از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
اگر اموالی در دسترس و سفری کوتاه و آسان بود حتما از تو پیروی می کردند و لکن این راه پرمشقت ( حضور در میدان جنگ تبوک ) بر آنها دور جلوه کرد ، و به زودی به خدا سوگند می خورند که اگر توانایی داشتیم با شما بیرون می شدیم. آنها خودشان را ( به کفر و دروغشان ) هلاک می کنند و خدا می داند که آنها دروغگویند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : نقد:
به جای فعل «داشتیم» بهتر در ترجمه پارسی است از فعل ماضی استمراری «می داشتیم» استفاده شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( امّا گروهی از آنها ، چنانند که ) اگر غنایمی نزدیک ( و در دسترس ) ، و سفری آسان باشد ، ( به طمع دنیا ) از تو پیروی می کنند ولی ( اکنون که برای میدان تبوک ، ) راه بر آنها دور ( و پر مشقت ) است ، ( سرباز می زنند ) و بزودی به خدا سوگند یاد می کنند که: «اگر توانایی داشتیم ، همراه شما حرکت می کردیم!» ( آنها با این اعمال و این دروغها ، در واقع ) خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغگو هستند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : نقد:
به جای فعل «داشتیم» بهتر در ترجمه پارسی است از فعل ماضی استمراری «می داشتیم» استفاده شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
اگر سود و خواسته ای دست می داد و یا مسافرتی کوتاه بود ترا پیروی می کردند ، ولی این مسافت بنظرشان دور آمد ، به خدا قسم خواهند خورد که اگر می توانستیم با شما بیرون آمده بودیم ، خویشتن را هلاک می کنند ، و خدا می داند که آنها دروغگویند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
- ( ای رسول ) اگر این مردم را برای منفعت آنی و فوری و سفر کوتاه ( تفریحی ) دعوت کنی البته تو را پیروی خواهند کرد و لیکن این سفر ( به تبوک برای جنگ با روم ) بر آنان دراز و دشوار آمد ، و مؤکد به خدا سوگند می خورند که اگر توانایی داشتیم همانا با شما بیرون می آمدیم ، اینان خود را به دست هلاکت می سپارند و خدا می داند که آنها به حقیقت دروغ می گویند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : نقد:
به جای فعل «داشتیم» بهتر در ترجمه پارسی است از فعل ماضی استمراری «می داشتیم» استفاده شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
اگر مالی در دسترس و سفری [ آسان و ] کوتاه بود ، قطعاً از پی تو می آمدند ، ولی آن راه پر مشقّت بر آنان دور می نماید ، و به زودی به خدا سوگند خواهند خورد که اگر می توانستیم حتماً با شما بیرون می آمدیم ، [ با سوگند دروغ ] ، خود را به هلاکت می کشانند و خدا می داند که آنان سخت دروغگویند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
اگر چشم انداز جهادی که مردم را بدان فرا خواندی غنیمتی نزدیک و در دسترس و سفری آسان و کوتاه بود منافقان در پی تو می آمدند ، ولی راه تا معرکه تبوک بر آنان دور و دراز آمد و آن را دشوار دیدند و در آن شرکت نکردند و به زودی وقتی از این غزوه بازگشتید به خدا سوگند خواهند خورد که اگر می توانستیم با شما خارج می شدیم . آنان با این شیوه ای که در پیش گرفته اند ، خود را نابود می کنند و خدا می داند که آنان قطعاً دروغگویند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
اگر [ برای مسلمانان سست اراده و منافقانِ مسلمان نما ] غنیمتی [ بی رنج و مشقت ] در دسترس بود و [ راه ] سفر [ به سوی میدان نبرد ] کوتاه و آسان بود ، مسلماً به دنبال تو می آمدند ، ولی پیمودن راه طولانی پر مشقت به نظرشان طاقت فرسا آمد ، و به زودی به خدا سوگند می خورند که: اگر توانایی داشتیم یقیناً با شما بیرون می آمدیم [ آنان ] خود را [ به دروغ و تزویرشان ] هلاک می کنند و خدا می داند که بی تردید آنان دروغگویند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : نقد:
به جای فعل «داشتیم» بهتر در ترجمه پارسی است از فعل ماضی استمراری «می داشتیم» استفاده شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - معزی
اگر می‌بود بهره‌ای نزدیک یا سفری هموار همانا پیرویت می‌کردند (از پیت می‌آمدند) لیکن گران آمد بر ایشان رنج و بزودی سوگند یاد کنند به خدا که اگر می‌توانستیم می‌آمدیم با شما خویشتن را تباه کنند و خدا می‌داند که ایشانند دروغگویان‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی

Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören: "Wenn wir (es) könnten, würden wir fürwahr mit euch hinausziehen." Dabei vernichteten sie sich selbst. Doch Allah weiß, daß sie wahrlich lügen.
