بخش دانلود
عبارت :
فهرست گروه های بخش دانلود
فهرست برنامه ها بخش دانلود
 تکذیب پیامبر (صلّی الله و علیه و آله) موجب سقوط
 پشتیبانی خدا از قرائت قرآن توسط پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)
واقع در گروه : دعا و مناجات
 دعای عهد، نیایش و سرود صبحگاهی عاشقان امام مهدی(عج)، با صدای دلنشین استاد فرهمند
 توجه دادن به مشاهده اعمال، حتی کوچکترین آنها در قیامت
 دور کردن انسان از بی توجهی و ناسپاسی نسبت به پروردگار
 بر حذر داشتن از موازین خفیف و ترغیب به موازین ثقیل
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>