از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  تغیر نظام آسمان و زمین به دست خداست
1) نظام حاکم بر آسمان و زمین به دست خداست و هرگاه او بخواهد تغییر مى‏کند. {اذا السماء انفطرت} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معاد، جسمانی است
4) معاد جسمانى است و مردگان از قبر برمى‏خیزند. {اذا القبور بعثرت} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مقدمه قیامت
5) به هم ریختن نظام هستى، مقدّمه رستاخیز و رستاخیز، براى حساب و کتاب و جزاى اعمال انسان‏هاست. {علمت نفس ما قدّمت...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : نشانه های قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  در قیامت، انسان تمام اعمالش را به یاد می‌آورد
5) در قیامت ظرفیّت انسان توسعه مى‏یابد و همه کارهاى گذشته را به یاد مى‏آورد. {علمت نفس ما قدّمت} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  گذشته و آینده را با هم باید دید
5) انسان، هم باید به فکر گذشته خود باشد، تا اگر خلافى کرده توبه کند و هم به فکر پس از مرگ خود باشد تا یادگار خوبى از خود بجاى گذارد. {ما قدّمت و اخّرت} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : تفسیری موضوع اصلی : باقیات صالحات گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آگاهی به عمل و آثار آن در قیامت
5) در قیامت، انسان هم به آنچه عمل کرده آگاه مى‏شود و هم به آثار خوب یا بد اعمال خود. {ما قدّمت و اخّرت} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : تجسّم اعمال گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  در قیامت، کارهای عقب افتاده نمایان می‌شود
5) در قیامت، انسان به کارهایى که مى‏توانسته بکند و به تأخیر انداخته و انجام نداده پى مى‏برد. {علمت... ما اخّرت} و شاید مراد از «اخّرت» کارهایى است که بازدهى آن پس از مرگ به ایشان مى‏رسد. مانند تألیف کتاب یا بناى فساد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 406 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  پیام - حسن حميدي سولا
1) هشتاد و دومین سوره قرآن کریم است که مکی و 19 آیه دارد.
محتوای سوره :
محتوای سوره انفطار بر محور مسائل مربوط به قیامت دور می زند،ودر آیات نوزده گانه آن به پنج موضوع در این رابطه اشاره شده:
1- گوشه ای از سختیهای آن روز بزرگ.
2- سرنوشت نیکان وبدان در قیامت.
3- توجه انسان به نعمتهای خداوند که سراسر وجود او را فراگرفته است.
4- اشاره به فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسانها هستند.
5- حوادث عظیمی که در پایان جهان ودر آستانة قیامت رخ می دهد.
فضیلت سوره :
امام صادق(ع)فرموده:«هر کس این دو سوره انفطار وانشقاق را تلاوت کندوآن دو را در نماز فریضه ونافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابی او را از خدا محجوب نمی داردوچیزی میان او وخداوند حائل نمی شود».
مسلماً نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا واز میان رفتن حجابها میان او وپروردگار برای کسی است که این دو سوره را در عمق جانش جای دهد وخود را بر اساس آن بسازد نه اینکه به لقلقة زبان اکتفا کند.
در آن زمان که آسمان از هم شکافته وستارگان پراکنده وفرو ریزند ،نظام جهان بالا در هم می ریزدوانفجار های عظیمی سراسر کرات آسمانی را فرا می گیرد،منظومه ها نظام خویش را از دست می دهند وستارگان از مدار خود بیرون می روند وبر اثر تصادم شدید به یکدیگر متلاشی می شوندودر یاها به هم پیوسته می شود وآب سراسر خشکیها را فرا می گیردوکل دریاها به صورت یک اقیانوس گسترده وفراگیر در می آیند وعمر این جهان به پایان می رسدوهمه چیز ویران می شود،وتکلیف انسان ضعیف در این میان معلوم است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: کسی که سوره انفطار را قرائت کند خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه می دهد و ده برابر قطرات برف و باران که از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.(1)
امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت ها و خواسته هایش را روا می داردو بین او و خداوند حجابی نخواهد بود و همواره خداوند با نظر عنایت به او می نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد.(2)
دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در روز قیامت از ارزش های معنوی این سوره مبارکه می باشد . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قیامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر می بیند سوره های«تکویر »؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نماید. (3)
آثار و برکات سوره :
1) جهت خلاصی از زندان
قرائت این سوره موجب خلاصی از زندان و رهایی از بند اسارت و ایمنی بیم دار و رفع ترس می گرددد. (4)
از وجود نورانی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر زندانی یا انسان در بندی آن را بخواند یا نوشته آن را با خود همراه داشته باشد خداوند خروجش را آسان می کند و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات می دهد و حالش به زودی بهبود می یابد.(5)
از امام صادق علیه السلام نیز منقولست: هر کس این سوره را در هر کاری که در ماند 70 مرتبه بخواند خلاصی یابد و اگر زندانی نیز این سوره را 70 بار بخواند خلاصی یابد.(6)
2) جهت ایمنی از رسوایی روز قیامت
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: هر کس بر قرائت سوره مبارکه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوایی روز قیامت در امان می دارد و عیب هایش را می پوشاند.(7)
3) قوی شدن دید چشم
از امام صادق علیه السلام نقل شده است: ... و قرائت سوره انفطار برای چشم، دید آن را قوی می کند و دردهای چشمی را برطرف می کند.(8)