﴿٤٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » انگلیسی- حبیب شاکر
Had it been a near advantage and a short journey, they would certainly have followed you, but the tedious journey was too long for them; and they swear by Allah: If we had been able, we would certainly have gone forth with you; they cause their own souls to perish, and Allah knows that they are most surely
﴿٤٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
Əgər o (də’vət olunduqları yürüş), asan əldə edilən mənfəət (dünya malı, yaxud qənimət) və orta (mənzilli) bir səfər olsaydı, onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin yorucu (məşəqqətli) məsafə (Təbuk səfəri) onlara uzaq gəldi. Bununla belə, onlar: “Əgər gücümüz çatsaydı, biz də sizinlə bərabər səfərə çıxardıq”,- deyə Allaha and içəcəklər. Onlar (yalandan Allaha and içməklə) özlərini həlak edirlər. Allah isə onların yalançı olduqlarını bilir.
﴿٤٢﴾

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
hadduu jiro muuqaal adduunyo oo dhaw iyo socdaal gaaban way ku raaci lahaayeen waxaase ku fogaaday socdaalkii, waxayna ku dhaaran Eebe haddaanu kari waan idinia bixi lahayn, waxayna halaagi naftooda Eebana waa ogyahay inay been sheegi.
﴿٤٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
اگر غنیمتى نزدیک و سفرى کوتاه (براى جهاد) بود، قطعاً (منافقان) در پى تو مى‏آمدند، ولى آن راه بر آنان دور و دشوار آمد (و به این بهانه نمى‏آیند) و به خدا سوگند خواهند خورد که اگر مى‏توانستیم، با شما (به جنگ) بیرون مى‏شدیم! آنان (با این روش،) خود را هلاک مى‏کنند و خداوند مى‏داند که آنان دروغگویانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
اگر غنیمتی نزدیک و سفری آسان بود از تو پیروی می کردند و اما این راه برای آنها دور و سخت است و به زودی به خدا سوگند میخورند که اگر توانایی داشتیم با شما بیرو می آمدیم ،خود را هلاک می کنند و خداوند میداند که آنها دروغ می گویند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
Eğer o, yakın bir dünya menfaati yahut orta bir yolculuk olsa idi, elbette seni izleyeceklerdi. Ama o zorluklarla dolu yolculuk kendilerine uzak geldi. "Gücümüz yetseydi sizinle çıkacaktık" diye Allah'a yemin de ederler. Kendilerini mahvediyorlar. Allah biliyor ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar.
﴿٤٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - غلامرضا تاجری
اگر متاعى قریب الوصول و سفرى با مدت متوسط بود ،قطعاً از تو پیروى مى‏کردند ولیکن راه پر مشقّت بنظرشان دور آمد، و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد که ، اگر مى‏توانستیم با شما بیرون مى‏آمدیم ، خود را به هلاکت مى‏کشانند و خدا میداند که آنها دروغ میگویند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : اگر منافع و بهره‌ای زود بازده و سفرى آسان بود، به طور قطع از تو پیروى مى‏کردند، ولی راه طولانی و مشکل به نظرشان سنگین آمد، و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد که، اگر مى‏توانستیم با شما بیرون مى‏آمدیم، خود را به هلاکت مى‏کشانند و خداوند می‌داند که آن‌ها دروغ می‌گویند.
