لیست نکته های رضا جودکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 6 - کافر
چون کافر به خدا و روز قیامت و وجود حساب و کتاب برای انسان ها اعتقادی ندارد پس اگر او را از عذاب الهی بترسانی منکر وجود داشتن عذاب می شود و اگر آن را به بهشت بشارت بدهی باز هم آن را انکار می کند.
قالب : تفسیری گوینده : رضا جودکی
منبع : موضوع اصلی : معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.