از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و القمر اذا تلـیها):(سوگند به ماه ، وقتی که پیرو آفتاب تابانست ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ القَمَرِ إِذا تَلاها (2)

وَ القَمَرِ: و قسم‌ ‌به‌ ماه‌ جهان‌ پیما، إِذا تَلاها: چون‌ پیروی‌ کند آفتاب‌ ‌را‌، ‌یعنی‌ ‌در‌ عقب‌ آفتاب‌ طلوع‌ کند ‌در‌ اول‌ ماه‌، ‌ یا ‌ طالع‌ شود ‌بعد‌ ‌از‌ غروب‌ آفتاب‌ و فراگیرد نور ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌. و ‌اینکه‌ ‌در‌ نصف‌ اوّل‌ ماه‌ ‌است‌ ‌که‌ قرب‌ ‌او‌ بیشتر ‌است‌ ‌به‌ آفتاب‌ ‌از‌ نصف‌ آخر ‌آن‌، و چون‌ ‌در‌ شب‌ بدر مقابل‌ حقیقی‌ ‌او‌ واقع‌ می‌شود، مستدیر می‌شود و بدر می‌گردد و ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌به‌ جهت‌ دوری‌ ‌او‌ ‌از‌ آفتاب‌، نور ‌او‌ کم‌ می‌گردد. ‌ یا ‌ آنکه‌ تلو آفتاب‌ ‌باشد‌ ‌در‌ استداره‌ و کمال‌ نور. نزد بعضی‌ مراد، شب‌ پانزدهم‌ ‌است‌ ‌که‌ طلوع‌ ‌آن‌ ‌با‌ غروب‌ شمس‌ ‌است‌ و نزد بعضی‌ مراد، تمام‌ ماه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ نصف‌ اوّل‌ ‌تا‌ نزد طلوع‌ آفتاب‌ ‌است‌، و آفتاب‌ قدوه ‌او‌ ‌باشد‌ و ‌در‌ نصف‌ اخیر ورا آفتاب‌ ‌است‌ و تابع‌ غروب‌ ‌او‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به ماه هنگام طلوع آن پس از غروب خورشید

و القمر إذا تلیها

«إذا» در «إذا تلیها»، سوگند به ماه را به حالت خاصى از آن اختصاص مى دهد. در این موارد «إذا» را ظرف براى «کائنًا» به شمار مى آورند که محذوف است و حال مقدره براى «القمر» به حساب مى آید; اختصاص قسم به این زمان خاصّ، نشان برجسته تر بودن ارزش آن است. این زمان، شامل شب هایى مى شود که پس از غروب خورشید، ماه تابان در آسمان مشاهده مى شود.

2 - سوگند خداوند، به کره ماه در شب هاى وسط هر ماه

و القمر إذا تلیها

«تلوّ» (مصدر «تلى»)، به معناى از پى در آمدن است. در شب هاى چهاردهم و قبل و بعد آن، طلوع ماه در پى غروب خورشید است. بنابراین مى توان گفت: مراد از «إذا تلاها»، فقط همان شب ها است.

3 - نور ماه، تابع نور خورشید است.*

و القمر إذا تلیها

جانشین بودن ماه براى خورشید و نه عکس آن، بیانگر فرع بودن نور ماه است.

4 - ماه و ظهورِ آن پس از غروب خورشید، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و القمر إذا تلیها

5 - ماه و پیدایش آن پس از خورشید، از نعمت هاى خداوند براى انسان ها است.

و القمر إذا تلیها

سوگند، نشانه علاقه مخاطب به چیزى است که به آن سوگند یاد شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین

(2)‌-‌ وَ القَمَرِ و بماه‌ جهان‌ پیما إِذا تَلاها چون‌ پیروی‌ کند آفتاب‌ ‌را‌ ‌یعنی‌ ‌در‌ عقب‌ آفتاب‌ طلوع‌ کند ‌در‌ اول‌ ماه‌ ‌ یا ‌ طالع‌ شود ‌بعد‌ ‌از‌ غروب‌ آفتاب‌ و فرا گیرد نور ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ و ‌اینکه‌ ‌در‌ نصف‌ اول‌ ماه‌ ‌است‌ ‌که‌ قرب‌ ‌او‌ بیشتر ‌است‌ بآفتاب‌ ‌از‌ نصف‌ آخر ‌آن‌ و چون‌ ‌در‌ شب‌ بدر مقابل‌ حقیقی‌ ‌او‌ واقع‌ میشود مستدیر میگردد و بدر میشود و ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ بجهت‌ ‌بعد‌ ‌او‌ ‌از‌ آفتاب‌ نور ‌او‌ کم‌ میگردد و ‌ یا ‌ آنکه‌ تلو آفتاب‌ ‌باشد‌ ‌در‌ استداره‌ و کمال‌ نور، و گویند مراد شب‌ پانزده‌ ‌است‌ ‌که‌ طلوع‌ ‌آن‌ ‌با‌ غروب‌ شمس‌ ‌است‌ و نزد بعضی‌ مراد تمام‌ ماه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ نصف‌ اول‌ تابع‌ طلوع‌ آفتاب‌ ‌است‌ و آفتاب‌ قدوه اوست‌ و ‌در‌ نصف‌ اخیر وراء آفتابست‌ و تابع‌ غروب‌ اوست‌، و ‌در‌ تفسیرامام‌ حسن‌ عسکری‌ ‌علیه‌ السّلام‌ مذکور ‌است‌ ‌که‌

انه‌ روی‌ ‌عن‌ ابی‌ بصیر ‌عن‌ ابی‌ ‌عبد‌ اللّه‌ الحسین‌ ‌علیه‌ السّلام‌ انه‌ ‌قال‌ المراد بالشمس‌ النبی‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ و بالقمر ‌علی‌ ‌بن‌ ابی‌ طالب‌ صلوات‌ اللّه‌ ‌علیه‌

‌یعنی‌ مراد بآفتاب‌ حضرت‌ رسالتست‌ ‌که‌ لمعات‌ نور هدایت‌ ‌او‌ تمام‌ عالم‌ ‌را‌ منور ساخته‌ و مراد بقمر حضرت‌ امیر المؤمنین‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌است‌ ‌که‌ کسب‌ نور ‌از‌ ‌آن‌ حضرت‌ نموده‌ و ‌من‌ جمیع‌ الوجوه‌ تالی‌ و تابع‌ ‌او‌ شد. و نیز مرویست‌ ‌از‌ موافق‌ و مخالف‌ ‌که‌ پیغمبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ فرمود ‌که‌

انا کالشمس‌ و ‌علی‌ کالقمر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
سپس به سومین سوگند پرداخته مى گوید: قسم به ماه در آن هنگام که پشت سر خورشید در آید (و القمر اذا تلاها).
این تعبیر - چنانکه جمعى از مفسران نیز گفته اند - در حقیقت اشاره به ماه در موقع بدر کامل یعنى شب چهارده است ، زیرا ماه در شب چهاردهم تقریبا مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر مى دارد، و چهره پر فروغ خود را ظاهر کرده و سلطه خویش را بر پهنه آسمان تثبیت مى کند، و چون از هر زمان جالب تر و پر شکوهتر است به آن سوگند یاد شده است .
این احتمال را نیز داده اند که تعبیر فوق اشاره به تبعیت دائمى ماه از خورشید، و اکتساب نور از آن منبع باشد، ولى در این صورت جمله ((اذا تلاها)) قید توضیحى مى شود.
بعضى احتمالات دیگر نیز در تفسیر آیه داده اند که شایان توجه نیست لذا از ذکر آن خوددارى مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
2‌-‌ وَ القَمَرِ إِذا تَلاها‌-‌ ضمیر کلمه (تَلاها) ‌به‌ کلمه شمس‌ ‌بر‌ می‌گردد. ‌یعنی‌ سوگند ‌به‌ قمر، ‌آن‌ هنگامی‌ ‌که‌ بدنبال‌ خورشید ‌است‌. مفسرین‌ راجع‌ ‌به‌ اینکه‌ قمر ‌در‌ چه‌ روزی‌ ‌از‌ ماه‌ بدنبال‌ خورشید میرود اقوالی‌ دارند. گرچه‌ ‌خدا‌ میداند.