پی نوشت:
(1) مجمع البیان ج10،ص283
(2) ثواب الاعمال،ص121
(3) کنزالعمال، ج6، ص3834
(4) مصباح کفعمی، ص459
(5) تفسیرالبرهان، ج5، ص599
(6) درمان با قرآن، ص139
(7) تفسیرالبرهان، همان
(8) همان [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت تبیان قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره انفطار گوینده : حسن حمیدی سولا
  انهدام آسمان - نيره تقي زاده فايند
1) آسمان در آستانه قیامت، از هم گسیخته خواهد شد.

إذا السماء انفطرت

«انفطار»; یعنى، انشقاق (تاج العروس). به قرینه «و إذا القبور بعثرت» در آیات بعد، انفصال اجزاى آسمان از یکدیگر، پیش از حادثه قیامت و در آستانه آن خواهد بود.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : اثبات معاد گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار انهدام آسمان - نيره تقي زاده فايند
2) فروپاشى ساختار آسمان، زمینه به هم ریختن نظم ستارگان *

إذا السماء انفطرت . و إذا الکواکب انتثرت

ترتیب ذکرى دو حادثه، ممکن است ناظر به ترتیب حقیقى آنها باشد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : آسمان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  دریاها در قیامت - نيره تقي زاده فايند
3) پیدایش شکاف هاى وسیع و فراوان در دریاها و راه یافتن آب آنها به نقاط دیگر زمین، در آستانه قیامت

و إذا البحار فجّرت

«فجر» به معناى ایجاد شکاف وسیع (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاییس اللغة) است. باب تفعیل این کلمه، دلالت بر کثرت دارد. (تاج العروس) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  زمین در قیامت - نيره تقي زاده فايند
3) ساختار زمین نیز مانند آسمان و ستارگان، در آستانه قیامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در پیکره آن پدیدار خواهد شد.

إذا السماء ... و إذا الکواکب ... و إذا البحار فجّرت [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : نشانه های قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  قبرها در قیامت - نيره تقي زاده فايند
4) قبرها هنگام برپایى قیامت، زیر و رو شده و هر چه در آن است بیرون ریخته خواهد شد.

و إذا القبور بعثرت

معناى «بعثرت»، این است که خاک قبرها زیر و رو شود و هر آنچه در آن است، پراکنده گردد. از آن جا که فعل «بعثر» متضمن معناى «بُعِثَ» و «اُثیرَ» است، بعید نیست این فعل مرکب از آن دو فعل باشد. (مفردات راغب)
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : نشانه های قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  دفن آخرین انسان - نيره تقي زاده فايند
4) دفن آخرین نسل انسان در زمین با به هم ریختن آسمان و ستارگان و زمین، فاصله چندانى نخواهد داشت. *

و إذا القبور بعثرت

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : نشانه های قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  علم به عمل در قیامت - نيره تقي زاده فايند
5) قیامت روز آگاهى هر انسان، به کردار دنیایى و آثار به جاى مانده از خویش

علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : تجسّم اعمال گوینده : نیره تقی زاده فایند
  توشه اخروى انسان - نيره تقي زاده فايند
5) انسان در دنیا، پیش فرستنده دستاورد خویش و ذخیره سازنده آن براى صحنه حسابرسى اعمال

علمت نفس ما قدّمت [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا گوینده : نیره تقی زاده فایند
  فهم اخروى انسان ها - نيره تقي زاده فايند
5) حاضران صحنه قیامت، داراى قدرت درک و شناخت

علمت نفس [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان در قیامت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  عوامل مؤثر در فرجام اخروى - نيره تقي زاده فايند
5) کردارهاى دنیایى انسان، در قیامت کارساز و تعیین کننده فرجام اخروى او است.

علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  ویژگیهاى قیامت - نيره تقي زاده فايند
5) قیامت، روز توجّه انسان به توانمندى ها و فرصت هاى از دست رفته خویش

علمت نفس ما ... أخّرت

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  شکوائیه قرآن(2) - سيده منصوره خادم
1) شکوایئه قرآن کریم

مسلمین قران زما دارد گله چون زفرمانش گرفتیم فاصله

کارمادرحق قران هست خطا از تامل از تفکرهست جدا

گرکه میخواهی بدانی شرح ان اینچنین گویم حقیقت را عیان

درسفرخواهیم پناه ماشود درخطرها تکیه گاه ماشود

چون صلیب برگردن اویزان کنیم غفلت خودرا دوصدچندان کنیم

وقت حاجت یاد قران میکنیم ختم یاسین نذر انعام میکنیم

ازکلام حق به صوتش قانعیم با بشارتهای ان بیگانه ایم

در زمان کسب وکارو معامله در میان عهد و پیمان وگله

یاد قران می کنیم ما دم به دم نام او گوییم اما در قسم

تاکه غفلتهای حود پنهان کنیم مردمان راگیج وسرگردان کنیم

راستی را با دروغ امیختیم انکه نادانست به کامش ریختیم

وقت بیماری ازو خواهیم شفا خواندنش باشد برای ما دوا

چون رها گردیم از رنج و تعب روبه باطل میکنیم این است عجب

بر مناری گنبدی یا مقبره خط نستعلیق زده بر ان گره

می نویسیم تا شود تزیین ان این تبرک هم شده ایینمان

حرمتش داریم دروقت نکاح نام اورا میبریم چون یک صلاح

سفره را تزیین کنیم باجلد ان فکر نا محرم نباشیم ان زمان

عکسهای یادگاریت ببین حکم قران گفته باشی اینچنین

هدیه مهمان شودازدستمان راه قران نیست راه و رسممان

مسکنی را چون خریداری کنیم ایینه و قران به انجا می بریم

تا که ایمن گردد انجا از خطر هم مبارک باشد و هم بر ثمر

حفظ جان ما کند از چشم بد در کنارش هم گناهست هم حسد

با صدای ناله خوانیم بر مزار تاکنیم شاد مرده را با این شعار

مرگ هشداری است برای گفتگو عاقلان باشند بی اش در جستجو

چون به تردیدی رسیم در هرزمان استخاره میکنیم در رفع ان

تابگوید خوب وبد را او به ما چون بیاید مشکلی کرده جفا

راه را خواهیم کند هموار او نی تلاشی میکنیم نی جستجو

تا به کی قران بخوانیم اینچنین راه قران راه قانون است و دین

این مسلمانی زجهل است مسلمین با نفاق الوده است نی با یقین

علم قران عزت این ادم است غفلت از ان درد و رنج وماتم است

خود ندانیم و شکایت می کنیم جهل خود را ما حکایت میکنیم

وقت ان است به خود اییم دگر عیب خود جویا شویم در این گذر

هم بیاموزیم قران را به جان هم دهد کردار ما ان را نشان

چون شود دل خانه ی صدق و صفا شکر حق گوید نه کفران خدا

دل فقط با عشق حق هست اشنا این ستیز بیگانه است با جان ما


[ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اجتماعی موضوع اصلی : بلاغت قرآن گوینده : سیده منصوره خادم
  محتوا و فضیلت خواندن سوره انفطار - محمود اميرحسيني
1) این سوره در مکه نازل شده و داراى 19 آیه است
محتواى سوره ((انفطار))
این سوره مانند بسیارى از سوره هاى دیگر جزء آخر قرآن بر محور مسائل مربوط به قیامت دور مى زند، و رویهمرفته در آیات نوزدهگانه آن به پنج موضوع در این رابطه اشاره شده :
1 - اشراط الساعة : یعنى حوادث عظیمى که در پایان جهان و در آستانه قیامت رخ مى دهد.
2 - توجه انسان به نعمتهاى خداوند که سراسر وجود او را فرا گرفته ، و شکستن غرور او، تا خود را براى معاد آماده سازد.
3 - اشاره به فرشتگانى که ماءمور ثبت اعمال انسانها هستند.
4 - سر نوشت نیکان و بدان در قیامت .
5 - گوشه اى از سختیهاى آن روز بزرگ .
فضیلت تلاوت این سوره
در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء هاتین السورتین ((اذا السماء انفطرت )) و اذا السماء انشقت و جعلهما نصب عینه فى صلاة الفریضة و النافلة لم یحجبه من الله حجاب ، و لم یحجزه من الله حاجز، و لم یزل ینظر الى الله و ینظر الله الیه حتى یفرغ من حساب الناس : ((هر کس این دو سوره : سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت کند، و آن دو را در نماز فریضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابى او را از خدا محجوب نمى دارد، و چیزى میان او و خداوند حائل نمى شود، پیوسته (با چشم دل ) به خدا مى نگرد و خدا (با لطفش ) به او نگاه مى کند، تا از حساب مردم فارغ شود)).
مسلما نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا، و از میان رفتن حجابها او و پروردگار، براى کسى است که این دو سوره را در عمق جانش جاى دهد و خود را بر اساس آن بسازد، نه اینکه به لقلقه زبان اکتفا کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : نشانه های قیامت گوینده : محمود امیرحسینی