لیست نکته های محمد حسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 109 - تفسیری بر آیات
روسفیدى و روسیاهى در قیامت، بازتاب عقاید و افکار و اعمال خود انسان‏هاست، نه ظلم خداوند. «و ما اللّه یرید ظلماً للعالمین»
توضیح : این بخش رو پر اهمیت دیدم به همین خاطر گذاشتم تا دوستان استفاده کنند با تشکر
قالب : تفسیری گوینده : محمد حسینی
منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18395&AyeID=402<r2=5 موضوع اصلی : سوره آل عمران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : مربوط به آیه 108 است.
  سوره آل عمران آیه 84 - شان نزول
از ابن عباس است که اهل کتاب درباره آنچه با هم اختلاف داشتند (یعنى درباره دین ابراهیم) نزد پیغمبر (ص) بمخاصمه رفتند و هر فرقه‏اى گمان میکرد که او بدین ابراهیم اولى است پیغمبر (ص) فرمود: هر دو فرقه (یهودى و نصارى) از دین ابراهیم برى و جدایید. همگى در غضب شدند و گفتند بخدا قسم باین قضاوت تو راضى نیستیم و دینت را قبول نکنیم. پس این آیه آمد.
توضیح : در این آیه سعی شده است که مردمان را با مشکلات و سختی هایی که پیامبران داشتند آشنا کند چنانچه باور دارید از روی امثال همین آیات میتوان به سختی کار پیامبران و امامان معصوم پی برد با تشک ر حسینی
قالب : شأن نزول گوینده : محمد حسینی
منبع : http://3noqte.com/main/qoran-3/6922-matn-tajome-tafsir-qoran-quran موضوع اصلی : سوره آل عمران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 270 - انفاق کردن ر راه خدا
به راستی که در راه خداوند انفاق کردن چه لذت بخش خواهد با دلی پاک و آکنده از مهر خدا چرا ما خودمان را به اعمال نیک وادار نکنیم به جای اینکه مرتبا بر همدیگر بد گویی کنیم این را بدانید که هر که در راه خدا و از سر خلوص و نیت پاک انفاق کرد بیمه آخرت خواهد شد وای بر کسانی که انفاق را فراموش کرده و انفاق کاران را مورد تمسخر قرار دهند زیرا به شدت با این دسته از افراد مقابله خواهد شد و مجازات آنها جز جهنم آتشین هیچ کجا نخواهد بود
توضیح : خدا همیشه و در همه جای قرآن کریم در اکثر آیات به جز آیات متفرقه و غیر مربوط به انسان متذکر شده است که به کارهای نیک و انجام فرایض دینی اهتمام بیشتری بورزند هر که را شایسته است که اعمال حسنه را سر لوحه زندگی خودش قرار دهد با تشکر
قالب : شأن نزول گوینده : محمد حسینی
منبع : تجزیه و تحلیلات شخصی خودم بر اساس آیه مبارکه موضوع اصلی : اِنفاق
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 270 - ظلم افراد ناصالح
وای بر کسانی که ظلم و جورشان مردمی را ناراحت نموده است مگر نه اینکه ر ریالران مرتبا درباره انفاق به دیگران صحبت میشود پس چگونه است که مال و منال خود را از دیگران پنهان میکنید چه بسا میان شما باشند افرادی که نان شب خود را به زحمت تهیه میکنند آیا این چنین رواست که اشته باشی و به دیگران ندهی این عمل ننگین محکوم است و ر روز محشر بای پاسخ گوی این عمل خود باشید
توضیح : کمی هم در خود نگاه کنیم کمی هم به اطراف وسیع نگاه کنیم چه میبینیم بلی رست است هستنن افرادی که به کمک دیگران نیازمند هستند امیوارم که شما از آن دسته از افراد نباشید که آخرت خود را بهدنیای خو د فروخته باشید
قالب : تفسیری گوینده : محمد حسینی
منبع : آیه مبارکه مورد تدبر موضوع اصلی : ظالم- ظالمین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.