لیست نکته های يحيي فضلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 11 - درک افساد و اصلاح
از آیه 11 سوره بقره چنین بنظر میرسد که منافقین ذاتا و قلبا مفسدند و در گمراهی خود دچار جهل مرکب نیز هستند و خود را اصلاحگر میدانند در حالیکه آثار اجتماعی اقدامات آنها کل جامعه را در برمیگیرد.
قالب : فلسفی گوینده : یحیی فضلی
منبع : موضوع اصلی : مفسد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : ذات همه انسان ها بر اساس فطرت الهی آفریده شده است.