از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 577 حزب : 116 جزء : بیست و نهم سوره : قیامة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محتواى سوره قیامت - مسعود ورزيده

محتواى سوره قیامت

این سوره در مکه نازل شده و داراى 40 آیه است
همانگونه که از نام سوره پیدا است مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور مى زند، جز چند آیه که درباره قرآن مجید و مکذبین به آن سخن مى گوید، و اما بحثهائى که در مورد قیامت در این سوره آمده رویهمرفته در چهار محور است .
1 - مسائل مربوط به اشراط الساعة (حوادث عجیب و بسیار هول انگیزى که در پایان این جهان و آغاز قیامت روى مى دهد).
2 - مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز.
3 - مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر.
4 - بحثهاى مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مساءله معاد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 271 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محتواى سوره قیامت - مسعود ورزيده
محتواى سوره قیامت

همانگونه که از نام سوره پیدا است مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور مى‏زند ، جز چند آیه که در باره قرآن مجید و مکذبین به آن سخن مى‏گوید ، و اما بحثهائى که در مورد قیامت در این سوره آمده رویهمرفته در چهار محور است .

1 -مسائل مربوط به اشراط الساعة ( حوادث عجیب و بسیار هول‏انگیزى که در پایان این جهان و آغاز قیامت روى مى‏دهد).

2 -مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز.

3 -مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر.

4 -بحثهاى مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مساله معاد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه ج : 25ص :271 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تشخیص سیاقهای سوره - مسعود ورزيده
تشخیص سیاقهای سوره

آیات سوره مبارکه قیامت به ۴ سیاق تقسیم می شود:

سیاق اول، آیات ۱ و ۲

سیاق دوم، آیات ۳ تا ۳۵

سیاق سوم، (معترضه) آیات ۱۶ تا ۱۹

سیاق چهارم، آیات ۳۶ تا ۴۰ [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وجه پیوستگی آیات سیاق اول - مسعود ورزيده


وجه پیوستگی آیات سیاق اول: هر دو آیه این سیاق با اسلوب «لا أقسم» آغاز شده است.

علت جدایی سیاق دوم از ماقبل: از ابتدای آیه ۳ اسلوب «لا أقسم» ادامه نیافته و محتوایی که با آن در ارتباط باشد نیز بیان نشده است، بلکه این آیه با سؤالی در مورد توهم انسان، «أیحسب …» سیر جدیدی را در بررسی و ریشه یابی این توهم آغاز کرده است.

وجه پیوستگی آیات سیاق دوم: پیوستگی آیات این سیاق تا آیه ۶ روشن است؛

آیات ۷ به بعد نیز سؤال انسان در مورد زمان قیامت، که در آیه ۶ مطرح شده(یسئل أیان یوم القیامه) را با بیان ظرف زمانی برپایی قیامت پاسخ می گوید و در ضمن این پاسخ به بیان برخی از احوال انسان در آن روز می پردازد، که این سیر تا آیه ۱۵ با اتصال روشنی ادامه یافته است؛

(آیات ۱۶ تا ۱۹ سیاق معترضه ای است که در بین آیات سیاق دوم قرار گرفته و در جایگاه خود مورد بحث قرار خواهد گرفت)؛

آیه ۲۰، نیز با «کلّا» و «بل» آغاز شده است (کلا بل تحبون العاجله)، «کلّا» توهمی در گذشته را رد می کند و «بل» مطلبی در گذشته را ارتقا می دهد، بنابراین هر دو ناظر به گذشته بوده و نمی تواند شروع سیر جدیدی باشد، ادامه آیات نیز تا آیه ۲۵، اتصال روشنی با آیه ۲۰ دارد؛

آیه ۲۶ نیز با تکرار دو باره «کلّا» به ماقبل متصل شده و مجموعه آیات پیوسته مابعد خود را نیز به ماقبل متصل کرده است.

علت جدایی سیاق سوم از ماقبل: آیات ۱۶ تا ۱۹ سیاق معترضه ای است که در بین آیات سیاق دوم قرار گرفته است، سیاق معترضه، سیاقی است، آیات آن نه از لحاظ محتوایی و نه از لحاظ موضوعی با آیات قبل و بعد از خود ارتباطی ندارد و بلافاصله بعد از تمام شدن این آیات سیر ماقبل از آن ادامه می یابد.

در آیات ۱۶ تا ۱۹ نیز شاهد آن هستیم که موضوع و سیر آیات قبل که در مورد قیامت بود ادامه نیافته و این آیات خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد قرآن و نحوه دریافت و ابلاغ آن سخن می گوید، در حالی که آیات بعد از ۱۹، سیر مفهومی و موضوع مرتبط با بحث قیامت را با اتصال روشنی ادامه داده است، «کلا بل تحبون العاجله» در آیه ۲۰، این آیه را با قبل از آیه ۱۶ مرتبط کرده است. بنابراین آیات ۱۶ تا ۱۹، سیاق معترضه است.

لازم به ذکر است که معترضه بودن یک سیاق لغو و بی دلیل نبوده و این امر با غرض سوره در ارتباط است، توضیح این مطلب در ادامه مباحث خواهد آمد.

وجه پیوستگی آیات سیاق سوم(معترضه): وجه پیوستگی این آیات، روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

علت جدایی سیاق چهارم از ماقبل: آیه ۳۶، نه به لحاظ ادبی و نه از جهت محتوایی، سیر مفهومی آیات قبل را ادامه نداده است، بلکه در قالب سؤال، «أیحسب الانسان أن یترک سدی» توهم دیگری از انسان را مطرح کرده و سیر جدیدی در پاسخ به این توهم را آغاز می­کند.

