از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و بیت المقدس. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا ( کوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد سه روزه از راه گوشش فرو فرستاد ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه معظّمه که از نظر قانون آسمانی مصون است ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به انجیر و زیتون [ یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدّس ] ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به «طور سینین» ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن [ مکّه ] ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به دو سرزمین ( انبیاء خیز ) شام و بیت المقدس ( یا قسم به انجیر و زیتون ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به سرزمین" طور سینا" . [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به مکه این بلد امین . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به تین و زیتون ( دو میوه معروف انجیر و زیت یا دو معبد بزرگ کعبه و بیت المقدس ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به این شهر امن و امان ( مکّه معظّم ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به [ کوه ] تین و زیتون ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینا ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر امن [ و امان ] ، [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن کوه انجیر و زیتون ( سرزمین دمشق و بیت المقدس ) آن جا که خاستگاه پیامبرانی بسیار بود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا ، آن جا که خدا با موسی سخن گفت ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن ( مکّه ) ، [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به طور مبارک [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به این شهر ایمن [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
به دو کوه انجیر و زیتون قسم [ نظرات / امتیازها ]
2) به سینای موسی قسم نیز هم [ نظرات / امتیازها ]
3) قسم بر چنین شهر امن و امان [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به انجیر و زیتون. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر [:مکه‌ی مکرمه] پر از امن [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) قَسَم به انجیر و به زیتون، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر اَمْن (مکّه)، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر اَمْن (مکّه)، [ نظرات / امتیازها ]
 » روان جاوبد
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بکوه‌ طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و باین‌ شهر امن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) 1‌-‌ قسم‌ ‌به‌ انجیر و قسم‌ ‌به‌ زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ قسم‌ ‌به‌ طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ قسم‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ سرزمین‌ امن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) سوگند به انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینین (یا سینا) [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر آرام (یا ایمن) [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌، (‌ یا ‌ ‌به‌ دو کوه‌ دارای‌ ‌اینکه‌ دو نام‌). [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند ‌به‌ طور سینین‌. [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌اینکه‌ شهر آسوده‌ و ایمن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ سوگند ‌به‌ طور سینین‌ (‌ یا ‌ سینا) [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر آرام‌ (‌ یا ‌ ایمن‌ ‌یعنی‌ مکه‌) [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) ‌به‌ تین‌ و زیتون‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و طور سینین‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌اینکه‌ شهر امین‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) و سوگند به این دو نعمت خداوند ، انجیر و زیتون . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا (همان جائیکه موسی "ع" به رسالت رسید ) [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به شهر ایمن ،( مکه ) [ نظرات / امتیازها ]
  سيدمحمدعلي سيدموسوي
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به سرزمین و کوه سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - ترجمه استاد در کلاس
1) قسم به انجیر وزیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم به طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) وقسم به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) سوگند به انجیر و زیتون! [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به کوه پر برکت (= طور سینا)! [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به این سرزمین اَمن (مکه)! [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
1) قسم‌ ‌به‌ انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ بطور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌اینکه‌ شهر امان‌ ‌یعنی‌ مکه‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌. [ نظرات / امتیازها ]
3) و طور سینا، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند ‌به‌ طور سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر امن‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند ‌به‌ طور سینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر امن‌: [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
1) ‌به‌ انجیر سوگند و ‌به‌ زیتون‌، [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌به‌ کوه‌ سینا سوگند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر بی‌ترس‌ و بیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
1) قسم‌ بانجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ بطور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم‌ باین‌ شهر ‌با‌ امن‌ ‌یعنی‌ مکه‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
1) سوگند بانجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ بطور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند باین‌ شهری‌ ‌که‌ امان‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
1) سوگند ‌به‌ انجیر و زیتون‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند ‌به‌ طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر ایمن‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
1) به انجیر و زیتون سوگند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا سوگند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر (مکّه) امن سوگند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و به طور سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر امن [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) سوگند به انجیر و زیتون! [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینین! [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به این شهر امین (مکّه)! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
1) سوگند به انجیر و زیتون. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر ایمن و ایمنى‏بخش- یعنى مکه-. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
1) سوگند به [سرزمین قدسى‏] انجیر و زیتون‏ (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا (۲) [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر [و حرم‏] امن‏ (۳) [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) - سوگند به انجیر و زیتون، [ نظرات / امتیازها ]
2) - و به طور سینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به این شهر امن [وامان ] ، [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
1) سوگند به انجیر و سوگند به زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور و کوه سینین [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر که جای امن و آسودگی است . [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
1) سوگند به دو کوه انجیر و زیتون (دو سرزمین دمشق و بیت المقدس)؛ آنجا که خاستگاه پیامبرانى بسیار است«۱» [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا؛ آنجا که خدا با موسى سخن گفت«۲» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این شهر امن (مکّه)؛ اینجا که سرزمین بعثت تو به رسالت ابلاغ دین خداست«۳» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
1) سوگند به انجیر و زیتون، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به کوه سینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) و این شهر امن [مکه‏]، [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
1) سوگند به آن کوه انجیر و زیتون ( سرزمین دمشق و بیت المقدس ) آن جا که خاستگاه پیامبرانى بسیار بود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به طور سینا ، آن جا که خدا به موسی وحی کرد [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به این سرزمین امن ( مکّه ) [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
  حميدرضا همايون
1) سوگند به انجیر و زیتون [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به کوه سینا [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به شهر امن(مکه) [ نظرات / امتیازها ]