از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فاما الیتیم فلا تقهر):(پس تو هیچ یتیمی را خوار نشمار) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر خسروی
9‌-‌ و امّا یتیم‌ ‌را‌ مقهور مساز ‌یعنی‌ حق‌ّ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ مالش‌ بواسطه‌ ناتوانیش‌ ‌از‌ ‌بین‌ مبر (چنانکه‌ رسم‌ عرب‌ ‌در‌ جاهلیت‌ بوده‌ ‌است‌).

و بقولی‌ ‌یعنی‌ یتیم‌ ‌را‌ حقیر مشمار و خوار مکن‌ (چه‌ تو ‌خود‌ یتیم‌ بوده‌ای‌ و طعم‌ یتیمی‌ چشیده‌ای‌).

‌از‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ مسعود مروی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ فرمود: (‌هر‌ کس‌ دستی‌ بسر یتیمی‌ بکشد بهر موئی‌ ‌که‌ ‌از‌ زیر دست‌ ‌او‌ بگذرد ‌برای‌ ‌او‌ روز قیامت‌ نوری‌ خواهد ‌بود‌).

و فرمود: (‌من‌ و متکفل‌ یتیم‌ ‌در‌ بهشت‌ مانند ‌اینکه‌ دو هستیم‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ ‌او‌تقوی‌ خدای‌ عزّ و جل‌ّ داشته‌ ‌باشد‌ و اشاره‌ بسبابه‌ و وسطی‌ ‌خود‌ فرمود). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - پرهیز از تحمیل خواسته هاى خود بر یتیمان، توصیه خداوند به پیامبر(ص)

فأمّا الیتیم فلاتقهر

«قَهْر» به معناى مسلط شدن است. خداوند را «قاهر» مى گویند; زیرا خلق را مقهور تسلط و قدرت خویش ساخته و آنان را بر وفق آنچه اراده اش تعلق گرفته ـ چه دلخواه آنان باشد و چه از آن اکراه داشته باشند ـ متحوّل ساخته است. (تاج العروس)

2 - خداوند، با گوشزد کردن یتیمى پیامبر(ص) و مراقبت هاى خویش از آن حضرت، او را به پرهیز از سلطه بر یتیمان فراخواند.

ألم یجدک یتیمًا فـاوى ... فأمّا الیتیم فلاتقهر

حرف «فاء»، این آیه را بر جمله مناسب آن در آیات پیشین، تفریع کرده است.

3 - یتیمان، در معرض مجبور شدن به اجراى دستورهاى دیگران و نیازمند امداد و حمایت در برابر تجاوزگران

فأمّا الیتیم فلاتقهر

4 - تحقیر یتیمان و تحمیل ذلّت بر آنان، کارى نکوهیده و مورد نهى خداوند

فأمّا الیتیم فلاتقهر

«قَهْر»; یعنى، بر کسى فائق آمدن و او را به طریقى ذلّت آفرین، گرفتار ساختن. (تاج العروس) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(9)‌-‌ فَأَمَّا الیَتِیم‌َ ‌پس‌ اما یتیمان‌ ‌را‌ فَلا تَقهَر ‌پس‌ قهر مکن‌ و ‌از‌ نزد ‌خود‌ مران‌ و حقیرمشمار و قدر ‌ایشان‌ بشناس‌ و ‌در‌ طریق‌ احسان‌ و رأفت‌ و عطوفت‌ ‌با‌ ‌ایشان‌ سلوک‌ نمای‌، و یتیمی‌ ‌خود‌ ‌را‌ بیاد آور و ‌بر‌ مال‌ ‌ایشان‌ مسلط مشو ‌تا‌ حق‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ تصرف‌ نمایی‌ و بایشان‌ نرسانی‌ ‌هم‌ چنان‌ ‌که‌ عرب‌ میکنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
فَأَمَّا الیَتِیم‌َ فَلا تَقهَر