وجه پیوستگی آیات سیاق چهارم: وجه پیوستگی این آیات، روشن است و نیازی به توضیح ندارد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تشخیص فضای سخن و جهت هدایتی هر سیاق - مسعود ورزيده


· تشخیص فضای سخن و جهت هدایتی هر سیاق

سیاق اول، آیات ۱ و ۲

لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ (١) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)

فضای سخن

این نحوه شروع سوره (لا أقسم بیوم القیامه)، نشان می دهد که فضای سخن آیات این سیاق و کل سوره، عدم باور به قیامت است، این آیات طلیعه ای است که هم موضوع اصلی سوره را مشخص می کند و هم با بیانی که ذکر خواهد شد در مقابل فضای پیش گفته می ایستد.

عدم باور به قیامت


[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نیازی به سوگند نیست - مسعود ورزيده


نیازی به سوگند نیست!

قیامت حقیقت روشنی است که وجدان هر انسانی به آن گواهی می دهد، قیامت دادگاهی است که نمونه کوچک آن در نفس هر انسانی بارها برپا شده است!

پس قیامت نیازی به سوگند ندارد، همانطور که دادگاه نفس ملامت گر انسانی که نمونه کوچکی از قیامت است، به سوگند نیازی ندارد!
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  کشف جهت هدایتی سیاق اول - مسعود ورزيده


کشف جهت هدایتی

دو آیه سیاق، با در کنار هم قرار دادن عدم سوگند به قیامت و نفس ملامت گر، به روشنی حقیقت قیامت اشاره داشت، در عین حال مجموعه این دو آیه نیز به عنوان طلیعه، محتوای کل سوره را تأکید می کند؛ زیرا همانطور که سوگند نشان دهنده تأکید است، نفی سوگند نیز حکایت از تأکید مطلبی دارد، مطلبی که متکلم به خاطر شدت تأکید بر وضوح آن سوگند یاد نمی کند، در خود این سیاق به این مطلب مورد تأکید تصریح نشده است، بنابراین محتوای هدایتی کل سوره مورد تأکید این آیات است.

جهت هدایتی آیات ۱ و ۲

تاکید در راستای جهت هدایتی سوره

به این دو حقیقت سوگند یاد نمی ‌کنم؛ چرا که وجود نظام پرسش و محاکمه در وجود انسانی نشانه‌ای آشکار بر وجود نظام محاکمه در نظام هستی است.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضای سخن سیاق دوم، آیات ۳ تا ۳۵ - مسعود ورزيدهفضای سخن سیاق دوم، آیات ۳ تا ۳۵

چنانچه در طلیعه سوره مشخص شد، فضای کلی سوره عدم باور به قیامت است، این سیاق نیز در همین راستا به بحث پرداخته است، اما اشاره به گمان انسان در مورد زنده کردن مردگان (أیحسب الأنسان أن لن نجمع عظامه) و سؤال او در مورد زمان قیامت (أیان[۱] یوم القیامه)، این فضا را خاص تر می کند، مخاطب این سیاق کسی است که به بهانه عدم امکان زنده کردن مردگان، معاد را باور ندارد و از سر انکار و ناباوری از زمان وقوع آن سؤال می کند.

انکار قیامت و عدم باور به آن

و شبهه وارد کردن به مسأله قیامت در قالب:

عدم قدرت خدا بر احیاء مردگان و سوال از زمان وقوع آن

و در نهایت تکذیب و تولّی [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضای سخن سوره - مسعود ورزيده

فضای سخن سوره

با توجه به آنچه در فضای سخن سیاق ها گفته شد، فضای سخن این سوره انکار قیامت است.

انکار قیامت و عدم باور به آن

و شبهه وارد کردن به مسأله قیامت در قالب:

عدم قدرت خدا بر احیاء مردگان

و سوال از زمان وقوع آن

و در نهایت تکذیب و تولّی (ترک نماز)
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهت هدایتی سوره - مسعود ورزيده

جهت هدایتی سوره

با توجه به سوره قیامت، این انکار هم عوامل روانی و انگیزشی دارد و هم عوامل اعتقادی و بینشی؛

عوامل انگیزشی، همان خواسته های درونی ولنگاری طلبی و حب دنیا است که با پذیرش قیامت همخوانی ندارد و عوامل بینشی، بینش نادرست در مورد ضرورت قیامت و قدرت خدا در برپایی آن است.

لذا سوره قیامت، هم در لایه انگیزشی (سیاق دوم) و هم در لایه بینشی (سیاق چهارم) با این معضل مقابله کرده است؛ در این میان، جایگاه سیاق اول چنانکه گفته شد، تأکید محتوای کل سوره است و جایگاه سیاق سوم (معترضه)، به بیانی که گذشت، نشان دادن اهمیت سوره قیامت در مقابله با انکار قیامت است.

بنابراین جهت هدایتی این سوره با محوریت سیاق دوم و چهارم دانسته می شود:

جهت هدایتی سوره

مقابله با تکذیب معاد در دو لایه انگیزشی و بینشی

[۱] أیان: ادات پرسش از زمان بعید است.

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ساختار سوره - مسعود ورزيده
ساختار سوره

بعد از دسته‌بندی آیات به ساختار سوره می‌پردازیم.

لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ (١)وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)اینها تاکید برای کل سوره.

ضلعهای سوره

أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣).

أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى (٣۶)

این دو «ایحسب» ضلع اصلی سوره است

در آیه اول که می‌فرماید :

أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّیَ بَنَانَهُ (۴)بَلْ یُرِیدُ الإنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ (۵)یَسْأَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ (۶)

ریشه یابی

انسان می‌خواهد که پیش رویش باز باشد، آزاد باشد که می‌پرسد که قیامت کی است.

