آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : عقل، تفسیر، قرآن
 عقل یک قوه مجرد در وجود انسان می باشد. ادراکات عقل را به دو دسته عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. عقل در کتاب و سنت نیز به کار رفته و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام، تعقل مبناى ایمان قرار گرفته و قرآن، همواره انسان را به تفکر و تدبر و پرهیز از تقلید کورکورانه فرا مى خواند و پلیدى را از آن غیر اهل تعقل مى داند. عقل در روایات، محبوب ترین مخلوق نزد خداوند و معیار پاداش و کیفر آدمیان و حجت و رسول باطن معرفى شده است. منظور از روش تفسیر عقلى و نقش عقل در تفسیر بررسى چگونگى تفسیر قرآن بر اساس براهین و قراین عقلى است. تفسیر عقلى از دیرباز مورد توجه و استفاده قرار مى گرفته و حتى مى توان نمونه هایى از آن را در روایات معصومین(علیهم السلام) و مصادیقى از آن را در تفاسیر مفسّران بزرگ یافت. منبع بودن عقل ،ازآن جهت است که بدیهیات عقلی و برهان‌های قطعی‌ برگرفته از آنها، از قراین متصل آیات به شمار می‌آید و عقل این قراین را در اختیار قرار می‌دهد و بنابراین، از منابع تفسیر به شمار می‌آید.
 نويسنده : ریحانه فرحمند
 کلید واژه : مناسک حج
 پس ازاتمام بناى کعبه و به گفته اى بعد از انجام مناسک حج و اقدام به قربانى اسماعیل، ابراهیم(علیه السلام)از سوى خداوند فرمان یافت تا مردم را به حج فرا خواند: «و أذن فى الناس بالحج... » (حج/22، 27) پس از این فرمان، ابراهیم(علیه السلام)بر کوه ابوقبیس یا کوه صفا یا یکى از ارکان کعبه یا حجر یا مقام و به گفته اى، در روز دوازده ذى حجه بر کوه ثبیرایستاد و مردم را ندا داد. مراد از ندا به حج، ممکن است فراخوانى مردم به انجام مناسک حج یا قصد کردن خانه کعبه (مثلا براى زیارت) باشد.
 نويسنده : ریحانه فرحمند
 کلید واژه : هدف از ساخت کعبه
 شیخ کلینى و صدوق (ره ) با کمى اختلاف، از امام صادق (ع ) نقل کرده اند: هنگامى که بناى خانه کعبه به پایان رسید، براى آن خانه دو در ساختند که یکى براى ورود و در دیگر براى خروج بود. در ضمن براى آن درها نیز آستانه اى ساختند و حلقه اى نیز برآن آویختند، ولى درها و خانه پرده نداشت. تا این که....
 نويسنده : ریحانه فرحمند
 کلید واژه : کعبه
 خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ توسط او ساخته شد بعدا طوفان نوح باعث شد که ساختمان این خانه ویران شده و در ظاهر محو گردید، اما ابراهیم خلیل می‎دانست که مکان خانه کعبه در سرزمین مکه قرار داردو بر همین اساس، به فرمان خدا، همت کرد که دیگر بار این خانه، ساخته شود.
 نويسنده : ریحانه فرحمند
 کلید واژه : کعبه
 نخستین مطلبى که ذهن انسان را مشغول مى کند این است که:
اولا چطور ممکن بود که حضرت ابراهیم(ع) با آن رأفت و مهربانى که داشتند زن و بچه اش را در میان بیابان ساکن نماید؟
دوما: چه انگیزه اى سبب این اسکان غیرقابل تحمل و بسیار دشوار شد؟
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : تشابه، قرآن، انواع
 طبق آیات قرآن کریم برخی آیات قرآن محکم و برخی دیگر متشابه است که همین آیات متشابه باعث پیدایش فرق فاسدی مثل مجبره، مجسمه شده است.
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : قرآن، اوصاف
 قرآن آخرین کتاب الهی و معجزه خاتم انبیا می باشد. برای این کتاب شریف در تعدادی از آیات آن و در کلام معصومین(ع) اوصافی آمده است کهدر این مجال به تعدادی از این اوصاف قرآن پرداخته می شود.
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : صبر، آثار
  صبر در لغت به معناى حبس و بازداشتن است. صبر را در معناى عام آن مى‏توان این گونه تعریف کرد: باز داشتن خود را از عملى که مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف مى‏شود که در آیات قرآن مجید به آن توجه خاصی شده است و به بیان آثار صبر و نتایج عجله کردن در امور می پردازد، در احادیث نیز به این مسئله پرداخته شده است و صر را به سه دسته کلی با عنوان صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت تقسیم شده است.
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : رجعت، ،فلسفه رجعت، ، شبهات رجعت
 از باورهای ویژة شیعیان، اعتقاد به رجعت و حیات مجدد افراد و گروه‌های خاص در پایان تاریخ و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. رجعت، باوری است که مخالفان، با پرسش‌ها و شبهه‌ها فراوانی درصدد مخدوش جلوه دادن آن بر آمده‌اند؛ از این رو برای اثبات و تقویت باورداشت رجعت و نیز برای پاسخ‌گویی به شبهه‌ها و سؤالات مخالفان، پژوهش دربارة رجعت ضروری است.
 نويسنده : فاطمه پورمحمدی
 کلید واژه : تفسیر، مفسر
 برای واژه تفسیر از نظر لغوی معانی چون بیان، شرح و بیان، واضح کردن و بسیاری معانی دیگر ذکر کردند، در اصطلاح گروهی از مفسران برای این کلمه تعریفی ارائه نداده و گروه دیگر تعاریفی را بیان داشتند که در تعدادی از این تعاریف تفسیر را عنوان علم بیان کردند و در تعدادی دیگر بیان معنا و مدلول ظاهری آیات و کشف مراد خدای متعال بیان شده است و اولین مفسر قرآن کریم حضرت محمد (ص) می باشند و پس از ایشان حضرت علی (ع) و شاگردان ایشان و البته هر یک از فرق اسلامی نیز تفاسیری دارند.
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 172
  • >
  • >>