لیست نکته های جابر حاتم زادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 164 - امر به معروف کنید
و در اینکه گفتند: (نزد پروردگارتان ) و نگفتند (نزد پروردگارمان ) اشاره است به اینکه نهى از منکر به ما اختصاص ندارد، شما هم که سکوت کرده اید مسؤ ولید، و باید این سکوت را شکسته و این قوم را نصیحت کنید، براى اینکه اعتذار به سوى پروردگار بخاطر مقام ربوبیتیش بر هر کسى واجب است ، و همه مربوبین این پروردگار باید ذمه خود را از تکالیفى که به ایشان شده و وظائفى که به آنان محول گشته فارغ سازند، همانطور که ما مربوب این رب هستیم شما نیز هستید، پس آنچه که بر ما واجب است بر شما نیز واجب است .
مقصود از نسیان در آیه شریفه بى اثر شدن تذکرات در دلهاى بنىاسرائیل است .
توضیح : امر به معروف و نهی از منکر یکی از نکاتی است که این ایه ی شریف بر آن تاکید دارد
و این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر خود آداب و قواعد خواص خود را دارد که باید رعایت شوند
قالب : احکام گوینده : جابر حاتم زادی
منبع : تفسیر المیزان موضوع اصلی : امر به معروف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : ارتباطی با این آیه ندارد.
2) ابراهیمی (داور) : اشتباهی شده است. مطلب مربوط به این آیه است.