جواب این ریشه‌یابی که روز قیامت کی است در این آیات بیان می‌شود:

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)یَقُولُ الإنْسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ (١٠)کَلا لا وَزَرَ (١١)إِلَى رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢)یُنَبَّأُ الإنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣)بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (١۴)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ (١۵)


قسمت دوم سیاق دوم

کَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (٢١)می‌فرماید که آخرت را رها کردید،

آن آخرتی که این خصوصیات را دارد؟

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢۴)تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢۵)کَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ (٢۶)وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)إِلَى رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠)فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (٣١)وَلَکِنْ کَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢)ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى (٣٣)أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى (٣۴)ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى (٣۵)

آیات بعدی به این گمان او جواب می‌دهد:

أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى (٣۶) أَلَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنَى (٣٧)ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالأنْثَى (٣٩)أَلَیْسَ ذَلِکَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَى (۴٠).

این ساختار سوره است، اما در لابلای این سوره یک مطلبی به صورت معترضه می‌آید:

لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١۶)إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ (١٩)

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سیاقهای سوره: - مسعود ورزيده

سیاقهای سوره:

طلیعه که همان سیاق اول است.
«ایحسب» اول که ضلع اول سوره است.
«ایحسب» دوم که ضلع دوم سوره است.
سیاق وسط دو «ایحسب» که همان سیاق معترضه است.

شاید به ذهن برسد که«الیس ذلک» را می‌توان به عنوان خاتمه گرفت، ولی «ذلک» به خدایی که او را از نطفه خلق کرد و تسویه کرد و او را به صورت زوج ذکر و انثایی قرار داد بعد می‌گویند آیا همین خدا نمی‌تواند مردگان را زنده کند؟ بر می‌گردد، پس «‌ذلک» از حیث لفظ و مفهومش جدا نیست و به «الله»که در آیات قبل است برمی‌گردد.

حالا بر اساس این ساختار به این سوره ورود پیدا می‌کنیم و بحثهای تدبری و جهتهای سوره را بیان می‌کنیم.

توضیح کلی و اجمالی

اول یک توضیح کلی و اجمالی داده می‌شود و بعد به بحث وارد می‌شویم وتطبیق می‌دهیم.

از همان آیات اول که طلیعه سوره بودند می‌فهمیم که این سوره در مورد قیامت است.

همین اول یک پنداری را مطرح می‌کند که انسان گمان می‌کند که ما استخوانهای او را جمع نمی‌کنیم. خدا از همین اول می‌توانست جواب دهد که خیال می‌کند که ما نمی‌دانیم که ما نمی‌توانیم جمع کنیم و آن جواب را که در آخر داد:

أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى (٣۶)أَلَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنَى (٣٧)ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالأنْثَى (٣٩)أَلَیْسَ ذَلِکَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَى (۴٠)

خدا درد شناسی می‌کند

در مقایسه «الیس ذلک بقادر» که در آخر آمده است با «بلی قادرین» که در آیه (۴) آمده است، درمی‌یابیم که در آیه (۴) به این شبهه جواب نداد و فقط یک کلمه گفت «بلی قادرین»؛ ای انسان خیال می‌کنی که ما نمی‌توانیم استخوانهای تو را جمع کنیم؟ گوش کن من به تو بگویم که تو دردت چیست؟ مسئله این است که در قدرت ما برای احیاء مردگان پس از مرگشان شک داری یا مسئله چیز دیگری است؟ خدا می‌فرماید مسئله چیز دیگری است و شروع به روانکاوی انسانی می‌کند که منکر قدرت خدا در زنده کردن مردگان پس از مرگ هست. در اینجا یک جواب اجمالی و خلاصه به او می‌دهد که بدان ما قادریم، ولی این را بدان که ریشه این انکار و قیامت کی است و… ول‌انگاری طلبی و آزادی‌خواهی توست:

بَلْ یُرِیدُ الإنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ (۵)این انسان که می‌خواهد به خاطر ول‌انگار بودن خودش و به خاطر آزادی طلبی و به خاطر لا ابالی‌گری خودش و راحت بودن خودش هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد بداند که :

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) جواب این است! چون درد این است! درد این انسان ترجیح نفسانیاتش است:

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)یَقُولُ الإنْسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ (١٠) این انسانی که امروز دلش می‌خواهد آزاد باشد، فردا دنبال راه فرار خواهد بود.

یُنَبَّأُ الإنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣)این انسانی که فکر می‌کند که حساب کتابی نیست بداند که فردا حساب پس خواهد داد.

بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (١۴)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ (١۵) حتی لازم نیست که کسی به او خبر دهد چون خودش می‌داند.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سوره قیامت و ورود مشکل گشا - مسعود ورزيده

سوره قیامت و ورود مشکل گشا

سوره قیامت یک ورودی است بسیار مشکل گشا و بسیار مسئله را حل می‌کند. سوره چون مسئله انکار قیامت را ریشه یابی کرد و یک تهاجم علیه منکران قیامت سامان داد. یک‌بار است که در مقام پاسخ بر بیاید و آنها گمان کنند که این سوره می‌خواهد به اینها جواب بدهد، ولی یک‌بار آنها انکار کردند و سوره از موضع فعال می‌گوید که فعلا سوال را داشته باش تا ریشه‌یابی شود که مسئله چیست؟

مثل این می‌ماند که کسی یک مسئله مفهومی تدبری را از ما می‌پرسد و ما می‌بینیم که مسئله او این نیست که جواب این سوال را نمی‌داند، با ما بحث می‌کند، ولی مسئله او این نیست، او یک مسئله و مشکل روانی دیگری دارد، فلذا به می‌گوییم که این را داشته باش تا ریشه‌یابی کنیم که مسئله تو چیست و چرا همیشه در مقام انکار برمی‌آری؟

این نوع ورود سوره و ریشه یابی انکار(در این مرحله فقط مطالب را تلقی کنید و بعد بحث می‌شود) پیامبر را در حل مسئله انکار قیامت در جامعه به وجد می‌آورد:

عجب نسخه‌ای! این بار من هستم که دارم حرف می‌زنم این یک بیان تهاجمی است.