کلمه یتیم‌ ‌برای‌ کودک‌ انسانی‌ بکار میرود ‌که‌ پدر ‌را‌ ‌از‌ دست‌ داده‌ ‌باشد‌. و ‌برای‌ بچه حیوانی‌ بکار میرود ‌که‌ مادر ‌را‌ ‌از‌ دست‌ داده‌ ‌باشد‌. چون‌ عرب‌ قبل‌ ‌از‌ زمان‌ نزول‌ قرآن‌ اموال‌ یتیمان‌ ‌را‌ ‌به‌ قهر و غلبه‌ میخورد لذا ‌اینکه‌ ‌آیه‌ ‌به‌ پیامبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ اخطار میکند: مبادا تو ‌اینکه‌ عمل‌ ‌را‌ انجام‌ دهی‌، زیرا تو ‌خود‌ درد یتیمی‌ ‌را‌ تحمل‌ نموده‌ای‌. ‌اینکه‌ معنا واضح‌ ‌است‌ ‌که‌ پیامبر ‌حتی‌ قصد خوردن‌ مال‌ یتیم‌ ‌را‌ ‌هم‌ نداشت‌، ‌تا‌ چه‌ برسد ‌به‌ اینکه‌ مال‌ یتیم‌ ‌را‌ بخورد.

‌پس‌ معلوم‌ میشود ‌که‌ ‌اینکه‌ هشدار ‌به‌ امت‌ پیامبر ‌است‌. ولی‌ بطور ‌غیر‌ مستقیم‌. ‌کما‌‌-‌ اینکه‌ آیه ‌بعد‌ ‌هم‌ همینطور ‌است‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[9] پیامبر ‌از‌ سرزمین‌ محرومیت‌ برخاست‌، ‌پس‌ یار محرومان‌ ‌بود‌، و پروردگارش‌ ‌به‌ ‌او‌ سفارش‌ کرد ‌که‌ ‌با‌ یتیم‌ مدارا کند، و ‌از‌ قهر ‌او‌ و تجاوز کردن‌ ‌به‌ حقش‌ خودداری‌ ورزد.

«فَأَمَّا الیَتِیم‌َ فَلا تَقهَر‌-‌ و ‌به‌ یتیم‌ قهر و خشم‌ مکن‌.»
دستش‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ گذشته‌، ‌در‌ روز قیامت‌ نور بهره ‌او‌ خواهد شد».«18» و ‌گفت‌: «‌من‌ و متکفل‌ یتیم‌، ‌اگر‌ ‌از‌ خدای‌ عز و جل‌ بترسد، ‌در‌ روز قیامت‌ همچون‌ ‌اینکه‌ دو هستیم‌»، و ‌به‌ دو انگشت‌ سبّابه‌ و وسطای‌ ‌خود‌ اشاره‌ کرد.«19»

‌از‌ ‌رسول‌ اللّه‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌: «چون‌ یتیم‌ بگرید، عرش‌ ‌خدا‌ ‌به‌ لرزه‌ ‌در‌ می‌آید، و خدای‌ ‌تعالی‌ ‌به‌ فرشتگان‌ ‌خود‌ می‌گوید: ای‌ فرشتگانم‌؟ چه‌ کس‌ ‌اینکه‌ یتیم‌ ‌را‌ ‌که‌ پدرش‌ ‌در‌ زیر خاک‌ پنهان‌ ‌است‌ ‌به‌ گریه‌ درآورد! ‌پس‌ فرشتگان‌ می‌گویند: پروردگارا، تو داناتری‌، و خدای‌ ‌تعالی‌ ‌به‌ فرشتگانش‌ می‌گوید: گواه‌ باشید ‌که‌ ‌هر‌ کس‌ ‌آن‌ یتیم‌ ‌را‌ خاموش‌ و خرسند سازد، روز قیامت‌ خرسندش‌ خواهم‌ ساخت‌».«20» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
فَأَمَّا الیَتِیم‌َ فَلا تَقهَر:

