از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الذی یؤتی ماله یتزکی ):(همان کسانیکه مال خود را می دهند تا آن را پاک و پربرکت سازند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ یَتَزَکّی‌ (18)

الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ: ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ می‌دهد مال‌ ‌را‌، ‌یعنی‌ ‌در‌ مصارف‌ خیرصرف‌ می‌کند، یَتَزَکّی‌: طلب‌ نماید پاکی‌ ‌را‌ نزد ‌خدا‌ و ‌به‌ اخلاص‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌دهد بدون‌ شایبه ریا و سمعه‌ ‌ یا ‌ آنکه‌ زکوة مال‌ ‌خود‌ ‌را‌ عطا کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - اهل سخاوت و انفاق که با گذشت از ثروت خویش، به تزکیه نفس مى پردازند، با تقواترین مردم اند.

الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى

جمله «یتزکّى» حال است و فعل «زکا»; یعنى، نمو کرد و صالح شد و نیز به خالص هر چیز و آنچه به منظور پاک کردن ثروت پرداخته مى شود، زکات گفته مى شود (قاموس). بنابراین باب تفعّل آن ـ که بر تکلّف دلالت دارد، یا به معناى با زحمت خود را رشد دادن و شایسته ساختن است و یا مراد از آن پرداختن زکات مال با جدیّت تمام است. برداشت یاد شده، ناظر به معناى اول است.

2 - پرداخت زکات، برترین مصداق تقوا است.

الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى

3 - سخاوت مندى و انفاق گرى مداوم، از ویژگى هاى با تقواترین افراد است.

الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى

تداوم، از مضارع بودن فعل «یؤتى» استفاده شده است.

4 - جود و انفاق و صرف اموال شخصى خود براى رضاى خداوند، زمینه ساز پاک سازى نفس و مایه پاکى ثروت است.

الذى یؤتى ماله یتزکّى

آیات بعد، انگیزه انفاق گرانِ با تقوا را، جلب رضایت خداوند معرفى کرده است.

5 - دورى از آتش دوزخ، وعده خداوند به اهل زکات و انفاق

و سیجنّبها الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى

6 - انفاق، در صورتى نشان تقواپیشگى است که به قصد تزکیه نفس و پاک سازى ثروت انجام گیرد.

الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى

7 - اعتبار مالکیت شخصى در اسلام

ماله [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
الَّذِی یُؤْتِی مالَهُ یَتَزَکَّى

«قاضى» در تفسیر این آیات مى گوید: از آیه هاى 16 -14 این سوره، هرگز چنین دریافت نمى شود که تنها کفرگرایان وارد آتش مى شوند، تا پندار پوچ گروه خوارج و برخى از «مرجئه» درست باشد که مردم بر دو دسته اند: یا ایماندار هستند که در بهشت خواهند بود، و یا کفرگرا که در آتش ماندگار خواهند شد، و دیگر ایماندار گناهکار نداریم؛ نه، هرگز از این آیات چنین چیزى دریافت نمى گردد، چرا که واژه «ناراً» به صورت «نکره» آمده ونه «معرفه» تا روشن سازد که این آتش، آتشى است که در آن، کسى جز با این خصلت هاى نکوهیده وارد نمى گردد، امّا هرگز بیانگر این نیست که آتش دوزخ تنها همین است و بس، و دوزخیان نیز تنها این کافران مى باشند؛ نه، هرگز، بلکه از آیات دیگر، از جمله آیاتى از سوره «نساء» به روشنى دریافت مى گردد که آتش، طبقه ها و درکات دیگرى دارد که منافقان و گناهکاران در آنها وارد خواهند شد.

به هر حال از آیات این نکته دریافت مى گردد که: بر این آتش جز کسانى که خدا را تکذیب کنند و از ایمان روى برتابند، هیچ کس دیگرى وارد نمى گردد، و مى دانیم که «خوارج» و «مرجئه» بر خلاف این آیات آن کس را هم که خدا را تکذیب نکند و از حق روى بر نتابد، امّا واجب هایى را ترک و یا به گناهانى دست یازد، در ردیف این گروه قرار مى دهند، و این به روشنى خلاف ظاهر آیات مورد بحث است.

