از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) درخواست کننده ای عذابی را درخواست نمود که ( حتما ) واقع شدنی است ، [ نظرات / امتیازها ]
2) برای کافران ، و آن را بازدارنده ای نیست. [ نظرات / امتیازها ]
3) ( عذابی ) از جانب خداوند صاحب معارج ( درجات آسمانی که عمل های بندگان و افواج فرشتگان از آنها بالا می روند یا درجات کمال روحی مؤمنان یا درجات معنوی فرشتگان ، یا درجات بهشتی اولیاء خدا ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح ( جبرئیل یا موجود شریفی غیر فرشته ) در روزی که مقدار آن ( در سنجش با روزهای دنیا ) پنجاه هزار سال است ( یعنی روز قیامت ، برای منقضی شدن کارهای اجرایی عالم هستی و برای عرضه محاسبات ) به سوی خداوند عروج ( معنوی ) می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) تقاضاکننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد! [ نظرات / امتیازها ]
2) این عذاب مخصوص کافران است ، و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) از سوی خداوند ذی المعارج [ خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند ] ! [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح [ فرشته مقرّب خداوند ] بسوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) تقاضاکننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد! [ نظرات / امتیازها ]
2) این عذاب مخصوص کافران است ، و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) از سوی خداوند ذی المعارج [ خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند ] ! [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح [ فرشته مقرّب خداوند ] بسوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) سائلی از عذاب قیامت که وقوعش حتمی است ( از رسول ) پرسید ( که آن عذاب چه مردمی راست ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) ( بداند که ) بر فرقه کافران است و هیچ کس از آنان دفع نتواند کرد. [ نظرات / امتیازها ]
3) که آن عذاب از ( قهر ) خدای مالک آسمانهاست ( یا مراد عذاب واقع بر نعمان بن حارث است که به نصب خلافت علی علیه السلام بر رسول صلی اللَّه علیه و آله و سلّم اعتراض کرد ، رسول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: به امر خدا کردم. او گفت: اگر چنین است خدایا بر من عذابی فرست. فورا سنگی از آسمان بر فرقش رسید و هلاک شد ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح الامین ( برای اخذ فرمان ) به سوی ( عرش ) خدا بالا روند در روزی که مدتش پنجاه هزار سال خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که اختصاص به کافران دارد [ و ] آن را بازدارنده ای نیست. [ نظرات / امتیازها ]
3) [ و ] از جانب خداوندِ صاحب درجات [ و مراتب ] است. [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح ، در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی «او» بالا می روند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) درخواست کننده ای از کافران ، عذابی را درخواست کرد که فرودش بر آنان حتمی است . [ نظرات / امتیازها ]
2) عذابی که ویژه کافران است و هیچ چیز آن را باز نخواهد داشت . [ نظرات / امتیازها ]
3) و از جانب خداوندی است که دارای درجات است و هر فرشته ای به تناسب مقام قربش به سوی آن درجات عروج می کند . [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح در روز قیامت ، روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال از سال های دنیاست به سوی او بالا می روند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) درخواست کننده ای عذابی را که واقع شدنی است درخواست کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) [ عذابی که ] ویژه کافران است ، [ و ] آن را بازدارنده ای نیست. [ نظرات / امتیازها ]
3) [ این عذاب ] از سوی خدای صاحب درجات است. [ نظرات / امتیازها ]
4) فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
1) خواهنده‏اى عذابى رخ دادنى را طلب کرد [ نظرات / امتیازها ]
2) که براى کافران است [و] بازدارنده‏اى ندارد [ نظرات / امتیازها ]
3) از جانب خداوند صاحب درجات‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) که فرشتگان و روح در روزى که به اندازه پنجاه هزار سال [دنیوى‏] است به سوى او فرا مى‏روند [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
1) ‏خواستاری ( از روی تمسخر ) درخواست عذابی کرد که به وقوع می‌پیوندد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
2) ( این عذاب ) گریبانگیر کافران می‌گردد ، و هیچ کس نمی‌تواند آن را از ایشان باز دارد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
3) ‏از ناحیه خدائی به وقوع می‌پیوندد که صاحب درجات و مقامات عالی است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
4) ‏فرشتگان و جبرئیل به سوی او ( پر می‌کشند و ) بالا می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار سال ( معمولی برای انسانها ) طول می‌کشد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - "قرآن کریم" ترجمه: آرش طوفانی
2) برای کافران دفاعی وجود ندارد. [ نظرات / امتیازها ]