از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
40) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم»
مَنْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
خافَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مَقامَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
رَبِّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» وَ «واو عطف»
نَهَى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
النَّفْسَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
عَنِ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْهَوى «اسم مجرور یا در محل جر»‏ [ نظرات / امتیازها ]
41) فَإِنَّ «(ف)تعلیل» «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الْجَنَّةَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
هِیَ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.»
الْمَأْوى «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
40) وَ :حرف عطف
أَمّا: حرف شرط و تفصیل
مَنْ : مبتدا (موصول)
خافَ : فعل ماضی و فاعل هو مستتر
مَقامَ : مفعول به و جمله صله
رَبِّهِ : مضاف الیه
وَ : حرف عطف
نَهَى: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
النَّفْسَ: مفعول به
عَنِ : جار
الْهَوى: مجرور [ نظرات / امتیازها ]
41) فَ : حرف تعلیل
إِنَّ: حرف مشبه بالفعل
الْجَنَّةَ : اسم انّ
هِیَ : ضمیر فصل و عماد
الْمَأْوى‏: خبر انّ [ نظرات / امتیازها ]