پیامبر در خواندن آیات عجله می‌کند

در همین نقطه که یک مکثی هم در وحی و نزول اتفاق می‌افتد، پیامبر شروع می‌کنند برای مردم آیاتی که تا اینجا نازل شده قرائت می‌‌کنند، که خدا به ایشان می‌فرمایدکه:

لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١۶)إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ (١٩)کَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (٢١)

این یعنی اینکه خدا می‌فرماید: که پیامبر! هنوز تمام نشده است و این یک لایه از ریشه این انسان است، همین «یرید الانسان لیفجر امامه»یک لایه دیگر هم در درون خودش دارد که آن هم دنیا دوستی و رها کردن آخرت است.

کَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (٢١)وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢۴) تا آخر سوره و سوره که تمام می‌شود «و ان علینا

جمعه و قرآنه» آخر سوره است.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علت «لاتحرک» در وسط یک سیاق - مسعود ورزيده
علت «لاتحرک» در وسط یک سیاق

و پیامبر به گمان اینکه سوره تمام شده است یا نزول اینجا تمام شده است؛ ممکن است کسی بپرسد که برای چه این اتفاق افتاد؟ خود این «لا تحرک به لسانک» در وسط سوره یک کار تبلیغاتی است. خود پیامبر که با شور دارند این آیات را برای مردم می‌خوانند و خدا به ایشان می‌فرماید که صبر کن هنوز تمام نشده، تمام شد که این آیات را بر مردم بخوان.

این بیان خلاف نظر مشهور است، ولی نظر ما این است و وجود این سیاق معترضه یک شگرد تبلیغاتی، برای شدت بخشیدن به اثرگذاری سوره و بیان و اظهار و القا اثرگذار بودن سوره در حل مسئله انکار قیامت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهت هدایتی سیاق اول - مسعود ورزيده
جهت هدایتی سیاق اول

تاکید در راستای جهت هدایتی سوره.

به این دو حقیقت سوگند یاد نمی‌کنم چرا که وجود نظام پرسش و محاکمه در وجود انسانی نشانه‌ای آشکار بر وجود نظام محاکمه در نظام هستی است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سیاقهای سوره - مسعود ورزيده
سیاق اول: ( ۱ و ۲‌) تاکید در جهت هدایتی سوره: (بحث قیامت).

سیاق دوم: (۳ تا ۳۵ )‌منهای (۱۶ تا ۱۹): بیان ریشه‌های نفسانی انکاری قیامت و از بین بردن آنها با انذار متناسب با آن.

سیاق سوم: بازداری پیامبر پیش از پایان سوره از ابلاغ آن.

سیاق چهارم: (۳۶ تا ۴۰ ) اثبات ضرورت معاد و قدرت خدای متعالی بر آن.

با این نگاه سوره کلا با مسئله انکار معاد و انکار قیامت مقابله می‌کند، ولی یک ضلع انگیزشی و گرایشی دارد و یک ضلع بینشی دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهت هدایتی کل سوره - مسعود ورزيده

جهت هدایتی کل:

مقابله با تکذیب معاد در دو لایه انگیزشی و بینشی.

«صل الله علی محمد و آله» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضیلت تلاوت سوره - مسعود ورزيده

فضیلت تلاوت سوره

در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) مى‏خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل له یوم القیامة انه کان مؤمنا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یوم القیامة کسى که سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او در روز قیامت گواهى مى‏دهیم که او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده‏تر است .
و در حدیثى از امام صادق (علیه‏السلام‏) مى‏خوانیم : من ادمن قرائة لا اقسم و کان یعمل بها ، بعثها الله یوم القیامة معه فى قبره ، فى احسن صورة تبشره و تضحک فى وجهه ، حتى یجوز الصراط و المیزان : کسى که تداوم بر سوره لا اقسم ( سوره قیامت ) کند و به آن عمل نماید خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمى‏انگیزد ، و پیوسته به او بشارت مى‏دهد و در صورتش مى‏خندد تا از صراط و میزان بگذرد .

قابل توجه اینکه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره‏هاى قرآن در موارد دیگر استفاده مى‏کردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمده است زیرا مى‏فرماید : هر کسى بر آن مداومت کند و به آن عمل نماید بنابر این همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستن مضمون آن است.


[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه ج : 25ص :273 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محکمه وجدان یا قیامت صغرى - مسعود ورزيده