2) احمدی فقیه : کار ترجمه و رساندن مفهوم و معنی قرآن حکیم به زبان دیگر کار مشکلی است:
طبق روایتى، امام باقر، علیه‌السلام، در جواب سوال از آیه: «بلسان عربى مبین» شعرا /۱۹۵، فرمود: یبیین الالس و لا تبینه الالس؛ زبان عربى محتواى تمام زبان‏ها را توضیح مى‏دهد ولى دیگر زبان‌ها قادر به تشریح محتواى آن نمى‏باشد.
منبع: فصلنامه مترجم، سال دوم، شماره پنجم، ابراهیم انیس، مشکلات ترجمه الفاظ قرآنى، ترجمه حسین سیدى /۹۷.
3) تاجری : ترجمه فوق بدلایل ذیل خیلی صحیح نیست زیرا:
1 - عَرَضاً : از عَرَضَ بمعنی متاع است لذا منافع و بهره‌ای دو واژه است درصورتی که درقران یک واژه عَرَضاً آمده وآن هم معنی متاع میدهد ،در هر صورت عَرَضاً معنی بهره‌ای نمی دهد (به قاموس قران و مفردات راغب اصفهانی رجوع شود نه ترجمه های موجود )
2 – قاصد :از کلمه قَصَدَ بمعنی متوسط است نه بمعنی آسان (قاموس وراغب)
3 – "راه پر مشقّت بنظرشان دور آمد" صحیح تر است و "راه طولانی و مشکل به نظرشان سنگین آمد"بنا بدلایل زیر صحیح نیست زیرا:
1 - بَعُدَتْ عَلَیْهِم ُیعنی " بنظرشان دور آمد ونه بمعنی راه طولانی ومشکل " و الشُّقَّةُ یعنی پر مشقّت است که مشکل یا سخت هم می توان معنی نمود ولی نه یک بار بعنوان واو عطف به راه وصل کنیم ویک دیگر هم در انتهای جمله
2 - بَعُدَتْ عَلَیْهِم رااگر بمعنی " راه طولانی ومشکل " بگیریم ضمن غلط بودن ، دو واژه : مشکل وسخت کجا ی آیه آمده ؟مشکل معادل کدام واژه وسخت معادل کدام واژه است ؟!
اگر الشُّقَّةُ را سخت معنی کنیم اشکال ندارد ، پس تکلیف مشکل چه می شود؟! مشکل از کجا آمده که لا واو عطف به راه طولانی چسبیده ؟ اصلاً در آیه واو نداریم

بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
اگر بهره‏اى آنى و سفرى آسان در پیش بود از تو پیروى مى‏کردند ولى راه بر آن ها دور است و به زودى سوگند یاد مى‏کنند که اگر توانایى داشتیم همراه شما مى‏آمدیم- خود را هلاک مى‏کنند- خدا مى‏داند که آن ها دروغگو هستند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - امید مجد
نهفته شما را در این کار سود/اگر علم داری بر انچه که بود/بر این منفعت های انی اگر/بنی خلق رادعوت بر سفر/هماندم پذیرند گفتار تو/به هر گام کردند خود یار تو/ولی گر مشقت بود در سفر/نمایند از دعوتت هم حذر/قسم ها به یکتا خدا می خورند/چه سوگندها بر زبان اورند/که ما را اگر بودقدرت به کف/توان بود در رزم میدان وصف/به گشتیم اماده بهر سفر/بکردیم از شهر و منزل گذر/سپارند خود را به دست هلاک/که هستند اینگونه پابند خاک/بگویند انها دروغین کلام/خدا هست اگه بر انها تمام [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
اگر سود و ثمرى زودیاب و سفرى سهل و ساده در پیش بود، از تو پیروى مى‏کردند، ولى راه پرمشقت بر ایشان گران آمده است و به خداوند سوگند یاد خواهند کرد که اگر تاب و توان داشتیم، همراه شما رهسپار مى‏شدیم، خود را هلاک مى‏کنند و خداوند مى‏داند که دروغ مى‏گویند (۴۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
if there had been immediate gain (in sight), and the journey easy, they would (all) without doubt have followed thee, but the distance was long, (and weighed) on them. they would indeed swear by allah, "if we only could, we should certainly have come out with you": they would destroy their own souls; for allah doth know that they are certainly lying. (۴۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهانگير خانزاده - پیکتال

had it been a near adventure and an easy journey they had followed thee, but the distance seemed too far for them. yet will they swear by allah (saying): if we had been able we would surely have set out with you. they destroy their souls, and allah knoweth that they verily are liars. (۴۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سينا خانزاده - اقای طبرسی
42 - [امّا برخى این گونه اند که ] اگر بهره اى نزدیک [و در دسترس ]و سفرى [کوتاه و ]آسان [در پیش ] باشد [براى بهره ورى از دنیا] از تو پیروى مى کنند؛ امّا [اینک ]راه دشوار [تبوک ] بر آنان دور مى نماید [و در پى بهانه اند]. و به زودى به خدا سوگند یاد خواهند کرد که اگر مى توانستیم به همراه شما بیرون مى آمدیم. آنان [با این بهانه جویى ها و نافرمانى ها در حقیقت ]خود را به هلاکت مى افکنند، و خدا مى داند که آنان دروغگویند.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » غریب
had the gain been immediate or the journey easy, they would have followed you; but the distance seemed far to them. yet they will swear by allah: 'had we been able, we would have gone out with you. ' they bring destruction upon their souls. allah knows that they are lying. (۴۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه بهرام پور
اگر غنایمى [دست یافتنى و] نزدیک و سفرى کوتاه بود، البته از پى تو مى‏آمدند، ولى راه پر مشقّت به نظرشان دور آمد، و زودا که به خدا سوگند خورند که اگر مى‏توانستیم حتما با شما بیرون مى ‏آمدیم. خویشتن را هلاک مى‏کنند و خدا مى ‏داند که آنها دروغگویند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه روشن (مصطفوی)
هرگاه بود متاعى نزدیک و سفرى معتدل هر آینه پیروى مى ‏کردند تو را، و لیکن دور شد بر آنها سختى و مشقّت، و خواهند سوگند یاد کنند بخداوند که: هرگاه توانایى داشتیم هر آینه بیرون مى‏رفتیم با شما، خودشان را بهلاکت مى ‏رسانند، و خداوند مى‏داند که بتحقیق آنان هر آینه دروغگویانند
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا علي دوست اقدم - ترجمه روسی
Если бы направление было близким и путь умеренным, они последовали бы за тобой. Но далеко для них расстояние, и они будут клясться Аллахом: "Если бы мы могли, то вышли бы вместе с вами!" Они губят самих себя, а Аллах знает, что они - лжецы.
﴿٤٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ريحانه آشتياني - ترجمه فرانسوی-حمیدالله
S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi; mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah: «Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie.» Ils se perdent eux-mêmes. Et Allah sait bien qu'ils mentent.«42 [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حميد رضا تقي زاده فانيد - ایتالیایی
9: 42. Se fosse stato un affare immediato e un viaggio breve, ti avrebbero seguito; ma la distanza parve loro eccessiva. E allora si misero a giurare [in nome di Allah]: «Se avessimo potuto saremmo venuti con voi». Si perdono da loro stessi, ma Allah sa perfettamente che sono dei bugiardi. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
اگر سودى نزدیک و سفرى کوتاه بود آنها از تو پیروى مى‏کردند ولى دورى سفر بر آنها گران آمد و به زودى به خدا سوگند مى‏خورند که اگر مى‏توانستیم با شما بیرون مى‏آمدیم. آنها خود را هلاک مى‏کنند و خدا مى‏داند که آنها دروغگویانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.