پاره اى واژه «اتقى» و «اشقى» را در این آیات، به معنى پرهیزگار و تیره بخت، گرفته اند و نه پرهیزگارتر و تیره بخت تر، درست همان گونه که در این شعر واژه «اوحد» به معنى «واحد» آمده است که مى گوید:


تمنى رجال اَن اموت و ان امت

فتلک سبیل لست فیها باوحد

مردانى آرزو مى کنند که من بمیرم، و اگر من جهان را بدرود گویم مهم نیست، چرا که این راهى است که همه خواهند رفت و من تنها نخواهم بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(18)‌-‌ الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ میدهد مال‌ ‌یعنی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ مصارف‌ خیر صرف‌ میکند یَتَزَکّی‌ میجوید پاکی‌ نزد خدای‌ ‌تعالی‌ و باخلاص‌ ‌آن‌ ‌را‌ میدهد بدون‌ شایبه‌ ریاء و سمعه‌ ‌ یا ‌ زکاة میدهد و ‌اینکه‌ بدل‌ یُؤتِی‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ حالست‌ ‌از‌ فاعل‌ ‌آن‌ چون‌ ابو دحداح‌ ‌که‌ بصدق‌ تمام‌ نخلستان‌ ‌خود‌ ‌را‌ داد و یک‌ درخت‌ گرفت‌ و بپیغمبر داد ‌تا‌ بعوض‌ ‌آن‌ درختی‌ ‌از‌ بهشت‌ بستاند، و صاحب‌ طبرسی‌ آورده‌ ‌که‌ قاضی‌ عضد«1» گفته‌ ‌که‌ ‌آیه‌ لا یَصلاها إِلَّا الأَشقَی‌ الَّذِی‌ کَذَّب‌َ وَ تَوَلّی‌ دلالت‌ نمیکند ‌بر‌ آنکه‌ حق‌ سبحانه‌ و ‌تعالی‌ داخل‌ نسازد ‌در‌ دوزخ‌ مگر کافر ‌را‌ ‌هم‌ چنان‌ ‌که‌ زعم‌ خوارج‌ و بعضی‌ ‌از‌ مرجئه‌ ‌است‌ زیرا ‌که‌ تنکیر مذکوره‌ و تعریف‌ ‌آن‌ دالست‌ ‌بر‌ آنکه‌ مراد بآن‌ ناریست‌ مخصوص‌ ‌از‌ نیران‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ داخل‌ نشود مگر شخصی‌ ‌که‌ اشقای‌ همه‌ ‌باشد‌ چه‌ نیران‌ ‌را‌ درکات‌ متعدده‌ ‌است‌ ‌هم‌ چنان‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌سورة‌ النبأ سمت‌ تحریر یافت‌ ‌پس‌ ‌اینکه‌ نار مخصوص‌ درکه‌ای‌ ‌باشد‌ ‌از‌ ‌آن‌ درکات‌ فحینئذ ‌آیه‌ مذکوره‌ دلالت‌ نکند ‌بر‌ آنکه‌ ‌غیر‌ اشقی‌ ‌از‌ عصات‌ ‌که‌ شقاوت‌ ‌ایشان‌ کمتر ‌باشد‌ بجهت‌ انتفای‌ احد وصفین‌ مذکورین‌ ‌در‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ ‌آن‌ تکذیب‌ و تولیست‌ بآتش‌ معذب‌ نشوند، و بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌ مراد باشقی‌ و اتقی‌ شقیست‌ و تقی‌ ‌کما‌ ‌قال‌ طرفه‌:

