از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
اعراب
 توضيح : إِنَّ:حرف نصب از حروف مشبهه بالفعل/ الَّذِینَ :اسم موصول واسم" إِنَّ" / وخبر " إِنَّ"محذوف
کَفَرُوا :فعل ماضی /واو ضمیر متصل در محل رفع فاعل
مِنْ أَهْلِ:جار ومجرور/متعلق محذوف
الْکِتَابِ:مجرور ومضاف الیه وَ:عاطفه/ الْمُشْرِکِینَ:مجرور/معطوف به "اهل"
فِی نَارِ:جارو مجرور/متعلق محذوف/نار:مضاف
جَهَنَّمَ:اسم علم ،مجرور به فتحه وممنوع التصرف/مضاف الیه
خَالِدِینَ:اسم منصوب/حال برای" إِنَّ"
فِیهَا:جارو مجرور/متعلق آن "خَالِدِینَ"
أُولَٰئِکَ :اسم اشاره مبتدا
هُمْ :ضمیر منفصل/تاکید
شَرُّ:مرفوع/خبر برای" أُولَٰئِکَ" ومضاف
الْبَرِیَّةِ:مجرور/مضاف الیه ﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الَّذِینَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
کَفَرُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَهْلِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْکِتابِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
الْمُشْرِکِینَ «معطوف، تابع»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
نارِ «اسم مجرور یا در محل جر»
جَهَنَّمَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف»
خالِدِینَ «حال منصوب»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
أُولئِکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
هُمْ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.»
شَرُّ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْبَرِیَّةِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 379
(من أهل) متعلّق بحال من فاعل کفروا (فی نار) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (خالدین) حال منصوبة من الضمیر المستکنّ فی خبر إنّ (فیها) متعلّق ب (خالدین) (هم) ضمیر فصل
جملة: «إنّ الذین کفروا ...» لا محلّ لها استئنافیّة.
و جملة: «کفروا ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذین).
و جملة: «أولئک ... شر البریّة» لا محلّ لها استئناف بیانیّ- أو تعلیلیّة [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.