از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 592 حزب : 119 جزء : سي ام سوره : غاشیة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و نمارق مصفوفه ):(و بالش ها و پشتیهای ردیف شده ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - در بهشت برین، بالش هایى فراوان براى استراحت بهشتیان، به ردیف چیده شده است.

و نمارق مصفوفة

«نمْرقة» (مفرد «نَمارِق») ـ که «نون» و «راء» در آن به سه حرکت خوانده مى شود ـ به معناى «بالش کوچک» است و نیز در معانى «روپوش»، «چیزى مانند بالش یا فرش که روى زین نهاده مى شود» و «زین ابریشمى» استعمال مى گردد(قاموس). کلمه «مصفوفة»، قرینه بر اراده معناى اول است.

2 - بزم عیش و نوش بهشتیان، همواره مزیّن به پیاله ها، تخت ها و بالش هاى آماده است.

و نمارق مصفوفة

مراد از «ردیف بودن» بالش ها، فراهم بودن آنها در نقطه اى است که بهشتیان براى استراحت خود، لازم داشته باشند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
در اشاره به نعمت دیگر بهشت مى افزاید:

وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ

و در آنجا پشتى ها و بالشهایى براى تکیه دادن بر روى تختها نشانده و ردیف شده است، تا آنان بسان فرمانروایان دادگر و پرشکوه بر آنها تکیه زنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه جوامع الجامع، ج‏6، ص: 623
وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ
پشتیهایى که در کنار یکدیگر چیده شده، مسندها و فرشهایى که هر جا مؤمن اراده نشستن کند بر روى بالش پوستى مى‏نشیند و به پشتى دیگرى تکیه مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.