بخش دانلود
عبارت :
فهرست برنامه ها کلاس‌های تدبر در قرآن کریم (حجت الاسلام مرتضوی نیا)
 توجه دادن به مشاهده اعمال، حتی کوچکترین آنها در قیامت
 دور کردن انسان از بی توجهی و ناسپاسی نسبت به پروردگار
 بر حذر داشتن از موازین خفیف و ترغیب به موازین ثقیل
 اقتضای گذر زمان، خسران انسان؛ مگر برای اهل ایمان
 هشدار و انذار درباره ثروت و آتش جانسوز جهنم
 تقویت جبهه ایمان در برابر ابر قدرت نمایان
 ضرورت پرستش پروردگار بیت اللّه الحرام
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>