از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
26) «فایْنَ تَذْهَبُونَ» : پس کجا می روید [ نظرات / امتیازها ]
28) «أَن یَسْتَقِیمَ» (قوم) : که استقامت پیدا کند ، که راست قامت شود ، که آدم درستی شود [ نظرات / امتیازها ]
29) ما تَشاؤُنَ : نمی خواهید شما [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
26) «أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟» : کجا می‌روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
28) «أَن یَسْتَقِیمَ» : این که راه راست را در پیش گیرد [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
27) ان هو الا : او نیست مگر [ نظرات / امتیازها ]
27) ذکر للعالمین : تذکر و پند برای جهانیان [ نظرات / امتیازها ]
28) لمن شاء : برای کسی که بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
29) رب العالمین : پروردگار جهانیان [ نظرات / امتیازها ]
29) الا ان یشاء : مگر اینکه اراده کند [ نظرات / امتیازها ]
29) ما تشاءون : شما اراده نمی کنید [ نظرات / امتیازها ]