مبنی‌ ‌بر‌ ارشاد ‌است‌ نظر ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ ‌در‌ کودکی‌ ‌رسول‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ یتیم‌ و فاقد پدر و مادر بوده‌ هرگز ‌با‌ ایتام‌ و کودکان‌ بی‌پدر اظهار عزت‌ و بزرگی‌ منما و آنان‌ ‌را‌ ذلیل‌ و فرومایه‌ مپندار. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
امّا تو اى پیامبر! به پاس آن نعمت‏هاى گران، اینک هرگز یتیم را میازار،
به باور «فراء» و «زجاج» از آن جایى که در جامعه آن روز عرب، «یتیم» را ز مال خود مى‏راندند و حقوق او را پایمال ساختند، خدا در احیاى حقوق این انسان‏هاى ناتوان و بى‏دفاع روشنگرى مى‏کند که مباد اجازه دهى در جامعه‏ات حق یتیمى پایمال شود و او را با قهر و غلبه از مال و ثروتش برانند.
امّا به باور «مجاهد» منظور این است که: هرگز «یتیم» را تحقیر مکن که تو نیز روزگارى «یتیم» بودى.
پیامبر گرامى در زندگى خویش هماره در مورد یتیمان رفتار و سیاستى تحسین‏برانگیز و نیکو داشت و در مورد آنان به نیکى سفارش مى‏فرمود.
در روایتى آورده‏اند که: روزى کودکى نزد پیامبر آمد و گفت: اى پیامبر خدا! من سایه پدر بر سر ندارم و خواهرى نیز دارم که بسان من یتیم است، و مادرم بانویى است شوهر مرده؛ پس مارا سیر کنید که خدا شما را از نعمت‏هایش هر آنچه مى‏خواهید ارزانى دارد و خشنودتان گرداند!
پیامبر فرمود: ما احسن ما قلت یا غلام! پسر جان! چقدر زیبا و سنجیده سخن گفتى!
آن‏گاه به بلال» دستور داد به خانه پیامبر برود و هر چه موجود است بیاورد. «بلال» شتابان به خانه رفت و شمارى خرما آورد. پیامبر هفت عدد از آن را به آن پسرک داد، و هفت عدد به وسیله او براى خواهرش فرستاد و هفت عدد هم براى مادرش.
«معاذ» برخاست و دست بر سر آن «یتیم» - که از فرزندان مهاجر بود - کشید و گفت: خدا یتیمى‏ات را جبران کند و پاداش‏ات دهد و تو را جانشین پدرت سازد.
پیامبر فرمود: «معاذ» در رفتار سرشار از مهرت با این کودک چه انگیزه‏اى داشتى؟ گفت: اى پیامبر خدا تنها مهر به او.
فرمود:لایلى احد منکم یتیماً فیحسن ولایته و وضع یده على رأسه الّا کتب اللّه له بکل شعرة حسنة و...(195)
هر یک از شما مردم، سرپرستى و تربیت یتیمى را به عهده گیرد و کارش را خداپسندانه انجام دهد، و دست پدرى بر سرش کشد، خدا به شمار هر مویى که از زیر دست او بگذرد پاداشى نیکو براى او مى‏نویسد، و به هر مویى گناهى از پرونده زندگى‏اش مى‏زداید و به هر مویى درجه‏اى به او مى‏بخشد.
و نیز آورده‏اند که فرمود:
من مسح على رأس یتیم کان له بکل شعرة تمر على یده نور یوم القیامة(196)
کسى که دست بر سر یتیمى بکشد و او را خداپسندانه و بشردوستانه نوازش کند، به شمار هر مویى که از زیر دست او مى‏گذرد، در روز رستاخیز نورى خواهد داشت.
و نیز فرمود:
انا و کافل الیتیم کهاتین فى الجنة اذا اتقى الله عزّ و جّل...(197)
من و سرپرست یتیم - اگر پرواى خدا را در کارش پیشه سازد - بسان این دو، در بهشت خواهیم بود، و آن‏گاه به انگشت «سبابه» و «وسط» خود اشاره فرمود.
و نیز فرمود:انّ الیتیم اذا بکى اهتز لبکائه عرش الرحمان...
هنگامى که یتیم گریه مى‏کند، به خاطر گریه او عرش خدا به لرزه مى‏آید، و خدا به فرشتگان مى‏فرماید: هان اى فرشتگان من! چه کسى این کودک را که پدرش در دل خاک نهان شده، به گریه انداخته است؟ پاسخ مى‏دهند خدایا، تو داناترى. آن‏گاه مى‏فرماید: شما گواه باشید که هر کس او را خاموش سازد و قلبش را شاد کند، من در روز رستاخیز او را شاد و خشنود خواهم ساخت.(198) «عمر» که این روایت را آورده است، پس از شنیدن این سخن، هرگاه یتیمى را مى‏دید دست نوازش بر سر او مى‏کشید و به او چیزى انفاق مى‏کرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تدبرقران

فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ (٩)وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠)وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (١١) این«فاء»