-محکمه وجدان یا قیامت صغرى

از قرآن مجید به خوبى استفاده مى‏شود که روح و نفس انسانى داراى سه
مرحله است:
1 -نفس اماره یعنى روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتیها و بدیها دعوت مى‏کند ، و شهوات و فجور را در برابر او زینت مى‏بخشد ، این همان چیزى است که همسر عزیز مصر ، آن زن هوسباز هنگامى که پایان شوم کار خود را مشاهده کرد به آن اشاره نمود و گفت : و ما ابرى‏ء نفسى ان النفس لامارة بالسوء : من هرگز نفس خود را تبرئه نمى‏کنم ، چرا که نفس سرکش همواره به بدیها فرمان مى‏دهد ( سوره یوسف آیه 53 ) .
2 -نفس لوامه که در آیات مورد بحث به آن اشاره شده ، روحى است بیدار و نسبتا آگاه ، هر چند هنوز در برابر گناه مصونیت نیافته گاه لغزش پیدا مى‏کند.
و در دامان گناه مى‏افتد اما کمى بعد بیدار مى‏شود توبه مى‏کند و به مسیر سعادت باز مى‏گردد ، انحراف در باره او کاملا ممکن است ، ولى موقتى است نه دائم ، گناه از او سر مى‏زند ، اما چیزى نمى‏گذرد که جاى خود را به ملامت و سرزنش و توبه مى‏دهد.
این همان چیزى است که از آن به عنوان وجدان اخلاقى یاد مى‏کنند ، در بعضى از انسانها بسیار قوى و نیرومند است و بعضى بسیار ضعیف و ناتوان ولى به هر حال در هر انسانى وجود دارد دیگر اینکه با کثرت گناه آن را به کلى از کار بیندازد .
3 -نفس مطمئنه یعنى روح تکامل یافته‏اى که به مرحله اطمینان رسیده ، نفس سرکش را رام کرده ، و به مقام تقواى کامل و احساس مسؤولیت رسیده که دیگر به آسانى لغزش براى او امکان پذیر نیست.
این همان است که در سوره و الفجر آیه 27 و 28 مى‏فرماید : یا ایتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربک راضیة مرضیة : اى نفس مطمئنه ! به سوى پروردگارت باز گرد ، در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو به هر حال این نفس لوامه چنانکه گفتیم رستاخیز کوچکى است در درون جان هر انسان که بعد از انجام یک کار نیک یا بد ، بلا فاصله محکمه آن در درون جان تشکیل مى‏گردد و به حساب و کتاب او مى‏رسد .
لذا گاه در برابر یک کار نیک و مهم چنان احساس آرامش درونى مى‏کند ، و روح او لبریز از شادى و نشاط مى‏شود ، که لذت و شکوه و زیبائى آن با هیچ بیان و قلمى قابل توصیف نیست.
و به عکس ، گاهى به دنبال یک خلاف و جنایت بزرگ چنان گرفتار کابوس وحشتناک ، و طوفانى از غم و اندوه مى‏گردد ، و از درون مى‏سوزد ، که از زندگى به کلى سیر مى‏شود ، و حتى گاه براى رهائى از چنگال این ناراحتى خود را آگاهانه به مقامات قضائى معرفى و به چوبه دار تسلیم مى‏کند .
این دادگاه عجیب درونى شباهت عجیبى به دادگاه رستاخیز دارد:
1 -قاضى و شاهد و مجرى حکم در حقیقت در اینجا یکى است همانطور که در قیامت چنین است : عالم الغیب و الشهادة انت تحکم بین عبادک خداوندا تو از اسرار پنهان و آشکار آگاهى و تو در میان بندگانت قضاوت خواهى کرد ( زمر - آیه 46).
2 -این دادگاه وجدان توصیه و رشوه و پارتى و پرونده‏سازى رائج بشرى را نمى‏پذیرد ، همانطور کهدر باره دادگاه قیامت نیز مى‏خوانیم : و اتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها شفاعة و لا یؤخذ منها عدل و لا هم ینصرون : از آن روز بترسید که هیچکس بجاى دیگرى مجازات نمى‏شود ، و نه شفاعتى پذیرفته مى‏گردد ، و نه فدیه و رشوه‏اى ، و نه یارى مى‏شوند ( سوره بقره - آیه 48).
3 -محکمه وجدان مهمترین و قطورترین پرونده‏ها را در کوتاهترین
مدت رسیدگى کرده ، حکم نهائى خود را به سرعت صادر مى‏کند ، نه استیناف در آن هست ، و نه تجدید نظر ، و نه ماهها و سالها سرگردانى ، همانطورکه در دادگاه رستاخیز نیز مى‏خوانیم : و الله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب.
خداوند حکم مى‏کند و حکم او رد و نقض نمى‏شود و حساب او سریع است ( سوره رعد - آیه 41).
4 -مجازات و کیفرش بر خلاف مجازاتهاى دادگاههاى رسمى این جهان ، نخستین جرقه‏هایش در اعماق دل و جان افروخته مى‏شود ، و از آنجا به بیرون سرایت مى‏کند ، نخست روح انسان را مى‏آزارد ، سپس آثارش در جسم ، و چهره و دگرگون شدن خواب و خوراک او آشکار مى‏شود ، همانطور که در باره دادگاه قیامت نیز مى‏خوانیم : نار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة ، آتش بر افروخته الهى که از قلبها زبانه مى‏کشد ! ( سوره همزه - آیه 6 - 7 ) .
5 -این دادگاه وجدان چندان نیاز به ناظر و شهود ندارد ، بلکه معلومات و آگاهیهاى خود انسان متهم را به عنوان شهود به نفع یا بر ضد او مى‏پذیرد ! همانطور که در دادگاه رستاخیز نیز ذرات وجود انسان حتى دست و پا و پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند چنانکه مى‏فرماید : حتى اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم : چون به کنار آتش دوزخ بر سند گوش و چشم و پوست تن آنها بر ضد آنها گواهى مى‏دهد ( سوره فصلت - آیه 20).
این شباهت عجیب درمیان این دو دادگاه نشانه دیگرى بر فطرى بودن مساله معاد است ، زیرا چگونه مى‏توان باور کرد در وجود یک انسان که قطره کوچکى از این اقیانوس عظیم هستى است ، چنان حساب و کتاب و دادگاه مرموز و اسرار آمیزى وجود داشته باشد ، اما در درون این عالم بزرگ مطلقا حساب و کتاب و دادگاه و محکمه‏اى وجود نداشته باشد ، این باور کردنى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه ج : 25ص :281 قالب : تفسیری موضوع اصلی : وجدان گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  -نامهاى قیامت در قرآن مجید - مسعود ورزيده

