از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
42) همواره تو را از قیامت می پرسند که وقوع آن در چه زمانی است؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو در چه حالی از یاد آن هستی؟ ( از وقت آن چه خبر داری؟ ) [ نظرات / امتیازها ]
44) نهایت ( کار ) آن به سوی پروردگار توست ( علم به حقیقت و کیفیت حدوث و زمان آن و پدید آوردنش مخصوص اوست ) . [ نظرات / امتیازها ]
45) جز این نیست که تو بیم دهنده کسی هستی که از آن می ترسد ( نه وادارکننده به اعتقاد و نه کیفردهنده مخالفان ) . [ نظرات / امتیازها ]
46) گویی آنها روزی که قیامت را می بینند ( چنین پندارند که در دنیا یا در طول عالم برزخ یا در مجموع ) جز شامگاهی یا صبحگاه آن درنگ نکرده اند. ( در مقابل ابدیت عالم آخرت به نظرشان چنین خواهد آمد. ) [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
42) و از تو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟! [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را با یادآوری این سخن چه کار؟! [ نظرات / امتیازها ]
44) نهایت آن به سوی پروردگار تو است ( و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست ) ! [ نظرات / امتیازها ]
45) کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند! [ نظرات / امتیازها ]
46) آنها در آن روز که قیام قیامت را می بینند چنین احساس می کنند که گویی توقّفشان ( در دنیا و برزخ ) جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبوده است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
42) از تو از رستاخیز می پرسند که وقت وقوع آن کی است؟ . [ نظرات / امتیازها ]
43) تو از بسیار سخن گفتن از آن چه به دست می آوری؟ . [ نظرات / امتیازها ]
44) هیچ ، برای اینکه انتهای آن- وقت معینش- نزد پروردگار تو است . [ نظرات / امتیازها ]
45) اصلا وظیفه تو تنها انذار کسی است که از آن روز دلواپسی دارد . [ نظرات / امتیازها ]
46) روزی که وقتی آن را می بینند چنین به نظر می رسد که گویا بیش از شبی یا بامدادی با زندگی دنیا فاصله نداشته اند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
42) از تو سؤال کنند که قیامت کی بر پا شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را چه کار است دیگر که از آن به یاد آری؟ ( بسیار یاد آور شدی و منکران از تو نپذیرفتند ) . [ نظرات / امتیازها ]
44) کار آن ساعت به خدای تو منتهی شود. [ نظرات / امتیازها ]
45) تو را جز این نباشد که اهل ایمان را هر کس از یاد آن روز هراسان می شود به اهوال آن روز آگاه سازی. [ نظرات / امتیازها ]
46) چون آن روز را مردم ببینند گویی همه عمر دنیا شامگاهی یا چاشتگاهی بیش نبوده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
42) در باره رستاخیز از تو می پُرسند که فرارسیدنش چه وقت است؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را چه به گفتگو در آن. [ نظرات / امتیازها ]
44) علم آن با پروردگار تو است. [ نظرات / امتیازها ]
45) تو فقط کسی را که از آن می ترسد هشدار می دهی. [ نظرات / امتیازها ]
46) روزی که آن را می بینند ، گویی که آنان جز شبی یا روزی درنگ نکرده اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
42) مشرکان به تمسخر از تو می پرسند : قیامت چه زمانی برپا می شود ؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) ای پیامبر ، در خاطره تو از حقیقت رستاخیز چیست و از آن چه می دانی تا زمان وقوع آن را بدانی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
44) امر قیامت تنها به پروردگار تو باز می گردد و اوست که حقیقت آن و هنگام وقوعش را می داند . [ نظرات / امتیازها ]
45) پس خبر دادن از زمان قیامت برعهده تو نیست ، تو فقط هشداردهنده ای و کسی را هشدار می دهی که درخور ترس از رستاخیز باشد . [ نظرات / امتیازها ]
46) آنان بدانند که رستاخیز نزدیک است . روزی که آن را ببینند ، گویی در قبرهایشان جز به اندازه عصرگاهِ روزی یا چاشتِ آن بیشتر نمانده اند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
42) همواره ازتو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو از بسیار یاد کردنش [ و سخن گفتن درباره آن ] چه به دست می آوری؟ [ نظرات / امتیازها ]
44) نهایتش به سوی پروردگار توست [ کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را کسی جز خدا نمی داند. ] [ نظرات / امتیازها ]
45) وظیفه تو فقط بیم دادن کسانی است که همواره از آن می ترسند. [ نظرات / امتیازها ]
46) گویی آنان روزی که قیامت را می بینند چنین می پندارند که در برزخ جز شامگاهی یا صبح گاه آن درنگ نکرده اند! [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
42) بپرسند از تو که روز شمار
کدامین زمان می شود برقرار
[ نظرات / امتیازها ]
43) مبادا که دیگر بر این بد عباد
کلامی بگویی ز روز معاد
