودیم و او از آن علم عارى گشت و شیطان در پى‌اش افتاد و در زمره گمراهان درآمد. [ نظرات / امتیازها ]
176) اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم رفعتش مى‌بخشیدیم، ولى او در زمین بماند و از پى هواى خویش رفت. مثَل او چون مثَل آن سگ است که اگر به او حمله کنى زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنى بازهم زبان از دهان بیرون آرد. مثَل آنان که آیات را دروغ انگاشتند نیز چنین است. قصه را بگوى، شاید به اندیشه فرو روند. [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
175) بگو ای پیمبر به قوم یهود
که فرجام ( باعور بلعم ) چه بود
که آیات خود را یگانه خدا
بر آن شخص اول نمودی عطا
ولی کرد عصیان و زو رخ بتافت
که شیطان به اغواء او برشتافت
بگردید گمره از آیین راست
دریغا که از قربت خویش کاست
[ نظرات / امتیازها ]
176) اگر میل می داشت یکتا خدا
بر او نعمتی خاص میشد عطا
ولیکن فرو ماند از این مقام
که از نفس خود راه جستی مدام
بود در مثل هم چو یک سگ که گر
نمایی تو تعقیب او در گذر
و یا واگذاریش بر حال خویش
به هر حال عو عو کند کم و بیش
بلی این مثل حال آن مردم است
که بر کذب آیات یازند دست
بر ایشان بخوانید این داستان
فزاید مگر عبرتی نو از آن
[ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
175) و بر آنان خبر کسى را بخوان که به او [علم‌] آیات خود را بخشیده بودیم و از آن عارى شد و شیطان در پى او افتاد و آنگاه از گمراهان شد [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر مى‌خواستیم قدر او را به خاطر آن [علمش به آیات‌] بلند مى‌داشتیم، ولى او به دنیا [و پستى‌] گرایید و از هواى نفس خویش پیروى کرد، آرى داستان او هم چون داستان سگ است که اگر بر او حمله آورى، زبان از دهان بیرون مى‌آورد و اگر هم او را [به حال خود] واگذارى باز زبان از دهان بیرون مى‌آورد، این داستان دروغ‌انگاران آیات ماست، پس برایشان این پند و داستان را بخوان باشد که اندیشه کنند [ نظرات / امتیازها ]
 » علامه جوادی
175) اور انھیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ ان سے بالکل الگ ہوگیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑلیا تو وہ گمراہوں میں ہوگیا [ نظرات / امتیازها ]
176) اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان ہی آیتوں کے سبب بلند کردیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کرلی تو اب اس کی مثال کِتّے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو توبھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے -یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو اب آپ ان قصّوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور وفکر کرنے لگیں [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
175) و بر آنان خبر آن کس- بلعم باعورا- را برخوان که آیتهاى خویش- برخى کرامات یا اجابت دعا- را به وى دادیم و او از آنها بیرون رفت- خود را از دانش آن برهنه ساخت- پس شیطان در پى او افتاد تا از گمراهان گشت. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر مى‌خواستیم هر آینه او را بدانها- آن آیتها- [به جایگاهى بلند] بر مى‌داشتیم، و لیکن او به زمین- دنیا و مال و جاه آن- چسبید و کام و خواهش دل خود را پیروى کرد. پس داستان او چون داستان سگ است، اگر بر او بتازى زبان از دهان بیرون آرد یا واگذاریش باز زبان از دهان آویخته دارد. این است داستان گروهى که آیات ما را دروغ انگاشتند پس این سرگذشت را [بر آنان‌] بازگو، شاید بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » معزی
175) و بخوان بر ایشان داستان آن را که دادیمش آیتهای خود را پس برهنه گشت (برون شد) از آنها سپس شیطان پیروش گرفت و شد از گمراهان‌ [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می‌خواستیم هر آینه بالا می‌بردیمش بدانها لیکن او به سوی زمین گرائید و پیروی کرد هوس خود را پس مثَل او مانند سگ است که اگر آهنگش کنی زبان از کام درآرد و اگر بگذاریش زبان از کام درآرد (فروهلد) این است مثَل گروهی که تکذیب نمودند آیتهای ما را پس بخوان داستانها را شاید اندیشه کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  مريم السادات خطيبي - ترجمه راهنما