-نامهاى قیامت در قرآن مجید
مى‏دانیم قسمت مهمى از معارف قرآن ، و مسائل اعتقادى آن ، بر محور مسائل مربوط به قیامت و رستاخیز دور مى‏زند ، چرا که مهمترین تاثیر را در تربیت انسان و روند تکامل او دارد .
نام‏هائى که در قرآن براى این روز بزرگ انتخاب شده نیز بسیار است و هر کدام بیانگر بعدى از ابعاد آن روز مى‏باشد ، و به تنهائى مى‏تواند مسائل بسیارى را در این رابطه بازگو کند.
به گفته مرحوم فیض کاشانى در محجة البیضاء در زیر هر یک از این نامها سرى نهفته شده ، و در هر توصیفى معناى مهمى بیان گشته ، باید کوشید تا این معانى را درک کرد ، و این اسرار را یافت.
او بیش از یکصد نام براى قیامت ذکر کرده که همه یا اکثر آن را مى‏توان از قرآن مجید استفاده کرد.
مانند یوم الحسرة یوم الندامة یوم المحاسبة یوم المسالة یوم الواقعة یوم القارعة یوم الراجفة یوم الرادفة یوم الطلاق یوم الفراق یوم الحساب یوم التناد یوم العذاب یوم الفرار یوم الحق یوم الحکم یوم الفصل یوم الجمع یوم الدین یوم تبلى السرائر یوم لا یغنى مولى عن مولى شیئا یوم یفر المرء من اخیه یوم لا ینفع مال و لا بنون و یوم التغابن و ... .
ولى معروفترین نام آن همان یوم القیامة است که هفتاد بار در قرآن مجید ذکر شده ، و حکایت از قیام عمومى بندگان و رستاخیز عظیم انسانها مى‏کند و توجه به آننیز انسان را به قیام در این دنیا براى انجام وظیفه دعوت مى‏نماید.
به عقیده ما براى بیدار شدن از خواب غفلت و غرور ، و مهار کردن نفس سرکش ، و تعلیم و تربیت انسان ، کافى است که در این نامها بیندیشیم و وضع خود را در آن روز عظیم ، روزى که همگى در پیشگاه خداوند بزرگ حاضر مى‏شویم ، و پرده‏ها کنار مى‏رود و اسرار درون ظاهر مى‏شود ، بهشت تزیین مى‏گردد و جهنم بر افروخته مى‏شود ، و همگان در پاى میزان عدل الهى حاضر مى‏شویم در نظر بگیریم ( خداوندا ما را در آن روز در پناه خودت جاى ده).
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه ج : 25ص :285 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضیلت تلاوت سوره - مسعود ورزيده
فضیلت تلاوت سوره
در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل له یوم القیامة انه کان مؤ منا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یوم القیامة ((کسى که سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او در روز قیامت گواهى مى دهیم که او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده تر است )).
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من ادمن قرائة لا اقسم و کان یعمل بها، بعثها الله یوم القیامة معه فى قبره ، فى احسن صورة تبشره و تضحک فى وجهه ، حتى یجوز الصراط و المیزان : ((کسى که تداوم بر سوره لا اقسم (سوره قیامت ) کند و به آن عمل نماید خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمى انگیزد، و پیوسته به او بشارت مى دهد و در صورتش مى خندد تا از صراط و میزان بگذرد)).
قابل توجه اینکه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره هاى قرآن در موارد دیگر استفاده مى کردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمده است زیرا مى فرماید: هر کسى بر آن مداومت کند و ((به آن عمل نماید)) بنابراین همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستن مضمون آن است .


[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 273 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محتواى سوره قیامت - مسعود ورزيده

این سوره چهل آیه دارد و در مکّه نازل شده است.
نام آن برگرفته از آیه اول است و به معناى رستاخیز مى‏باشد.
محور مطالب این سوره چنانکه از نامش پیداست، موضوع معاد و روز قیامت مى‏باشد. ابتدا حوادث سخت و سهمگین پایان این جهان مطرح شده و سپس چهره‏هاى شادمان و غمگین نیکوکاران و بدکاران آمده است.
ادامه سوره، حالات انسان در هنگام جان دادن و مرگ را بیان کرده و با اشاره‏اى به آفرینش انسان از قطره‏اى آب پست، که نشانه قدرت خداوند بر آفرینش دوباره انسان است، پایان مى‏یابد.
البتّه چهار آیه میانى سوره، در مورد قرآن و نحوه نزول و قرائت آن است.
در روایات براى کسى که به قرائت این سوره مداومت داشته و نسبت به آن عامل باشد، عبور بر صراط و حضور در قیامت با چهره‏اى بشّاش و خندان تضمین شده است.

