از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  تقدیس نام خداوند
1) نام خداوند مقدّس است. از هرگونه بى احترامى به نام او پرهیز کنید. {سبّح اسم ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 450 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اسم‌های خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  خداوند منزه از هر وصف ناپسند است
1) اوصاف ناشایست را در کنار نام خدا قرار ندهید. {سبّح اسم ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 450 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عدم قرار دادن نام‌های اختصاصی خداوند بر دیگران
1) نام‏هاى اختصاصى خداوند را بر دیگران ننهید. {سبح اسم ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 450 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اسم‌های خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تسبیح خداوند مایه رشد انسان
1) تسبیح او سبب رشد و پرورش شما است. {سبح اسم ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 450 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مسئولیّت شرک زدایی بر عهده کیست؟
1) مسئولیّت شرک زدایى در درجه اول به دوش رهبر آسمانى و سپس بر عهده همه مؤمنان است. {سبّح} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 450 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مسوولیت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  توحید کامل چگونه حاصل می‌شود؟
1) توحید کامل در پرتو تنزیه ذات و تسبیح نام اوست. {سبّح اسم ربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : توحید گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  برتری خداوند از همه جهات
1) خداوند، از هرچه گفته و نوشته و تصور شود، برتر است. او در همه کمالات برتر است. {ربّک الاعلى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اوامر الهی در پرتو حکمت اوست
1) فرمان‏هاى الهى همراه با حکمت و دلیل است. نام خدا را تسبیح کن، زیرا او اعلى است، آفرید و سامان داد و هدایت کرد {سبّح... الاعلى، خلق فسوّى و الّذى قدّر فهدى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نظام بخش هستی همان خالق اوست
2) خداوند، فقط خالق نیست، بلکه علاوه بر آن نظام بخش هستى و موجودات نیز مى‏باشد. {خلق فَسَوّى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان دلیل هدفمندی خلقت
3) ظرفیّت و هدایت موجودات، دلیل بر هدفمندى آفرینش است. {قدّر فَهدى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  هدایت تکوینی آفرینش
4) هدایت تکوینى آفریده‏ها در چهره‏هاى مختلفى است، گاهى سبز و گاهى خشک ولى هر دو در مدار هدایت است. {اخرج المرعى فجعله غثاء احوى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 451 قالب : تفسیری موضوع اصلی : هدایت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  هدایت تکوینی مقدمه هدایت تشریعی
6) آفرینش هستى و هدایت تکوینى آن، مقدّمه هدایت تشریعى و معنوى انسانهاست. {سنقرئک} (خدایى که گیاه را از درون خاک بیرون مى‏کشد، چگونه استعدادهاى معنوى انسان را بروز ندهد؟ {سنقرئک}) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : هدایت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  وعده عدم فراموشی قرآن به پیامبر اکرم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
6) پیامبر که هر چه دارد از وحى است، نگران فراموش کردن آن در آینده بود که خداوند به او وعده عدم فراموشى داد. {سنقرئک فلا تَنسى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عصمت پیامبر اکرم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
6) رسول خدا (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از هرگونه نسیان، مصون است. {فَلا تَنسى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  پیامبر اکرم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حافظ قرآن
6) پیامبر، حافظ کل قرآن بود. {فَلا تنسى} (یکى از معجزات پیامبر اکرم این بود که با یکبار شنیدن براى همیشه حتّى آیات طولانى را به یاد داشت). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عدم محدودیت اراده الهی
7) دست خدا بسته نیست و مى‏تواند آنچه مى‏دهد پس بگیرد.{سنقرئک فلا تنسى الاّ ما شاء اللّه} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  لحاظ کردن اراده الهی در وعده‌هایش
