لیست نکته های مهدي اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجرات آیه 3 - نکته قرآنی
کلمه غض به معنای از پایین به بالا و کوتاه آمدن می باشد.و در این آیه اهسته سخن گفتن نشانه تواضع و فرو تنی وقار و آرامش و عشق و مهر می باشد.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی اسدی
منبع : تفسیر سوره حجرات محسن قراییتی موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 34 - سجده نکردن شیطان
اینکه شیطان مغرور شد وبه آدم سجده نکرد وبا این کار خود از درگاه خدای متعال رانده شد.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی اسدی
منبع : قرآن موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : این مطلب جزء پیام می باشد.
  سوره بقرة آیه 38 - نکته قرآنی
اینکه شیطان آدم و حوا را فریفت و از میوه ممنوعه خوردند و از بهشت اخراج شدند.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی اسدی
منبع : قرآن موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : مطلب مربوط به آیه 36 می باشد و در قسمت پیامها وارد شود.
  سوره بقرة آیه 33 - نکته قرآنی
خدا اسم اعظم خود را به آدم آموخته است.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی اسدی
منبع : قرآن موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : خداوند تمامی اسماء خود را به حضرت آدم آموخته است از جمله اسم اعظم.