استشهادات را بر دستورات متفرع می‌کند و هم الفاظ این محاذات را ایجاد می‌کند، در قسمت اول هم یتیم هست و در قسمت دوم هم یتیم در قسمت اول عائل و در قسمت دوم سائل. می‌فرماید همان طور که تو یتیم بودی و ما پناهت دادیم تو هم واسطۀ فیضی. یعنی نسبت به آن مرحلۀ اول لطف خدا تو مکلفی، پس یتیم را از خودت نران. وَوَجَدَکَ ضَالا فَهَدَى (٧)وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (١١)محاذات دارد. چون در این آیه می‌فرماید که خدا تو را یافت که به تو وحی نمی شد و تو را هدایت کرد، و اما دلیل این محاذات:

۱- در میان نعمتهای ذکر شده، مهم‌ترین این نعمتها نعمت هدایت است و این قابل قبول نیست که نعمتهای دیگر هر کدام در مقابل ما به ازایی داشته باشند و این نعمت ما به ازای روشنی در دستورات نداشته باشد. و ما بخواهیم که از قِبَل سایر دستورات مثل سائل در بیاوریم. و بگوییم که سائل هم سائل معرفت هست، و هم گدا که قابل قبول نیست.

۲- «نعمت رب» در قرآن برای نبوت و قرآن استعمال شده: «و ما انت بنعمت ربک بمجنون» در چه سوره‌ای؟ در سوره‌ای که می‌فرماید: وقتی تو قرآن می‌خواندی کم مانده بود که تو را با چشمانشان سُر بدهند و «یقولون انّه لمجنون». و وقتی تو قرآن می‌خواندی می‌گفتند که او مجنون است، و در اول این سوره می‌فرماید که تو موقع خواندن نعمت پروردگارت مجنون نیستی.

۳- «حدِّث» که یکی از اسامی قرآن هم حدیث است و «حدِّث» به معنای سخن تمام را باز گو کردن است. پس «حدِّث» هم با حدیث مناسبت دارد. و اطلاق نعمت به قرآن هم عمدی است، و می‌خواهد به نعمت بودن قرآن تأکید کند.

۴- و چیز دیگری که تقویت می‌کند که در اینجا مراد از نعمت قرآن هست فضا هست که فضای انقطاع وحی است، که روشن‌ترین اثری که دارد، در زمینۀ منع شدن از تبلیغ قرآن و بازگو کردن قرآن برای دیگران است. چون با تصور تودیع اولین چیزی که آسیب می‌خورد، همین انجام رسالت است که می‌طلبد سوره با چنین بیانی تمام شود.

وَوَجَدَکَ عَائِلا فَأَغْنَى (٨) با وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠) محاذات روشنی دارد چون خدا به خاطر عائل پیامبر را غنی کرده، و وقتی سائلی از عائلان به ایشان رجوع می‌کند نباید او را برانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرنمونه
در آیات بعد به عنوان نتیجه‏گیرى از آیات قبل ، سه دستور پر اهمیت به پیغمبر اسلام (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) مى‏دهد که هر چند مخاطب در آن شخص رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) است ولى مسلما همگان را شامل مى‏شود ، نخست مى‏فرماید : حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن ( فاما الیتیم فلا تقهر ) .
تقهر از ماده قهر به گفته راغب در مفردات به معنى غلبه توأم با تحقیر است ، ولى در هر یک از این دو معنى نیز جداگانه استعمال مى‏شود ، و مناسب در اینجا همان تحقیر است.
این نشان مى‏دهد که در مورد یتیمان مساله اطعام و انفاق گرچه مهم است ، ولى از آن مهمتر دلجوئى و نوازش و رفع کمبودهاى عاطفى است، و لذا در حدیث معروفى مى‏خوانیم که رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) فرمود : من مسح على رأس یتیم کان له بکل شعرة تمر على یده نور یوم القیامة : هر کس به عنوان نوازش دست بر سر یتیمى کشد به تعداد هر موئى که دست او از آن مى‏گذرد در روزقیامت نورى خواهد داشت.
گوئى خداوند به پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) مى‏فرماید : تو هم خود یتیم بودى و رنج یتیمى را کشیده‏اى ، اکنون از دل و جان مراقب یتیمان باش و روح تشنه آنها را با محبت سیراب کن. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 189
فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ:
مبنى بر ارشاد است نظر به این که در کودکى رسول صلّى اللّه علیه و آله یتیم و فاقد پدر و مادر بوده هرگز با ایتام و کودکان بى‏پدر اظهار عزت و بزرگى منما و آنان را ذلیل و فرومایه مپندار. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.