7) گرچه خداوند هرگز خلف وعده نمى‏کند «ولن یخلف اللّه وعده» (حج/47) ولى معناى وعده‏هاى الهى مجبور بودن خداوند نیست. {فلا تَنسى الاّ ما شاء اللّه} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان ویژگی‌های اراده الهی
7) اراده الهى حکیمانه و عالمانه است. {الاّ ما شاء اللّه انّه یعلم...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  چرایی پنهان بودن بعضی امور
7) اقتضاى بعضى از امور آن است که پنهان باشد. {ما یخفى} (کلمه «یخفى‏» در قالب فعل مضارع بیانگر آن است که مخفى بودن بعضى امور، مقتضاى طبیعت آنهاست.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 452 قالب : تفسیری موضوع اصلی : غیب گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آثار تسبیح بر زندگی انسان
1) تسبیح ما مقدّمه کار گشایى خداوند است. {سبّح اسم ربّک ... نیسرک للیُسرى} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 454 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نزول وحى چه کارکردی دارد؟
6) نزول وحى براى تذکّر به مردم است. {سنقرئک... فذکّر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 454 قالب : تفسیری موضوع اصلی : وحی الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  وعده الهی به مبلّغ دین
8) تبلیغ دین و دعوت مردم به سوى خدا، مشکلات و سختى‏هاى فراوانى در پیش دارد که خداوند وعده داده است، مبلّغ دین را یارى دهد و تحمّل سختى‏ها را بر او آسان سازد. {نیسرک للیسرى‏} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 454 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تبلیغ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  سهل کردن امور برای مأمورین
8) به هر کس مأموریّتى مى‏دهید، گره کارش را باز کنید. {نیسرک للیسرى فذکّر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 454 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مسوولیت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نماز - سيد علي بهبهاني
1) آشنایی ما با ایشان، از نماز جماعت آغاز شد. اولین باری که نماز جماعت آقا شرکت کردیم، واقعاً آن نماز اثر عجیبی روی ما گذاشت. فکر می‌کنم نماز شب جمعه هم بود؛ آن حالت عجیب آقا در نماز، مخصوصاً هنگام خواندن سوره جمعه و سوره اعلی، واقعاً همه مأمومین با صدای بلند گریه می‌کردند. واقعاً عجیب بود. من واقعاً شیفته آقا شدم؛ به‌طوری که اصلاً دیگر شب و روز نداشتم. دو ‌سه ساعت پیش از نماز به مسجد می‌آمدیم که آقا را زودتر ببینیم. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : خاطرات از آیت الله بهجت (ره) قالب : اخلاقی موضوع اصلی : لذت گوینده : سید علی بهبهانی
  پیام - حسن حميدي سولا
1) هشتاد و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی و 19 آیه دارد.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره اعلی را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید در روز قیامت به او گفته می شود از هر دری از درهای بهشت که دوست داری وارد بهشت شو(1)
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم می فرماید: کسی که سوره اعلی را قرائت نماید خداوند به تعداد همه حروفی که بر پیامبران الهی ابراهیم ، موسی و محمد نازل کرده است به ازای هر حروف ده حسنه به او می بخشد.(2)
امیرالمومنین علی علیه السلام در حدیثی فرموده است: پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم سوره «اعلی» را دوست می داشت و اولین کسی که گفت: سبحان ربی الاعلی و بحمده، میکائیل بود.(3)
ابوحمیصه از امیرالمؤمنین نقل می کند: بیست شب پشت سر هم در نماز به علی علیه السلام اقتدا کردم و بعد از حمد سوره ای جز اعلی نخوان و روزی فرمود: اگر مردم بدانند که چه چیزهایی (از منافع و فواید) در سوره اعلی هست حتما روزی بیست بار آن را قرائت می کردند. هر کس ان را قرائت کند مانند این است که کتاب های آسمانی موسی و ابراهیم را قرائت کرده است. (4)
ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده است: بعد از قرائت سوره اعلی بگویید: «سبحان ربی الاعلی».(5)
آثار و برکات سوره
1) درمان درد گوش، درد گردن و دررفتگی استخوان
از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم نقل شده استک که اگر کسی سوره اعلی بر درد گوش خوانده شود دردش یرطرف می شود و اگر برای کسی که بیماری بواسیر دارد بخوانند خوب می شود .(6)
و هم چنین در روایتی دیگر از ایشان آمده که این عمل برای درد گردن نیز مفید است. (7)
________________
پی نوشت:
(1) ثواب الاعمال ص122.
