لیست نکته های مرضيه حيدري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 29 - درباره و هو بکل شیء علیم
وقتی در ابتدای اینآیه می فرماید هو الذی خلق لکم ... در لحظه اول شاید انتظار دارشته باشیم که در انتهای آیه بفرماید هو بکل خلق علیم ویا هو بکل شیء قدیر.
اما با کمی دقت متوجه می شویم که وقتی خداوند از آفرینش نیازهای انسان (29) صحبت می فرماید و در ادامه به آفرینش خود انسان (30-37) می پردازد و طبق نظر علامه طباطبایی این آیات شرحی است بر آیه 21 لازم است علیم بودن خدا به انسان یاد آوری شود تا انسان بداند اگر خداوند امر به پرستش خود کرده و آن را مایه متقی شدن و قابلیت هدایت پذیری به کمک قرآن می داند آن خدا از همه چیز انسان آگاه است «و هو بکل شیء علیم» از مبدأ تا معادتان.
توضیح : استاد بهرام پور نیز توضیح زیبایی درباره آوردن «علیم» و نه قدیر یا صفات دیگر در کتاب خود دارند.
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه حیدری
منبع : موضوع اصلی : کلمه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.