تمنّی‌ رجال‌ ‌أن‌ أموت‌ و ‌إن‌ امت‌ فتلک‌ سبیل‌ لست‌ ‌فیها‌ بأوحد

مراد باوحد واحد ‌است‌، و صاحب‌ کشاف‌ آورده‌ ‌که‌ ‌اگر‌ کسی‌ گوید چرا حق‌ سبحانه‌ فرموده‌ ‌که‌ لا یَصلاها إِلَّا الأَشقَی‌ وَ سَیُجَنَّبُهَا الأَتقَی‌ و حال‌ آنکه‌ ‌هر‌ شقی‌ ‌که‌ هست‌ مستحق‌ دخول‌ نار ‌است‌ و ‌هر‌ تقی‌ سزاوار جنت‌ نه‌ آنکه‌ دخول‌ نار مختص‌ ‌است‌ باشقی‌ الاشقیاء و نجات‌ باتقی‌ الأتقیاء و ‌اگر‌ ‌در‌ جواب‌ گویند ‌که‌ ‌او‌ سبحانه‌ نار ‌را‌ بعنوان‌ تنکیر ایراد فرموده‌ ‌پس‌ مراد ‌او‌ ناریست‌ ‌که‌ مخصوص‌ ‌باشد‌ باشقی‌ گوئیم‌ چه‌ میگویند ‌در‌ سَیُجَنَّبُهَا الأَتقَی‌ و معلوم‌ ‌است‌ ‌که‌ افسق‌ اهل‌ اسلام‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ نار مخصوص‌ مجتنب‌اند نه‌ آنکه‌ تجنب‌ مخصوص‌ باتقای‌ ‌ایشان‌ ‌است‌ ‌پس‌ حقیقت‌ جواب‌ آنست‌ ‌که‌ گوئیم‌ ‌آیه‌ وارد ‌است‌ ‌در‌ موازنه‌ میان‌ حال‌ عظیم‌ ‌از‌ مشرکان‌ و حال‌ عظیم‌ ‌از‌ مؤمنان‌ ‌پس‌ بجهت‌ مبالغه‌ ‌در‌ ایندو صفت‌ متناقض‌ اشقی‌ ‌را‌ مخصوص‌ ساخته‌ بصلی‌ بحصر ادعایی‌ فکان‌ النار ‌لم‌ تخلق‌ الا ‌له‌ و اتقی‌ ‌را‌ مخصوص‌ گردانیده‌ بنجات‌ بحصر مذکور فکأن‌ الجنة ‌لم‌ یخلق‌ الا ‌له‌، ‌بعد‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌در‌ صفت‌ اتقی‌ ‌که‌ معطی‌ مالست‌ ‌از‌ روی‌ اخلاص‌ میفرماید: [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
همان کسى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کند، و منظورش جلب رضاى خدا، و تزکیه نفس و پاکى اموال مى باشد (الذى یؤ تى ماله یتزکى ).
تعبیر به ((یتزکى )) در حقیقت اشاره به قصد قربت و نیت خالص ‍ است خواه این جمله به معنى کسب نمو معنوى و روحانى باشد، یا به دست آوردن پاکى اموال ، چون ((تزکیة )) هم به معنى نمو دادن آمده و هم پاک کردن در آیه 103 توبه نیز مى خوانیم : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم : از اموال آنها زکاتى بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازى و پرورش دهى و (هنگام گرفتن زکات ) به آنها دعا کن که دعاى تو مایه آرامش آنها است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
‌-‌ الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ یَتَزَکّی‌‌-‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ ‌با‌ تقواترین‌ افراد ‌را‌ اینطور وصف‌ میکند ‌که‌ مال‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ میدهند ‌تا‌ ‌آن‌ مال‌، پاکیزه‌ شود و نموّ کند‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[18] ‌از‌ بارزترین‌ صفات‌ «اتقی‌» صدقه‌ دادن‌ مال‌ ‌است‌ ‌تا‌ بدترین‌ وسیله‌ دلش‌ ‌را‌ ‌از‌ بخل‌ و حرص‌ و دوستی‌ دنیا پاک‌ کند.

«الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ یَتَزَکّی‌‌-‌ ‌که‌ مالش‌ ‌را‌ می‌دهد ‌تا‌ پاک‌ شود.»

‌هر‌ ‌که‌ مال‌ دارد ‌آن‌ ‌را‌ خرج‌ می‌کند، ولی‌ بیشترین‌ مردم‌ ‌از‌ خرج‌ کردن‌ مال‌ جز حسرت‌ نصیبی‌ ندارند، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ ‌از‌ زکات‌ و پاکیزه‌ شدن‌ قلب‌ ‌به‌ ‌آن‌ اندازه‌ بحث‌ نمی‌کنند ‌که‌ ‌از‌ شخص‌ خودشان‌ و خودپسندی‌ سخن‌ می‌گویند، مگر کسانی‌ ‌که‌ پرهیزگار باشند و بدانند ‌که‌ دوستی‌ دنیا ریشه ‌هر‌ انحراف‌ ‌است‌ و ‌از‌ همین‌ روی‌ ‌با‌ زکات‌ دوستی‌ دنیا ‌را‌ ‌از‌ دلهای‌ ‌خود‌ پاک‌ می‌کنند.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
الَّذِی‌ یُؤتِی‌ مالَه‌ُ یَتَزَکّی‌:

بیان‌ آنستکه‌ بذل‌ مال‌ بمنظور تزکیه‌ و اداء وظیفه‌ واجب‌ ‌باشد‌ ‌که‌ سبب‌ ایمن‌ بودن‌ ‌از‌ عقوبت‌ دوزخ‌ خواهد ‌بود‌ و استفاده‌ می‌شود ‌که‌ اداء زکات‌ و پرداخت‌ وظایف‌ مالی‌ ‌از‌ نظر اینکه‌ پایه‌ اصلاحات‌ عمومی‌ و مواسات‌ طبقات‌ سرمایه‌دار ‌با‌ سایر طبقات‌ متوسط و بینوا ‌بر‌ ‌اینکه‌ امر استوار خواهد ‌بود‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ نظر رکنی‌ ‌از‌ ارکان‌ و فروع‌ اسلامی‌ معرفی‌ ‌شده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - استاد راهنما
((همان کسى که مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا پاک شود))(الذى یؤتى ماله یتزکى ).تـعـبـیر به ((یتزکى )) در حقیقت اشاره به قصد قربت و نیت خالص است خواه این جمله به معنى کـسـب نـمـو مـعنوى و روحانى باشد, یا به دست آوردن پاکى اموال , چون ((تزکیه )) هم به معنى ((نمودادن )) آمده و هم ((پاک کردن )).
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه

همان کسى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏کند ، و منظورش جلب رضاى خدا ، و تزکیه نفس و پاکى اموال مى‏باشد ( الذى یؤتى ماله یتزکى).

تعبیر به یتزکى در حقیقت اشاره به قصد قربت و نیت خالص است خواه این جمله به معنى کسب نمو معنوى و روحانى باشد ، یا به دست آوردن پاکى اموال ، چون تزکیة هم به معنى نمو دادن آمده و هم پاک کردن در آیه 103 توبه نیز مى‏خوانیم : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم : از اموال آنها زکاتى بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازى و پرورش دهى و ( هنگام گرفتن زکات ) به آنها دعا کن که دعاى تو مایه آرامش آنها است .

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 181
الَّذِی یُؤْتِی مالَهُ یَتَزَکَّى:
بیان آنستکه بذل مال بمنظور تزکیه و اداء وظیفه واجب باشد که سبب ایمن بودن از عقوبت دوزخ خواهد بود و استفاده مى‏شود که اداء زکات و پرداخت وظایف مالى از نظر اینکه پایه اصلاحات عمومى و مواسات طبقات سرمایه‏دار با سایر طبقات متوسط و بینوا بر این امر استوار خواهد بود از این نظر رکنى از ارکان و فروع اسلامى معرفى شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.