از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
40) و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگار خود و از ایستادن در برابر او ترسیده و نفس را از هواها منع کرده ، [ نظرات / امتیازها ]
41) پس بی شک بهشت جایگاه اوست. ( این پنج آیه جواب آیه 34 است ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
40) و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد ، [ نظرات / امتیازها ]
41) قطعاً بهشت جایگاه اوست! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
40) و اما کسی که از موقعیت پروردگارش ترسیده و از هوای نفس جلوگیری کرده . [ نظرات / امتیازها ]
41) بهشت جایگاه او است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
40) و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسید و از هوای نفس دوری جست. [ نظرات / امتیازها ]
41) همانا بهشت منزلگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
40) و امّا کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید ، و نفس [ خود ] را از هوس باز داشت ، [ نظرات / امتیازها ]
41) پس جایگاه او همان بهشت است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
40) و امّا آن کس که از مقام و مرتبه پروردگارش ترسیده و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته است ، [ نظرات / امتیازها ]
41) به یقین بهشت جایگاه اوست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
40) و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است [ نظرات / امتیازها ]
41) پس بی تردید جایگاهش بهشت است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
40) هر آن کس بترسید از کردگار
خود از شوکت و عز پروردگار
خودش را بفرمود نهی از هوی
[ نظرات / امتیازها ]
41) بهشت است او را مکان و سرا [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
40) امّا آنکس که از حضور در پیشگاه ذات اقدس آفریدگارش بیمناک است و نفس خود را از هوا و هوس بازداشته. [ نظرات / امتیازها ]
41) پس همانا سزد که بهشت جایگاه او باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
40) و اما کسى که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوس منع کند، [ نظرات / امتیازها ]
41) پس در حقیقت تنها بهشت مقصد (او) است. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
40) و آن کس که از مقام پروردگارش خوف و ترس داشته باشد و خود را از هوای نفس بازداشته [ نظرات / امتیازها ]
41) بی شک بهشت برین جایگاه او می باشد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
40) و هرکس از مقام و رتبه خدا ترسید و نفس خود را از تمایل به پستی بازداشت،«۴۰» [ نظرات / امتیازها ]
41) پس به یقین بهشت جایگاه اوست.«۴۱» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرام پور
40) و اما آن کس که از مقام پروردگارش ترسان بود و خویشتن را از هوس‏ها بازداشت [ نظرات / امتیازها ]
41) پس همانا بهشت جایگاه اوست [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
40) و اما هر کس که از مقام پروردگار خود- یا از ایستادن در پیشگاه پروردگارش- ترسید و خویشتن را از آرزو و کام دل بازداشت، [ نظرات / امتیازها ]
41) پس همانا بهشت جایگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي
40) وچون کسی ازعظمت پروردگارش بترسد (اهل خشیّت الهی شود)و نفسش را ازهوی (سقوط ازمرتبه مُلهم بودنش ) بازداشت [ نظرات / امتیازها ]
41) پس بطورقطع ویقین آن بهشت (وعده داده شده )جایگاهش می باشد [ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبرشخصی
40) واما کسی که از پروردگارش ترسیده ونفس خود را از آلودگی دور نگه داشته ، [ نظرات / امتیازها ]
41) بی تردید بهشت جایگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]