از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
7) و سوگند به نفس ( آدمی ) و به آن که او را راست و درست کرد ( اعضاء او را متناسب یکدیگر و صفات او را متلائم اعضاء و محیط خارج نمود ) . [ نظرات / امتیازها ]
8) پس بدکاری و پرهیزکاریش را به وی الهام نمود و او را بر عمل توانا ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
7) و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را ( آفریده و ) منظّم ساخته ، [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس فجور و تقوا ( شرّ و خیرش ) را به او الهام کرده است ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
7) و سوگند به جان آدمی و آن کس که آن را با چنان نظام کامل بیافرید . [ نظرات / امتیازها ]
8) و در اثر داشتن چنان نظامی خیر و شر آن را به آن الهام کرد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
7) و قسم به نفس ناطقه انسان و آن که او را نیکو به حد کمال بیافرید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به او شر و خیر او را الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
7) سوگند به نَفْس و آن کس که آن را درست کرد [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
7) و سوگند به نفس آدمی و آن قدرتمند حکیمی که آن را موزون ساخت و سامان بخشید ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و گنهکاری و تقواپیشگی اش را به آن الهام کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
7) و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
8) پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه اثناعشری
7) و سوگند ‌به‌ نفس‌ حضرت‌ آدم‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌که‌ ابو البشر ‌است‌، ‌ یا ‌ مطلق‌ نفوس‌، وَ ما سَوّاها: و آنچه‌ حکیم‌ غالب‌ الحکمه‌ تسویه‌ فرمود اعضای‌ ‌او‌ ‌را‌ و مستوی‌ الخلقة و منتصب‌ القامه‌ گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
8) پس‌ الهام‌ و افهام‌ فرموده‌ مر ‌آن‌ نفوس‌ ‌را‌دروغ‌ و ناپاکی‌ و بی‌باکی‌ ‌او‌ ‌را‌و پرهیزکاری‌ و فرمانبرداری‌ ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
7) سوگند به نَفْسی و آنچه سازمانش داد. [ نظرات / امتیازها ]
8) پس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به او الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
7) و بنفس‌ انسانی‌ و بآنچه‌ آنرا تکمیل‌ و معتدل‌ کرده‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) پس‌ إلهام‌ کرده‌ ‌است‌ ‌او‌ ‌را‌ فجور و تقوی‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
7) 7‌-‌ قسم‌ ‌به‌ نفس‌ انسان‌ و قسم‌ ‌به‌ قدرتی‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ساخته‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ ‌پس‌ فاجر شدن‌ و تقوی‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ الهام‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » فتح الله کاشانی
8) پس‌ الهام‌ داده‌ و افهام‌ نموده‌ مر ‌آن‌ نفوس‌ ‌را‌دروغ‌ و ناپاکی‌ و بی‌باکی‌ ‌او‌ ‌را‌ وَ تَقواها و پرهیزکاری‌ و فرمان‌ برداری‌ ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
7) و سوگند ‌به‌ نفس‌ آدمی‌ و ‌آن‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ استواری‌ ساخت‌.» [ نظرات / امتیازها ]
8) پس‌ فسق‌ و تقوای‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ وی‌ الهام‌ کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
7) و بجان‌ آدمی‌ و آنکه‌ راست‌ و درست‌ نمود ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌پس‌ الهام‌ نمود باو کارهای‌ بد ‌او‌ و پرهیزکاری‌ ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
7) 7‌-‌ سوگند ‌به‌ نفس‌، و ‌آن‌ کسیکه‌ آنرا تسویه‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ بعدا گناهان‌ و پرهیزگاریش‌ ‌را‌‌به‌ ‌آن‌ الهام‌ نمود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
7) و نفس‌ و آنکه‌ راست‌ کردش‌ (7) [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌پس‌ الهام‌ کردش‌ بدکاریش‌ ‌را‌ و پرکاریش‌ ‌را‌ (8) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
7) و سوگند به نفس آدمی و کسی که آن را به زیبایی تمام آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
8) آنگاه (به این نفس ) خوبی ها و بدی ها را الهام کرد . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
7) سوگند به نفس و آنکه آن را مرتب ساخت! [ نظرات / امتیازها ]
8) و بد کاریش و پارسایى‏اش را به او الهام کرد، [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - ابوالحسن شعرانی
7) و نفس‌ و آنکه‌ راست‌ کردش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌پس‌ الهام‌ کردش‌ بدکاریشرا و پرهیزکاریش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » جلال الدین فارسی
7) و ‌به‌ جان‌ (‌ یا ‌ شخص‌ آدمی‌) و آنکه‌ بی‌کژی‌ و کاستی‌ ساختش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌پس‌ بزهکاریش‌ و پرهیزگاریش‌ ‌را‌ ‌به‌ وی‌ الهام‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » رضاسراج
7) سوگند ‌به‌ نفس‌ آدمی‌ و آنکه‌ عدالت‌ بکار برده‌ ‌است‌ ‌در‌ آفرینش‌ وی‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و الهام‌ کرده‌ ‌است‌ بدو ناپاکی‌ ‌آن‌ ‌را‌ و پرهیزکاریش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
7) و قسم‌ بنفس‌ آدمی‌ و بذاتی‌ ‌که‌ درست‌ اندام‌ کرد ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) پس‌ تعلیم‌ کرد باو گناه‌ ‌او‌ ‌را‌ و تقوی‌ ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » طاهره صفارزاده