(2) مجمع البیان، ج10، ص326
(3) مستدرک الوسائل، ج4، ص358
(4) مجمع البیان، ج1، ص326
(5) بحارالانوار، ج89، ص220
(6) تفسیرالبرهان، ج5، ص633
(7) همان [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت انهار قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره اعلی گوینده : حسن حمیدی سولا
  وجود نقص و نیاز در مخلوقات - مهديه روشني
5) از این آیه در واقع بیان کننده ی وجود عیب و نقص در عالم ومخلوقات است در برابر خداوند بلند مرتبه [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اخلاقی موضوع اصلی : خداوند گوینده : مهدیه روشنی
  فرمان تسبیح - مهديه روشني
1) فرمان به تسبیح الهی منزه دانستن خدا از هرنقصی است و در واقع اعتراف به نیازمند بودن و نقص داشتن در برابر پروردگار بلند مرتبه است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ندارد قالب : اخلاقی موضوع اصلی : خداوند گوینده : مهدیه روشنی
  زمینه ایمان به ربوبیت خدا - نيره تقي زاده فايند
8) توجّه به قدرت خداوند، در صورت نگارى و ترکیب اجزاى بدن انسان مانع تأثیر جاذبه هاى گناه در او و زمینه ساز پذیرش ربوبیت خداوند است.

ما غرّک ... فى أىّ صورة ما شاء رکّبک [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : ربوبیت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  نشانه هاى کرامت خدا - نيره تقي زاده فايند
8) هیئت و سیماى هر انسان، جلوه گاه کرم و ربوبیت الهى است.

بربّک الکریم ... فى أىّ صورة ما شاء رکّبک [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : ربوبیت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  منشأ خلقت انسان - نيره تقي زاده فايند
8) سامان یافتن هر انسان در شکلى خاص، حاصل ترکیب اجزاى او با یکدیگر است.

رکّبک [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  تقدیر (اندازه گیرى ) و هدایت عمومى موجودات - عبد بائس
3) مساءله تقدیر (اندازه گیرى ) و هدایت عمومى موجودات که از مظاهر ربوبیت پروردگار شمرده شده ، از مسائلى است که هر قدر زمان بر آن بگذرد و علم و دانش بشر پیشرفت کند حقایق بیشترى از آن بروز مى کند. اکتشافات علمى به ما امکان مى دهد که چهره هاى تازه و شگفت آور و شوق انگیزترى از این تقدیر و هدایت را در تمام ذرات جهان بنگریم ، بعضى از مفسران در اینجا با استناد به نوشته هاى دانشمند معروف ((کمریسى موریسن )) در کتاب ((راز آفرینش انسان )) نمونه هایى از این راز بزرگ را در مورد هدایت حیوانات و انواع مختلف جانداران آورده است که ذیلا به قسمتى از آن با مختصر تغییر و تکمیل اشاره مى شود.
1 - پرندگان مهاجر که گاهى در سال هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوسها و جنگلها و بیابانها مى پیمایند هرگز آشیانه خود را گم نمى کنند، و بعد از بازگشت
درست به وطن اصلى باز مى گردند، و همچنین زنبوران عسل هر قدر از کندوى خود دور شوند و باد آنها از این طرف و آن طرف ببرد باز دقیقا به آشیانه خود بر مى گردند، در حالى که انسان براى بازگشت به وطن احتیاج به نشانه ها و آدرسهاى دقیق و راهنما دارد.
2 - حشرات چشمهاى میکروسکوبى (ذره بین ) دارند که ساختمان و قدرت دید آن انسان را به حیرت وا مى دارد، در حالى که بازهاى شکارى داراى چشمهاى تلسکوبى (دوربین ) هستند.
3 - انسان براى پیدا کردن راه خویش در شب باید از منبع نور استفاده کند، ولى بسیارى از پرندگان در نهایت ظلمت و تاریکى شب اهداف خود را مى بینند، و این از طریق چشمانى است که در برابر اشعه ، مادون قرمز حساسیت دارد و همچنین دستگاه رادارمانندى است که در وجود بعضى از آنها به یادگار گذاشته شده است .
4 - سگها به خاطر داشتن شامه اضافى مى توانند هر حیوانى را در مسیر آنها باشند از طریق بو بشناسند، در حالى که انسان حتى با وسائلى که در دست دارد قادر به چنین مطلبى نیست .
5 - تمام حیوانات صداهایى را که شدت ارتعاش آن بیرون از قدرت سامعه ما است درک مى کنند، و شنوایى آنها به مراتب از شنوایى ما دقیقتر است ، هر چند انسان توانسته است این مطلب را با وسائل و ابزار علمى جبران کند و صداى بال مگسى را که چندین کیلومتر از او دور است آنچنان بشنود که گویى روى لاله گوش او قرار گرفته ! و شاید این تفاوت قدرتى را که خداوند میان انسان و حیوان قائل شده به خاطر همین است که انسان از طریق علم و عقل قادر بر جبران ضعفهایش ‍ مى باشد ولى حیوانات چنین نیستند.