ولی‌ شاید بتوان‌ ‌گفت‌: ‌از‌ ظاهر و اطلاق‌ کلمه (تَلاها) استفاده‌ میشود ‌که‌ قمر ‌در‌همه یک‌ ماه‌ بدنبال‌ خورشید میرود. و نیز استفاده‌ میشود: هنگامی‌ ‌که‌ شب‌ و روز ‌به‌ وجود آمدند روز ‌بر‌ شب‌ تقدم‌ داشته‌ ‌است‌. زیرا معنای‌ کلمه (تَلاها) ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ خورشید ‌که‌ روز ‌از‌ اثر ‌آن‌ میباشد قبل‌ ‌از‌ قمر شروع‌ بکار کرده‌ ‌باشد‌.

و قمر ‌که‌ شب‌ ‌از‌ اثر ‌آن‌ ‌است‌ ‌بعد‌ ‌از‌ خورشید شروع‌ بکار نموده‌ ‌باشد‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[2] خورشید ‌را‌ جمالی‌ گویا و شکوهی‌ پربانگ‌ ‌است‌، اما زیبایی‌ ماه‌ خاموش‌ و شکوه‌ ‌آن‌ ملایم‌ ‌است‌، و ‌به‌ همین‌ جهت‌ شاعران‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ شب‌ زنده‌داریها و عشاق‌ ‌برای‌ نجوا و اهل‌ طاعت‌ ‌برای‌ تسبیحهای‌ ‌خود‌ برگزیده‌اند. ‌اینکه‌ فیض‌ جوشان‌ برخاسته ‌از‌ نور ملایم‌ چیست‌! ‌در‌ فضا ‌به‌ شناوری‌ مشغول‌ ‌است‌ و زیبایی‌ طبیعت‌ ‌از‌ ‌آن‌ مایه‌ می‌گیرد، و راهپیمای‌ شب‌ ‌را‌ راهنمایی‌ می‌کند.
و ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ حس‌ّ بیدار داشته‌ ‌باشد‌، تسبیحات‌ خورشید و ماه‌ و نور ‌آنها‌ ‌را‌ می‌شنود و ‌با‌ ‌آنها‌ ‌به‌ پروردگار غالب‌ و توانای‌ ‌خود‌ راهنمایی‌ می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ القَمَرِ إِذا تَلاها:

و نیز مبنی‌ ‌بر‌ سوگند ‌به‌ کره‌ ماه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ پرتو جاذبه‌ خورشید پیوسته‌ ‌در‌ حرکت‌ بوده‌ و ‌از‌ جمله‌ منظومه‌ شمسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ مدار مخصوص‌ بخود ‌ یا ‌ ‌بعد‌ و بکار بردن‌ نیروی‌ دفع‌ و گریز ‌از‌ مرکز پیوسته‌ بحرکت‌ و سیر ‌خود‌ ادامه‌ میدهد و ‌از‌ اشعه‌ خورشید نیز کسب‌ مینماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
و به ماه سوگند آن‏گاه که از پى خورشید در آید، و از نور آن بهره برد و از پى آن روان گردد.
از دیدگاه پاره‏اى از مفسران منظور از «روان شدن ماه از پى خورشید» در نیمه اول ماه است که پس از غروب خورشید، ماه در آسمان پدیدار مى‏گردد و در نورافشانى و روشنگرى جانشین خورشید مى‏شود.
اما به باور «حسن» منظور هلال هر ماه است که با غروب خورشید و غیبت آن از آسمان دیده مى‏شود.
پاره‏اى برآنند که منظور، آن‏گاهى است که ماه پس از غروب خورشید به صورت «بدر کامل» در آسمان پدیدار مى‏گردد.اما پاره‏اى برآنند که اشاره به پیروى هماره ماه از خورشید و بهره‏ورى از نور آن دارد، که در نیمه اول ماه، خورشید پیشاپیش آن است و ماه از پى آن روان است، و در نیمه دوم، ماه پس از غروب خورشید طلوع مى‏نماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 158
وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها:
مبنى بر سوگند به کره ماه است که در پرتو جاذبه خورشید پیوسته در حرکت بوده و از جمله منظومه شمسى است که در مدار مخصوص بخود یا بعد و بکار بردن نیروى دفع و گریز از مرکز پیوسته بحرکت و سیر خود ادامه میدهد و از اشعه خورشید نیز کسب مینماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.