از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اما من بخل و استغنی ):(و اماکسی که بخل بورزد و طالب ثروت و بی نیازی باشد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ أَمّا مَن‌ بَخِل‌َ وَ استَغنی‌ (8)

وَ أَمّا مَن‌ بَخِل‌َ: و اما کسی‌ ‌که‌ بخل‌ کرده‌ ‌به‌ دادن‌ حقوق‌ مال‌ ‌خود‌ ‌ یا ‌ کلمه توحید، وَ استَغنی‌: و بی‌نیاز دید ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ شهوات‌ دنیا ‌از‌ ثواب‌ الهی‌، و بدین‌ سبب‌ ‌به‌ موجبات‌ ‌آن‌ ‌که‌ اتیان‌ طاعت‌ و اجتناب‌ ‌از‌ معصیت‌ ‌است‌، توجه‌ ننمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - دسته اى از مردم، از صرف اموال خود در موارد لازم، بخل ورزیده و همواره درصدد ثروت اندوزى و غنى ساختن خویش اند.

و أمّا من بخل و استغنى

«بخل»; یعنى، دور نگه داشتن اندوخته ها، از مصارفى که منع آنها از آن شایسته نیست (مفردات).

2 - حالت بخلورزى و ثروت اندوزى، ناپسند و نقطه مقابل تقوا است.

فأمّا من أعطى و اتّقى ... و أمّا من بخل و استغنى

صاحب «العین» گفته است: فعل «استغنى»، به معناى «به ثروت رسید» است. براساس این معنا، «استغناء»; یعنى، ثروت اندوزى و باب استفعال بودن آن، بر مبالغه در ثروت مندى دلالت دارد.

3 - اعتماد به اموال خویش و احساس بى نیازى در برابر پاداش هاى موعودِ خداوند، خصلتى نکوهیده است.

و صدّق بالحسنى ... فأمّا من ... استغنى

مراد از «استغنى» ـ به قرینه جمله «صدّق بالحسنى» در آیات پیشین ـ ممکن است استغناى از «حسنى» (پاداش هاى نیک خداوند) باشد. بیان فرجام دشوار (العسرى) براى صاحبان این خصلت ها (در آیات بعد) بیانگر نکوهش آن خصلت ها است.

4 - احساس بى نیازى از پاداش هاى موعود خداوند، زمینه بخل ورزى و ترک انفاق

فأمّا من أعطى ... و أمّا من بخل و استغنى

در برداشت یاد شده، عطف «استغنى» بر «بخل»، عطف سبب بر مسبب دانسته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
سزاى حق ناشناسى و حق کشى

آن گاه در ترسیم کیفر سهمگین کسانى که از نظر اندیشه و عملکرد در برابر آن گروه پرواپیشه و حق شناس و رعایت گر حقوق مردم هستند مى پردازد و مى فرماید:

وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى

و امّا آن کسى که بخل ورزید وخود را بى نیاز پنداشت، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(8)‌-‌ وَ أَمّا مَن‌ بَخِل‌َ و اما کسی‌ ‌که‌ بخل‌ کرده‌ بدادن‌ حقوق‌ مال‌ ‌خود‌ ‌ یا ‌ کلمه توحید وَ استَغنی‌ و بی‌نیاز دید ‌خود‌ ‌را‌ بشهوت‌ دنیا ‌از‌ ثواب‌ خدای‌ و بدین‌ سبب‌ بموجبات‌ ‌آن‌ ‌که‌ ارتکاب‌ طاعتست‌ و اجتناب‌ ‌از‌ معصیت‌ توجه‌ ننمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
در آیات بعد به نقطه مقابل این گروه پرداخته ، مى فرماید: اما کسى که بخل ورزد و از این طریق بى نیازى طلبد… (و اما من بخل و استغنى ).
((بخل )) در اینجا نقطه مقابل ((اعطاء)) است که در گروه اول (گروه سخاوتمندان سعادتمند) بیان شد، ((و استغنى )) (بى نیازى بطلبد) یا بهانهاى است براى بخل ورزیدن ، و وسیله اى است براى ثروت اندوختن ، و یا اشاره به این است که او خود را از پاداشهاى الهى بى نیاز مى شمرد،
بر عکس گروه اول که چشمشان دائما به لطف خدا است ، و یا خود را از اطاعت پروردگار مستغنى مى بیند و دائما آلوده گناه است .
و اصولا براى این بخیلان بى ایمان انجام اعمال نیک و مخصوصا انفاق در راه خدا کار سخت و دشوار است ، در حالى که براى گروه اول نشاطآور و روح افزا است . <5> [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
کلمه (بَخِل‌َ) نقطه مقابل‌ کلمه (أَعطی‌) ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ آیه‌-‌ 5‌-‌ گفته‌ شد. ‌یعنی‌ اما کسی‌ ‌که‌ بخل‌ ورزد و مالی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌به‌ وی‌ داده‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ مصرف‌ نکند و ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و حق‌ بی‌نیاز بداند کیفرش‌ همان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ آیه‌-‌ 10‌-‌ خواهد آمد‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
زندگی‌ دقیقتر ‌از‌ آنچه‌ تصور شود، و دقیقتر ‌از‌ آنچه‌ بزرگان‌ ‌از‌ دانشمندان‌ اطلاع‌ دارند، صاحب‌ نظم‌ ‌است‌، و ‌حتی‌ یکی‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ عظمت‌ نظام‌ عالم‌ ‌او‌ ‌را‌ مبهوت‌ کرده‌ ‌بود‌، گفته‌ ‌است‌ ‌که‌ جهان‌ ‌به‌ زبان‌ ریاضی‌ نوشته‌ ‌شده‌ ‌است‌.

یک‌ جزء ‌از‌ یک‌ میلیون‌ جزء ‌از‌ ثانیه‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ حساب‌ می‌شود، و ذره بسیار سبکی‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ صاحب‌ وزن‌ ‌است‌، مژه‌ زدن‌ و چشم‌ زدن‌ و نیت‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ ‌به‌ حساب‌ می‌آید، ولی‌ بعضی‌ ‌از‌ مردم‌ ‌به‌ نادانی‌ ‌خود‌ چنان‌ تصور می‌کنند ‌که‌ ‌در‌ جنگلی‌ آشفته‌ و بی‌سامان‌ زندگی‌ می‌کنند، ‌پس‌ ‌به‌ تکذیب‌ حق‌ می‌پردازند و بخل‌ می‌ورزند و ‌در‌ زمین‌ استکبار می‌کنند و نهایت‌ ‌ایشان‌ رو ‌به‌ رو شدن‌ ‌با‌ عسری‌ و دشواری‌ ‌است‌.

«وَ أَمّا مَن‌ بَخِل‌َ وَ استَغنی‌
‌پس‌ انفاق‌ نکند، و ‌به‌ آنچه‌ دارد بچسبد، و چنان‌ پندارد ‌که‌ مال‌ سبب‌ جاودانی‌ شدن‌ ‌او‌ می‌شود، و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ مهلکه‌ نجات‌ می‌دهد، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ أَمّا مَن‌ بَخِل‌َ وَ استَغنی‌
عمومی‌ امتناع‌ نماید و غرض‌ جمع‌ مال‌ و منال‌ و ثروت‌ ‌باشد‌ و علاقه‌ای‌ بتأمین‌ مصالح‌ عمومی‌ نداشته‌ ‌باشد‌ و جز خودخواهی‌ و ‌خود‌ پرستی‌ ‌در‌ زندگی‌ هدف‌ نداشته‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان

و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری و ما یغنی عنه ماله اذا تردی کلمه بخل در مقابل کلمه اعطاء - دادن به معنای ندادن است ، و کلمه استغناء به معنای طلب غنی و ثروت از راه ندادن و جمع کردن است ، و مراد از تکذیب به حسنی ، کفر وعده حسنی و ثواب خدا است ، که انبیا آن را به بشر رسانده‏اند ، و معلوم است که کفر به آن وعده ، کفر به اصل قیامت است .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه تفسیر جوامع الجامع
وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏ اما کسى که بخل ورزد و به آنچه در پیشگاه خداست بى‏میل باشد گویى از خدا بى‏نیاز است و از او پرهیز نمى‏کند یا به شهوتهاى دنیوى از نعمتهاى بهشتى بى‏نیاز است چرا که «و استغنى» در مقابل «و اتّقى» است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.