لیست نکته های داريوش حلوايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 5 - فلاحت نفس انسانی
وقتی به آیات قرآن مجید با دقت می نگریم متوجه خواهیم شد که شاید یکی از دلایل استفاده از عبارت تفلحون در قرآن مجید ، به اعتبار معنای لغوی آن باشد . چراکه تفلحون از فلاحت و فلاحت در لغت عرب، کار کشاورزی را گویند که زمینی را دگرگون و زیر و رو می کند تا آن زمین را برای کشت و زرع آماده کند . پس بی مناسبت نیست گه خداوند از ما می خواهد که درون خودمان را دگرگون و زیر ورو کنیم و به عبارت دیگر آماده کنیم تا بذر انسانیت را در خود کشت کنیم وانشاء الله در قیامت توشه ی خوبی را برداشت نمائیم .
قالب : اخلاقی گوینده : داریوش حلوایی
منبع : مفردات راغب ، ایده شخصی موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : بسیار برداشت زیبایی کرده اید.