لیست نکته های khatm114 khatm114
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 4 - حذف متعلق سیعلمون
در عبارت "سیعلمون" متعلق حذف شده است.برای رساندن معنای تهدید و شمول.یعنی این منکران جواب سوال خود را خواهند فهمید، هر چه باشد.
ابن عاشور می گوید: آنها بعد از مرگ با دو علم مواجه خواهند شد،علم به وقوع قیامت و علم به وجود عقاب در آنجا و متعلق فعل ذکر نشده تا هر دو را شامل شود.
قالب : تفسیری گوینده : khatm114 khatm114
منبع : التحریر و التنویر، ج‏30، ص: 11 موضوع اصلی : اثبات معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 2 - وصف نبأ به عظیم
عظیم معمولا وصف اجسام قرار می گیرد،و چون به علت بزرگی ،فضای قابل توجهی از دید را پر می کند،و به همین مناسبت گاهی وصف غیر اجسام می گردد به علت پر کردن فضای تخیل و مشغول کردن فکر.این استفاده در ابتدا استعاری بوده و بر اثر کثرت استعمال یکی از معانی اصلی قلمداد می شود.
قالب : لغوی گوینده : khatm114
منبع : تفسیر التحریر و التنویر ذیل آیه موضوع اصلی : قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.