که بسیار دادی تو اندرز و پند
ولیکن نیفتادشان سودمند
[ نظرات / امتیازها ]
44) پس آن ساعت سخت روز جزا
شود منتهی بر یگانه خدا [ نظرات / امتیازها ]
45) وظیفه تو را هست تنها همین
کز اهوال آن سخت روز مهین
بترسانی آن را که ترسیده است
پریشان دل و مضطرب دیده است
[ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
42) [اى پیامبر] از تو مى پرسند که زمان پدیدارى قیامت کى خواهد بود؟. [ نظرات / امتیازها ]
43) تو در این باره چه علمى دارى که با آنها در میان بگذارى؟. [ نظرات / امتیازها ]
44) علمِ روزگارِ سرانجام تنها نزد پروردگار توست . [ نظرات / امتیازها ]
45) [اى پیامبر] تو هشداردهنده و نصیحت کننده کسانى هستى که به قیامت عقیده دارند و از عذاب آن مى ترسند. [ نظرات / امتیازها ]
46) روزى که کافران قیامت را با چشم خود ببینند آنقدر عذاب سخت و زمان دیرگذر است که [در مقام مقایسه ] به نظرشان مى رسد تنها یک شب و یا حدّ اکثر یک شب و صبح روز بعد در دنیا زیسته اند. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
42) درباره ساعت (قیامت) از تو می ‏پرسند، وقوعش چه زمانى است؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو از یادمان آن چه (بهره ‏اى) دارى؟! [ نظرات / امتیازها ]
44) منتهاى آن فقط به سوى پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
45) تو فقط هشدار دهنده کسى هستى که از آن بهراسد. [ نظرات / امتیازها ]
46) چنانکه گویى آنان روزى که آن (قیامت) را می ‏بینند جز عصر گاهى یا نیمروز(ى در) آن (دنیا) درنگ نکرده ‏اند. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
42) از تو می پرسند که قیامت کی و چه موقع برپا می شود [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را به گفتگو ( اینکه چه موقع قیامت برپا می شود ) و یادآوری آن چکار و چه بدست می آوری ؟ [ نظرات / امتیازها ]
44) تو از پایان و سرانجام آن نمی توانی باخبر شوی و فقط خداوند از زمانش آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
45) وظیفه و کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند و از آن دلواپسی دارند [ نظرات / امتیازها ]
46) روزی که هنگامی آن را می بینند چنین به نظر می رسد که گویی با زندگی دنیا شبی یا بامدادی فاصله ای نداشته است [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - »تدبرقران
44) یادآوری زمان ساعت، تنها به پروردگار تو پایان می­یابد.«۴۴»
[ نظرات / امتیازها ]
 » تدبرقران
42)
ای پیامبر! از تو درباره ساعت (قیامت) می پرسند که وقت برپایی آن چه زمانی است؟«۴۲» [ نظرات / امتیازها ]
43) جایگاه تو در یادآوری زمان آن چیست؟«۴۳» [ نظرات / امتیازها ]
45) آری، اشاره به زمان برپایی قیامت به عهده تو نیست؛ تو فقط انذار دهنده ای و کسی انذار تو را قبول می کند که درخور خشیت از آن باشد.«۴۵» [ نظرات / امتیازها ]
46) زمانی که آن روز را می بینند، گویی پیش از آن جز به اندازه عصرگاهِ روزی یا چاشت آن بیشتر نمانده اند.«۴۶» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرام پور
42) از تو در باره ‏ى رستاخیز مى‏پرسند که برپائیش کى است [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را با سخن گفتن در آن چه کار [ نظرات / امتیازها ]
44) سر انجام آن به جانب پروردگار توست [ نظرات / امتیازها ]
45) تو فقط بیم دهنده‏ ى کسى هستى که از آن بترسد [ نظرات / امتیازها ]
46) روزى که آن را ببینند [پندارند که‏]، گویى توقفشان [در دنیا] جز شامگاهى یا بامدادى بیش نبوده است [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
42) تو را از روز رستاخیز مى‏پرسند که هنگام آمدن آن کى خواهد بود؟ [ نظرات / امتیازها ]
43) تو از یاد آن در چه چیزى؟- از هنگام آمدن آن چه خبر دارى-؟ [ نظرات / امتیازها ]
44) [دانش‏] پایانه و سرانجام آن با پروردگار توست. [ نظرات / امتیازها ]
45) تو تنها هر کس را که از آن مى‏ترسد بیم‏دهنده‏اى و بس- آنچه به تو مربوط است همین است-. [ نظرات / امتیازها ]
46) گویى که آنان روزى که آن را ببینند درنگ نکرده‏اند- در دنیا یا در گور- مگر شامگاهى یا چاشتگاهى. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي
42) ازتو (پیامبر ) مستمرا" (ازباب مچ گیری وتعنّت )می پرسند که زمان برپایی آن (قیامت ) جه وقت است [ نظرات / امتیازها ]
44) انتها و زمان پایان دنیا و آغاز قیامت درحیطه غیرخدانیست حتی توپیامبر [ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبرشخصی
42) از تو در باره زمان وقوع قیامت سوال می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
43) تو را از یاد آوری آن چه کار؟ [ نظرات / امتیازها ]
44) فقط خداوند از انتهای کار باخبر است. [ نظرات / امتیازها ]
46) کسانی که قیامت را می بینند گمان می کنند جز صبح گاه یا شامگاهی بیش در دنیا درنگ نکرده اند. [ نظرات / امتیازها ]