از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  دنیا مقدمه قیامت
17) دنیا، مقدّمه قیامت است و این همه نعمت عبث و بیهوده نیست. {انّ یَوم الْفصل کانَ میقاتاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 362 قالب : تفسیری موضوع اصلی : دنیا گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  زمان قیامت
17) زمان قیامت از قبل نزد خداوند معلوم است. {کان میقاتاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  زندگی پس از مرگ
17) انسان با مرگ، رها و فراموش نمى‏شود. {یوم الفصل کان میقاتاً} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مرگ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ناپایدار بودن روابط در دنیا
17) به پیوندها و روابط دنیوى دلخوش نباشید که روزى همه چیز گسسته مى‏شود. {یوم الفصل} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نظم در قیامت
18) قیامت نیز نظامى دارد. {یَوم یُنفخُ فى الصُّور} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نظام عالم در قیامت
19) در قیامت، نظام آسمان و زمین دگرگون مى‏شود. {فتحت السماء...سیّرت الجبال} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  توسعه ارتباط زمین و آسمان در قیامت
19) ارتباط زمین و آسمان و اهل آنها، در قیامت توسعه مى‏یابد. {فتحت السماء} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 363 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی