لیست نکته های مصطفي مطهري مقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 46 - سرچشمه نعمات
چشم و گوش و فهم سرچشمه تمام نعمتهای دنیا و آخرت است
قالب : فلسفی گوینده : مصطفی مطهری مقدم
منبع : تفسیرنمونه موضوع اصلی : خلقت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب نکته تفسیری است.
  سوره انعام آیه 29 - توبه گرگ
گویند توبه گرگ مرگ است:
این آیه شریفه دقیقا مصداق همین ضرب المثل است که اگر به گروهی که با جزع و زاری درخواست توبه می کنند (درحالیکه خداوند از باطن آنها باخبر است) مهلت برای جبران داده شود، نتنها همان منکرات را انجام میدهند بلکه پا را فراتر گذاشته و حقیقت قیامت را منکر می شوند.
قالب : تفسیری گوینده : مصطفی مطهری مقدم
منبع : موضوع اصلی : نفس اماره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 3 - خداوند
اشاره به نفی عقیده ارباب انواع که دوستان اشاره کرده اند.
در ادامه ایه برای توجیح نفی این عقیده اشاره می کند که همان خدایی که
1- پیدا و آشکار را می داند
2- از آنجه ادمیان به دست می آورند نیز خبر دارد.
قالب : تفسیری گوینده : مصطفی مطهری مقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مائدة آیه 114 - ربوبیت و الهیت
در دعای حضرت ابتدای دعا عبارت الهم که اشاره به اللهیت خداوند و ربنا که اشاره به ربوبیت پروردگار است شده است.
نوع درخواست نزول مائده از آسمان هم اشاره به قدرت خداوند در انجام کار است که به الهیت خداوند اشاره دارد و هم به رزق خداوند که اشاره به ربوبیت او می کند
قالب : تفسیری گوینده : مصطفی مطهری مقدم
منبع : برداشت شخصی موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مائدة آیه 77 - مراقبت از گمراه شدن
در ایه گفته شده از گروهی که خود گمراه شده اند و دیگران را گمراه می کنند ...
ابتدا بیان شده: خود گمراه شده اند. برای گمراهی دیگران باید ابتدا خود در تاریکی باشد و اینکه بتواند دیگران را نیز به راه خود بکشاند باید از شیوه های متعددی استفاده کند تا افراد را متقاعد کنند که راهشان درست و همان راه مستقیم است.
شیوه هایی چون سخت نگرفتن در امور دین؛ تمسخر و کوچک کردن دوستان در صورت تبعیت نکردن؛ انتشار و نشر اکاذیب؛ فرو رفتن در باطل و ...
قالب : اجتماعی گوینده : مصطفی مطهری مقدم
منبع : برداشت شخصی موضوع اصلی : اولیاء شیطان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.