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 303 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  لا أُقْسِمُ - مسعود ورزيده
این سوره و سوره بلد با جمله‏ «لا أُقْسِمُ» آغاز شده است. به گفته بسیارى از مفسّران، حرف «لا» براى تأکید است ولى بعضى آن را براى نفى مى‏دانند، یعنى مطلب به قدرى روشن است که سوگند نمى‏خورم.
شاید شباهت قیامت با نفس لوّامه که هر دو مورد قسم واقع شده‏اند، در این باشد که در دنیاى کوچک وجود انسان دادگاهى به نام نفس لوّامه وجود دارد، در عالم هستى نیز دادگاهى به نام قیامت قرار دارد. «1»
______________________________
(1). تفسیرنمونه.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به ابن مسعود فرمود: اعمال خوب را زیاد انجام بده که نیکوکار و بدکار، هر دو در قیامت پشیمان خواهند بود. نیکوکاران از این که چرا کارهاى نیک بیشترى انجام نداده‏اند و بدکاران از کوتاهى‏ها و تقصیر خود. سپس فرمود: آیه‏ «وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» شاهد و گواه این مطلب است. «1»
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 304 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شان نزول آیات - ليلا رضائي
سوره قیامت، هفتاد و پنجمین سوره قرآن و در اواخر جزء بیست و نه قرار دارد. این سوره در مکه فرود آمد، سال دوم بعثت، نام آن از آیه اوّل آن گرفته شده است و بدانکه حق سبحانه ختم سوره المدثر بذکر قیامت نمود و آنکه کافر و منکر و مکذّب آن است افتتاح این سوره نیز به ذکر قیامت کرد. ( منهج الصادقین ، جلد 10 ، صفحه 78 ) محتوی این سوره بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور می زند. مگر چند آیه که درباره قرآن مجید است ؛ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ (19)
چرا که جمع‏کردن و خواندن آن بر عهده ماست (17) پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروى کن (18) سپس بیان و (توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست (19)
با توجّه به معانی، نکاتِ ظریفی در این آیات وجود دارد که می فرماید؛ جمع کردن، قرائت کردن و تبیین کردن و بیان آن بر عهده ماست ولو از زبان تو (پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم) لکن ما هستیم، هر چه هست مائیم، تو وسیله ما هستی و بر عهدۀ تو پیروی کردن است. آیا این در مورد غیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق نمی افتد؟ ما مدّعی نیستیم همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق بیفتد، او خاتم النَّبین است یا همانند وصی او علی ابن ابیطالب علیه السلام اتفاق بیفتد، که هنگامیکه چشم باز کرد گفت:
یا رسول الله تورات یا انجیل با قرآن بخوانم؟ امّا نازل منزلۀ اینها ما می توانیم باشیم. خدایا جمع کردن قرآن و قرائت و حتّی تعلیم و بیان قرآن همه با توست به ما توفیق بده که بتوانیم تبیین کنیم.
در سوره قیامت آیات ؛ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَکِن کَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)
(در آن روز گفته مى‏شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند (31) بلکه تکذیب کرد و روى‏گردان شد (32)
در مورد کذب و تولی است. به غیر اینها همه آیات در مورد مسائل مربوط به معاد است.
محور های اصلی سوره قیامت :
سوره قیامت در چهار محور سخن می فرماید:
1- مسائل مربوط به اشراط الساغه (حوادث عجیب و بسیار هول انگیزی که در پایان این جهان و آغاز قیامت روی می دهد)
2- مسائل مربوط به وضع نیکوکاران و بدکاران در آن روز
3- مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر
4- بحث های مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطۀ آن با مسأله هاد
فضیلت تلاوت این سوره :
ابی ابن کعب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کنند، که حضرت فرمودند: "مَن قرأ سوره القیامه شهدتُ أنا و جبرئیل لهُ یَوم القیامه إنَّهُ کانَ مُومناً بِیوم القیامهِ و جاءَ وَ وَجهه مُسفرٌ علی وجوهِ الخلایق یَومَ القیامه" ( تفسیر مجمع البیان ، جلد 26 ، صفحه 90)
هر کس سوره مبارکه قیامت را تلاوت کند، من و جبرئیل در روز قیامت شهادت می دهیم، این در دنیا مؤمن بوده است و در قیامت با چهرۀ درخشان ظهور پیدا می کند.
در روایت دیگر ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده "مَن ادمن قرائه لا اقسم" و کان یعمل بها، بعصها الله یوم القیامه مَعَهُ فی قبرِهِ فی احسن صورهٍ تبشره و تضحکَ فی وجهِهِ حتَّی یَجوزِ الصراطَ و المیزان" (تفسیر نمونه )
هر کس ادامه دهد قرائت سوره "لا اقسم" را و عمل به آنهم نماید خداوند آن را در روز قیامت با او در قبرش برانگیزد و در بهترین صورت ها که او را بشارت داده، از صراط و میزان بگذراند. در قیامت همانطور که اعمال تجسّم پیدا می کند، آیات قرآن هم تجسّم می یابد. وقتی با مؤمن مأنوس می شود، مؤمن می پرسد تو کیستی که اینچنین زیبا و درخشان هستی؟
می گوید؛ من قرآن هستم، پیوسته به او بشارت و مژده می دهد و او را از نگرانی و اضطراب می رهاند و در اوضاع هولناک قیامت به او مژده امن و امان و آرامش و سعادت میدهد و ضمن بشارت دادن، خندان هم هست. از لحظه ای که از قبر بیرون می آید همراه اوست، بشارت داده و خندان است تا به حساب و کتاب او رسیدگی شود و از صراط بگذرد.
نکته قابل توجّه، مداومت داشتن به قرائت این سوره و عمل به آن می باشد. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که عاقل ترین انسانها بودند و به دنبال بهترین و با قیمت ترین می رفتند و در ساعات مختلفه صبح، غروب، قبل از غروب و شب هنگام و ... در تلاوت قرآن مداومت داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم
این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می گردد که به تعبیر آیت الله دستغیب، بزرگترین آیه است. در مباحث گذشته در مورد آن سخن گفته شده است. فقهای شیعه، بسم الله الرحمن الرحیم را جزو سوره دانسته اند، لذا سوره را با بسم الله الرحمن الرحیم قرائت می نمایند، و در خواندن نماز هم حتماً باید بسم الله الرحمن الرحیم را بگویند و همچنین اعتقاد دارند باید بسم الله الرحمن الرحیم با جهر و صدای بلند گفته شود اگر چه قرائت نماز ظهر و عصر آهسته است قرائت نماز ظهر و عصر آهسته است امّا باید بسم الله الرحمن الرحیم با جهر و بلند گفته شود.
شیعه معتقد است فقط یک سوره «برائت ، توبه» بدون بسم الله الرحمن الرحیم است. در حالیکه اهل تسنّن بسم الله الرحمن الرحیم را جزو سوره نمی دانند و بعنوان یک آیه مستقل می دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم بر لبان حورالعین :
"وَ رُویَ عَنِ النَّبیِّ ص مَن قَالَ بِسمِ الله الرحمنِ الرَّحیم بَنَی اللهُ لَهُ فِی الجَنَّهِ سَبعِینَ ألفَ قَصرٍ مِن یَاقُوتَهٍ حَمراءَ فِی کُلِّ قَصرٍ سَبعونَ ألفَ بَیتٍ مِن لُؤلُؤهَ بَیضَاءَ فِی کُلِّ بَیتٍ سَبعونَ ألفَ سَریرٍ مِن زَبَرجَدَهٍ خَضراءَ فَوقَ کُلِّ سَریرٍ سَبعُونَ ألفَ فِراشٍ مِن سُندُسٍ وَ إستبرقٍ وَ عَلیهِ زَوجَهٌ مِنَ الحُورِ العِینِ وَ لَهَا سَبعونَ ألفَ ذُوءَابَهٍ مُکلَّلَهٍ بِالدُّرِّ وَ الیَواقِیتِ مَکتُوبٌ عَلَی خَدَّهَا الأیمَنِ محمَّدٌ رَسولُ اللهِ وَ عَلَی خَدِّها الأیسَرِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللهِ وَ عَلی جَبِینِهَا الحَسَنُ وَ عَلَی ذَقَنِهَا الحُسَینُ وَ عَلَی شَفَتَیها بسم الله الرحمن الرحیم قُلتُ یا رَسولَ اللهِ لِمَن هَذِهِ الکَرامَهُ قَالَ لِمَن یَقُولُ بِالحُرمَهِ وَ التَّعظِیمِ بسم الله الرحمن الرحیم"( بحار الانوار ، جلد 89 ، صفحه 258)
نوعی از حوریان اند که خداوند بر صورت آنان به قلم قدرت نقشهای نورانی فرموده است؛
1- برگونه راست، محمّد رسول الله
2- بر گونۀ چپ "علیٌ ولیُّ الله"
3- بر پیشانی آنها نوشته «الحسن»
4- بر چانه هایشان نوشته «الحسین»
5- بر لبهایشان بسم الله الرحمن الرحیم
و خداوند آن را آفریده برای کسی که با عظمت و با معرفت بگوید بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم پسر، بهرۀ گور پدر( نقل از لئالی الاخبار ، صفحه 347)
یکی از انبیاء الهی با همراهان از کنار قبرستانی عبور می کردند، وقتی به یکی از قبرها رسیدند، فرمودند سریع بگذرید که صاحب این قبر معذّب است. موقع برگشتن از کنار قبرستان، نبیّ خدا می فرمایند: کمی درنگ کنید! یاران سئوال کردند چرا؟
فرمودند: صاحب قبر در روح و ریحان است؟ نبی فرمود: این فرد پسری داشت که استاد به او بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم داد، و فرزند بسم الله الرحمن الرحیم گفت، خداوند فرمود بر خدا روا نیست که فرزندی مرا به رحمانیّت و رحیمیّت به زبان آورده است، پدر او را مورد عذاب قرار بدهم.
گفتن بسم الله الرحمن الرحیم حتّی در گذشتگانمان تأثیر گذار است. منتهی ما خود متوجّه نیستیم و از برکات آن و وفور نعمت غافل هستیم. بسیاری از بلایا با وجود بسم الله الرحمن الرحیم برطرف می شود.
گفتن بسم الله الرحمن الرحیم و بر طرف شدن بلا :
حضرت موسی بن عمران علیه السلام در مورد فرعون نفرین کرد، لکن مستجاب نشد. گفت من که نبی خدا هستم در مورد فرعون نفرین کردم مستجاب نمی شود؟ [چون پیش از آنکه مدّعی خدایی باشد جزء قاریان تورات بود، از بزرگی ادعایِ بزرگی کرد ولی فکر نکرد این بزرگی را از کجا آورده است.] ندا آمد ای موسی، فرعون، قبل از ادّعای خدایی بالای قصرش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود، زمانیکه شما نفرین کردید هنوز بسم الله الرحمن الرحیم از سر در قصرش پاک نشده بود و زمانیکه به هلاکت رسید، آنرا از سر در قصر پاک کرده بود و می گفت:
"فَقَالَ اَنَا رَبُّکُم الأعلی"( سوره نازعات ، آیه 24) کسی در امنیّت قرار می گیرد که خود را تحت قدرت خداوند متعال بداند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت بصائر قالب : تفسیری موضوع اصلی : اثبات معاد گوینده : لیلا رضائی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضیلت تلاوت سوره. قیامت و خلاصه مطالب - داريوش بيضايي
سوره قیامت در مکه نازل شده و شامل چهل آیه میباشد.