7) و سوگند ‌به‌ روح‌ و ‌آن‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ آفرید و نظام‌ و کمال‌ بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و سپس‌ ‌به‌ ‌آن‌ شرّ و خیرش‌ ‌را‌ الهام‌ فرمود. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اصغر برزی
7) و ‌به‌ نفس‌ [آدمی‌] و ‌به‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ آفرینش‌ ‌او‌ راست‌ کرد، [ نظرات / امتیازها ]
8) پس‌ الهام‌ کرد ‌به‌ ‌او‌ گناه‌ کاری‌ و پارسایی‌ وی‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
7) و بنفس‌ ناطقه‌ و آنکه‌ ‌او‌ ‌را‌ بحد کمال‌ بیافرید [ نظرات / امتیازها ]
8) و باو شر و خیر الهام‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمود اشرفی تبریزی
7) و بنفس‌ و آنکه‌ راست‌ و درست‌ کردش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌پس‌ الهام‌ کردش‌ بد کاری‌ و پرهیزکاریش‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمود یاسری
7) قسم‌ ‌به‌ ‌خود‌ انسان‌ و کسی‌ ‌که‌ راست‌ و درست‌ کرد ‌آن‌ ‌را‌. (لفظ «‌ما» ‌در‌ ‌اینکه‌ سه‌ ‌آیه‌ ‌به‌ معنی‌: «‌من‌» ‌است‌ مثل‌: لا تَنکِحُوا ما نَکَح‌َ آباؤُکُم‌). [ نظرات / امتیازها ]
8) و الهام‌ کرد ‌به‌ ‌آن‌ و شناساند معصیت‌ و پرهیزکاریش‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
7) و ‌به‌ نفس‌ [انسان‌] و آنکه‌ ‌به‌ ‌آن‌ سامان‌ داد [ نظرات / امتیازها ]
8) و ‌به‌ ‌هر‌ نفسی‌ نافرمانی‌ و پرهیزگاری‌اش‌ ‌را‌ الهام‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » کاظم ارفع
7) سوگند ‌به‌ نفس‌ انسان‌ و ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ پرداخت‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) و سپس‌ شرّ و خیرش‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ الهام‌ فرمود. [ نظرات / امتیازها ]
 » کاظم پورجوادی
7) سوگند ‌به‌ روح‌ آدمی‌ و ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌به‌ اعتدال‌ ‌آن‌ ‌را‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
8) و خیر و شرش‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ الهام‌ کرد: [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
7) و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده - ( 7 [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس بدیها و پرهیزگاریهایش را به او الهام کرده - ( 8 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
7) و قسم به نفس آدمى و آن که آن را به طور متعادل بپرداخت، ( 7 ) [ نظرات / امتیازها ]
8) پس [شناخت] بدکارى و تقوا پیشگى اش را به او الهام کرد، ( 8 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
7) به نفس سوگند و آنکه آن را سامان داد. [ نظرات / امتیازها ]
8) پس پلیدى‏ها و پاکى‏هایش را به او الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
7) و به نفس- جان، روان- و آن که آن را راست و درست ساخت- یا سامان بخشید-. [ نظرات / امتیازها ]
8) پس بدکارى و پرهیزگارى‏اش را به وى الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
7) و به روان و آنچه راست آوردش‌ ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) پس سروشش فرستاد گنهکاریش و پرهیزش‌ ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
7)
و سوگند به نفس آدمى و آنکه او را سامان داد [ نظرات / امتیازها ]
8) پس [تشخیص‏] فجور و تقوى را به وى الهام کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
7) و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل، و دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است)! [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده است). [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
7) و سوگند به نفس انسان و آنکه آن را سامان داد (۷) [ نظرات / امتیازها ]
8) آنگاه نافرمانى و پرهیزگارى‏اش را در آن الهام کرد (۸) [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
7) و به نفس [آدمى‏] و کسى که آن را نظام بخشید، [ نظرات / امتیازها ]
8) آن‏گاه [قدرت شناخت‏] بزهکارى و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد، [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - تفسیر همراه
8) پس بزهکاریش و پرهیز کاریش را به وی الهام کرد [ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن در خانه - مهدی محمودیان
7) و سوگند به نفس و تن (آدم ) و به کسی که او را درست اندام و متناسب گردانید [ نظرات / امتیازها ]
8) پس راه معصیت و گناه و تقوا و پرهیزکاریش را به او شناساند . [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
8) و گنهکارى و تقواپیشگى اش را به آن الهام کرد.«۸» [ نظرات / امتیازها ]
 » تدبرقران
7) و سوگند به نفس آدمى و آن قدرتمند دانای حکیمى که آن را موزون ساخت و سامان بخشید«۷» [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرجوامع
7)
و سـوگـند به نفس آدمى و آن خدایى که آن را منظم ساخته و نیکوآفریده اسـت . [ نظرات / امتیازها ]
8)
سـپـس فـجور و تقوا (شر و خیر) را به الو الهام کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
7) و سوگند به نفس آدمى و آن که سامانش بخشید، [ نظرات / امتیازها ]
8) و بزهکارى و تقوایش را به او الهام کرد، [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
7) سوگند به نفس آدمى و آن قدرتمند حکیمى که آن را موزون ساخت و سامان بخشید ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و گنهکارى و تقواپیشگى اش را به آن الهام کرد ، [ نظرات / امتیازها ]