6 - نوعى ماهى کوچک است که سالها در دریا زندگى مى کند سپس ‍ براى
تخم ریزى به همان نهرى که در آن متولد شده است باز مى گردد و بر ضد امواج پیش مى رود موطن اصلى را که مناسبت پرورش او است بعد از سالها آن در فاصله دور دستى پیدا مى کند!
7 - و از این عجیب تر داستان بعضى از حیوانات آبى است که آنها عکس ‍ این مسیر را طى مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : هدایت گوینده : آیت الله مکارم شیرازی
  تدبیر الهی - صديقه حيدري
5) این ایه می فرماید پس آن( چراگاه ها) را خشک و سیاه قرار داد که از این آیه نوعی نقص و نقصان در تدبیر الهی برداشت می شود ولی با توجه به آیه اول که می فرماید نشانه های پروردگارت را از هرگونه نقص و کاستی منزه بدار نشان می دهد که این تقدیر الهی است که بعد از مدتی چراگاه ها خشک شوند نه نقص و نقصان در تدبیر الهی [ نظرات / امتیازها ]
منبع : نوشته من قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره اعلی گوینده : صدیقه حیدری
  پاداش تلاوت سوره ی اعلی - فاطمه هندياني
1) از پیامبر آورده اند که فرمود:
من قرأها اعطاه اللَّه عشر حسنات بعدد کل حرف انزل اللَّه على ابراهیم و موسى و محمد(ص)
هر کس سوره «اعلى » را بخواند، خدا به شمار هر حرفى که بر ابراهیم و موسى و محمد(ص) فرو فرستاده است، ده پاداش به او ارزانى خواهد داشت.
از امیرمؤمنان آورده اند که:
کان رسول اللَّه یحب هذه السّورة...
پیامبر گرامى این سوره را بسیار دوست مى داشت، و کسى که نخستین بار با واژه هاى آغازین آیه این سوره خدا را ستود، میکائیل بود.
و نیز در روایت آورده اند که: پیامبر و امیرمؤمنان و برخى از یاران به هنگام تلاوت نخستین آیه این سوره، این فرمان را به جان خریده و مى گفتند: «سبحان ربى الاعلى » و ذات بى همتاى او را ستایش مى نمودند.
و پاره اى آورده اند که: هر کس این سوره را تلاوت کرد باید با اقتداى به پیامبر همان گونه خدا را بستاید و بگوید: «سبحان ربى الأعلى»
از حضرت صادق آورده اند که فرمود:
من قرأ سبح اسم ربک الأعلى فى فریضة او نافلة قیل له یوم القیامة ادخل الجنة من اى ابواب الجنة شئت ان شاءاللَّه.
هر کس سوره «اعلى » را در نماز واجب و یا نافله اش بخواند، در روز رستاخیز به او ندا مى رسد که: از هر در بهشت که مى خواهى وارد شو.
یکى از یاران امیرمؤمنان در فضیلت این سوره آورده است که: من بیست شب به امامت على (ع) نماز خواندم، و آن حضرت در همه نمازها سوره «اعلى » را خواند. و آن گاه فرمود: لو یعلمون ما فیها لقرأها الرجّل کل یوم عشرین مرة، و انّ من قرأها فکانما قرأ صحف موسى و ابراهیم الذّى و فى .
اگر مردم مى دانستند که تلاوت این سوره چه پاداش پر شکوهى دارد، آن گاه است که هر کدام از شما روزى بیست مرتبه آن را تلاوت مى نمود. و بدانید که هر کس این سوره را تلاوت کند، بسان آن است که کتاب هاى موسى و ابراهیم را - که به عهد خود با خدا وفا کرد - خوانده است.
و نیز آورده اند که: با فرود آیه «فسبح باسم ربک العظیم»، پیامبر فرمود: این آیه را در رکوع نمازهاى خود بخوانید؛ و آن گاه که آیه مورد بحث فرود آمد، فرمود: این آیه را هم در سجده نمازهاى خود بخوانید. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر مجمع البیان قالب : روایی موضوع اصلی : سوره اعلی گوینده : فاطمه هندیانی
  وَ نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرى‏ - عليرضا يعقوبي سورکي
8) این یک سنت الهی است که طبق آن خداوند وعده داده است، مبلّغ دین و اولیاء خود را یارى دهد و تحمّل سختى‏ها را بر آنها آسان سازد [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر در قران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره اعلی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی