از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
26) ( خداوند ) دانای غیب است ، و بر اسرار غیبی خود کسی را آگاه نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر کسی را که برگزیده از فرستاده ( فرشته به سوی پیامبران و فرستاده پیامبر به سوی مردم که او را مطلع می نماید ) ، پس خداوند از پیش رو و پشت سر او نگهبانانی ( از فرشتگان محافظ ) روانه می کند ( تا رسولان ملکی و بشری را از مزاحمت شیاطین مصون دارند ، و ) [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
26) دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد ، [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد ... [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
26) عالم به غیب اوست پس جز او کسی غیب نمی داند چون او کسی را بر غیب خود مسلط نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر کسی از رسولان را که شایسته و مرضی این کار بداند که خدا برای چنین کسانی از پیش رو و پشت سر حافظانی در کمین می گمارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
26) او دانای غیب عالم است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر آن کس را که به پیامبری برگزیده است که فرشتگان را از پیش رو و پشت سر او می فرستد ( تا اسرار وحی را شیاطین به سرقت گوش نربایند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
26) دانای نهان است ، و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) جز پیامبری را که از او خشنود باشد ، که [ در این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت ، [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
26) تنها خداست که دانای غیب و نهان است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی کند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر کسانی را که از آنان خشنود باشد که آنان پیامبرانند ، که خداوند پیشاروی آنان ( از هنگامی که وحی را دریافت می کنند تا وقتی که آن را به مردم می رسانند ) و نیز از پشت سرشان ( از زمان صدور وحی تا هنگامی که به ایشان برسد ) نگهبانانی را برای حراست از وحی گسیل می دارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
26) [ او ] دانای غیب است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر پیامبرانی را که [ برای آگاه شدن از غیب ] برگزیده است ، پس نگهبانانی [ برای محافظت از آنان ] از پیش رو و پشت سرشان می گمارد [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
26) ‏داننده غیب خدا است ، و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد .‏ [ نظرات / امتیازها ]
27) ‏مگر پیغمبری که خدا از او خوشنود باشد . خدا ( برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطّلع می‌کند ، از میان فرشتگان ) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان می‌دارد .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
26) دانای نهان است؛ پس بر کسی نهانش را آشکار نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
26) (خدا) عالِم (کل) غیب‌(ها) است، پس احدی را بر غیبش آگاه نمی‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
27) مگر کسی از رسولان را. پس او بی‌گمان از پیش و پس او مترصد است، [ نظرات / امتیازها ]