طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 62 تا آیه 68 سوره توبة ( صفحه 197 ) يکشنبه 1390/8/1
از آیه 69 تا آیه 72 سوره توبة ( صفحه 198 ) دوشنبه 1390/8/2
از آیه 73 تا آیه 79 سوره توبة ( صفحه 199 ) سه شنبه 1390/8/3
از آیه 80 تا آیه 86 سوره توبة ( صفحه 200 ) چهارشنبه 1390/8/4
از آیه 55 تا آیه 86 سوره توبة از پنج شنبه 1390/8/5 تا جمعه 1390/8/6
از آیه 87 تا آیه 93 سوره توبة ( صفحه 201 ) شنبه 1390/8/7
از آیه 1 سوره نصر تا آیه 4 سوره اخلاص از شنبه 1390/8/7 تا دوشنبه 1390/9/14
از آیه 94 تا آیه 99 سوره توبة ( صفحه 202 ) يکشنبه 1390/8/8
از آیه 100 تا آیه 106 سوره توبة ( صفحه 203 ) دوشنبه 1390/8/9
از آیه 107 تا آیه 111 سوره توبة ( صفحه 204 ) سه شنبه 1390/8/10
از آیه 112 تا آیه 117 سوره توبة ( صفحه 205 ) چهارشنبه 1390/8/11
از آیه 87 تا آیه 117 سوره توبة از پنج شنبه 1390/8/12 تا جمعه 1390/8/13
از آیه 118 تا آیه 122 سوره توبة ( صفحه 206 ) شنبه 1390/8/14
از آیه 123 تا آیه 129 سوره توبة ( صفحه 207 ) يکشنبه 1390/8/15
از آیه 1 تا آیه 6 سوره یونس ( صفحه 208 ) دوشنبه 1390/8/16
از آیه 7 تا آیه 14 سوره یونس ( صفحه 209 ) سه شنبه 1390/8/17
از آیه 15 تا آیه 20 سوره یونس ( صفحه 210 ) چهارشنبه 1390/8/18
از آیه 118 سوره توبة تا آیه 20 سوره یونس از پنج شنبه 1390/8/19 تا جمعه 1390/8/20
از آیه 21 تا آیه 25 سوره یونس ( صفحه 211 ) شنبه 1390/8/21
از آیه 26 تا آیه 33 سوره یونس ( صفحه 212 ) يکشنبه 1390/8/22

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>