175) و خبرِ کسى را بر آنان بخوان که آیات خود را به او دادیم و از آنها جدا شد پس شیطان او را دنبال کرد و سرانجام از گمراهان گشت. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر مى خواستیم او را به وسیله آن آیات بلند مرتبه مى کردیم، ولى او به [دنیا و ]زمین گرایش یافت و از هوس هاى خود پیروى کرد، پس وصف او مانند وصف سگ است که اگر به آن حمله کنى له له مى زند و اگر رهایش کنى باز له له مى زند. این است وصف قومى که آیات ما را تکذیب کردند. پس این قصّه را بازگو کن باشد که بیندشیند. [ نظرات / امتیازها ]
  مريم محراب بگي - ابوالفضل بهرام پور
175) و خبر آن کس ( بلعم باعورا) را که آیات خویش را به او داده بودیم برایشان بخوان که از ان عاری گشت، و شیطان در پی او افتاد پس از گمراهان شد. [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر می خواستیم { مقام } وی را با این ایات بالا می بردیم، ولی او به دنیا دل بست و هوای نفس خویش پیروی کرد. پس حکایت وی، حکایت سگی است که اگر بر ان بتازی، زبان بر آورد و اگر رهایش کنی باز هم زبان برآورد. این حکایت قومی است که ایات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را { برای ان ها ج نقل کنف باشد که اندیشه کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
176) و اگر مى ‏خواستیم [و شایسته‏ اش مى‏ دیدم، جایگاه و مقام‏] او را به وسیله آن [نشانه‏ ها و دانش‏ها] اوج مى‏ بخشیدیم، امّا او [با گرایش به دنیا وارزش‏هاى مادى‏] به زمین دل بست و از هواى [دل‏] خویش پیروى نمود؛ بنابراین داستان او، همچون داستان سگ [هار] است که اگر بر آن بتازى زبان از کام برمى‏ آورد و اگر آن را [به حال خود ] واگذارى [بازهم ] زبان از کام برمى‏ آورد، [و چنان است که اندرزش دهى یا ندهى به حق نمى‏ گراید. ] این وصف گروهى است که آیات ما را دروغ انگاشتند. اینک تو [اى پیامبر!] این داستان را [براى مردم ]بازگوى، باشد که آنان درست‏] بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
175) سرگذشت کسى را که آیات خود را به او دادیم ولى از آن جدا شد و شیطان به او دست یافت و از گمراهان شد براى آن ها بخوان. [ نظرات / امتیازها ]
176) اگر مى‏خواستیم او را با آن آیات بالا مى‏بردیم اما او به پستى گرایید و از هواى خویش پیروى کرد و مثل او چونان سگى است که اگر به سویش حمله کنى زبان از دهان بیرون مى‏آورد و اگر آن را به حال خود واگذارى باز هم زبانش را از دهان بیرون مى‏آورد. این داستان کسانى است که آیات ما را تکذیب کردند این داستان ها را بر آن ها بازگو کن، تا بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
175) و بر آنان خبر کسى را بخوان که آیات خود را به او داده بودیم و او از آن بیرون شد. پس شیطان او را دنبال کرد و او از گمراهان شد [ نظرات / امتیازها ]
176) و اگر مى‏خواستیم او را با آن آیات بالا مى‏بردیم ولى او به زمین چسبید و از هواى خود پیروى نمود. پس او مثل سگ است که اگر بر او حمله کنى زبان از دهان بیرون مى‏آورد و اگر رهایش سازى باز زبان از دهان بیرون مى‏آورد. این داستان آن گروه است که آیات ما را تکذیب کردند، پس قصه‏ها را بر آنان نقل کن؛ باشد که بیندیشند [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
175) ای پیامبر! سرنوشت دانشمند و عابد بنی اسراییل، بلعم باعورا را برای یهودیان تعریف کن که ما آیات خود و راه شناخت حق را به او دادیم، اما او خود را کنار کشید و از آن جدا شد. پس شیطان با استفاده از فرصت او را تعقیب کرد تا به دامش انداخت و در نتیجه از گمراهان شد. [ نظرات / امتیازها ]
176) اگر ما می‌خواستیم مقام او را به وسیله‌ی آیات و معرفتی که یافته بود بالا می‌بردیم؛ اما بر اساس سنت‌مان او را آزاد و صاحب اختیار گذاشتیم و او درجات بالای معنوی را رها کرد و به زندگی زمینی چسبید و از شهوات و هوای نفس پیروی کرد. حکایت او در دنیا پرستی حکایت سگ تشنه‌ای است که چه به او حمله کنی و چه رهایش سازی، زبانش آویزان است و له له می‌زند. این حکایت همه‌ی کسانی است که آیات ما را دروغ می‌دانند. پس این داستان‌ها را بازگو کن تا بیندیشند و هدایت شوند. [ نظرات / امتیازها ]