در خواص و ثواب تلاوت این سوره ابن بابویه از حضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود: هر کس بر قرائت این سوره مداومت نموده و به آن عمل نماید خداوند او را با پیغمبر اکرم(ص) محشور گرداند تا در بهترین صورت از صراط عبور کند.

در خواص القرآن از پیغمبر اکرم(ص) روایت کرده فرمود: هر کس سوره قیامت را قرائت کند من و جبرائیل شهادت میدهیم که او از یقین دارندگان به روز قیامت است و در حالتی از قبر بیرون آید که صورتش نورانی باشد و مداومت در قرائت این سوره باعث وسعت رزق و محبوب بودن نزد مردم میشود.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی قالب : روایی موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : بیضایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فضیلت تلاوت سوره. قیامت و خلاصه مطالب - داريوش بيضايي
سوره قیامت در مکه نازل شده و شامل چهل آیه میباشد.

در خواص و ثواب تلاوت این سوره ابن بابویه از حضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود: هر کس بر قرائت این سوره مداومت نموده و به آن عمل نماید خداوند او را با پیغمبر اکرم(ص) محشور گرداند تا در بهترین صورت از صراط عبور کند.

در خواص القرآن از پیغمبر اکرم(ص) روایت کرده فرمود: هر کس سوره قیامت را قرائت کند من و جبرائیل شهادت میدهیم که او از یقین دارندگان به روز قیامت است و در حالتی از قبر بیرون آید که صورتش نورانی باشد و مداومت در قرائت این سوره باعث وسعت رزق و محبوب بودن نزد مردم میشود.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی قالب : روایی موضوع اصلی : سوره قیامة گوینده : بیضایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.